Public relations i marketing

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Public relations i marketing - strona 1 Public relations i marketing - strona 2 Public relations i marketing - strona 3

Fragment notatki:


Agenda:
Czym jest społeczna kampania PR?
Promotion mix PR?
Marketing społeczny PR?
Cztery P w kampaniach społecznych?
Trzy strategie w planowaniu kampanii społecznych?
PR w PR kampaniach społecznych?
Kampania społeczna - NIGDY nie jest akcją jednorazową, gdyż jeśli chcemy dokonywać trwałych i znaczących zmian społecznych, niezbędne jest konsekwentne i przede wszystkim długofalowe działanie.
Kto i po co robi społeczne kampanie PR?
- najczęściej organizacje pozarządowe ( fundacje, stowarzyszenia, instytucje publiczne ). Organizowane są by wypromować organizację czy określone zachowanie lub zmienić zachowanie i nawyki odbiorcy.
Jak ocenić czy jest użyteczna?
Zbadać zmianę postawy przed i po akcji ( deklarowane i faktyczne ): czy kampania została zauważona? Czy była poprawna? ( zgodna z intencjami ).
Cele społecznej kampanii PR:
- nakłonienie do działań społecznych, zmiana postaw, zachowań, uzależnień
- zbieranie funduszy
- nagłośnienie organizacji społecznej
- korzyści i zmiany do osiągnięcia:
a. redukcja złych nawyków / nabycie dobrych
b. świadomość i wrażliwość społeczna
c. poparcie dla jakiegoś społecznego celu, wsparcie finansowe organizacji, zwiększenie odwiedzin www organizacji
Na początku kampanii:
Sprawdź czy były już organizowane kampanie w określonym celu, efekty tej kampanii,
Porównaj przekaż planowanej kampanii z innymi prowadzonymi aktualnie lub planowanymi
Sympatia czy konkurencja?
- współpraca różnych kampanii
- współpraca rodzi lepsze efekty - zbyt dużo przekazów na jeden temat rodzi przesyt i znużenie
Media:
Kampania bez mediów grozi niepowodzeniem. Dziennikarze chcą być blisko ludzkich spraw i dramatów, należy więc pokazać, że temat kampanii jest społecznie istotny. Media powinny angażować się w kampanie społeczne przez emisję materiałów reklamowych.
Marketing mix ( McCarthy 1960 ) - docelowy rynek działania
Planując działanie firmy powinny uwzględnić 4 czynniki: 4P ( prodact, price, peisment, promotion )
Promocja - promocje sprzedaży, reklama, personel odpowiedzialny za sprzedaż, PR, marketing bezpośredni
Dystrybucja - kanały, zasięg terytorialny, oferowany asortyment, lokalizacje, zasoby, transport
Produkt - asortyment produktów, jakość, wzór, cechy, marka, opakowanie, serwis gwarancyjny, przychody ( korzyści )
Cena - cena katalogowa, rabaty, ulgi, okres płatności, warunki kredytu
Podział narzędzi marketingowych:


(…)


Pozycjonowania
Komunikacyjna
Komu i co powiedzieć, aby lepiej zrozumieć zachowanie ludzi, do których kierujemy kampanie. W jaki sposób przekazać informację, badania aby zrozumieć postępowanie odbiorców, wyselekcjonować koszty i korzyści -> dokonanie obietnicy specyficznej korzyści.
Segmentacji
Podział grupy docelowej na podgrupy. Segmenty te musza być spójne wewnętrznie, który segment ma te same koszty i korzyści. Komunikat przy podziale segmentów jest bardziej skuteczny, przy segmentach bierze się pod uwagę cechy społeczno-demograficzne, postawę wobec problemu.
Pozycjonowania
Znalezienie skutecznego sposobu zakomunikowania kampanii grupie docelowej. Re-pozycjonowanie - strategie kampanii społecznych powinny być dostosowane do zmieniających się okoliczności społecznych.
Skuteczny komunikat społeczny:
- obietnica specyficznej korzyści
- jakość, jednoznaczność komunikatu
- bohater reklamowy - komunikat reklamy społecznej
- rola mediów -> nagłośnienie
Elementy kampanii społecznej:
- reklama
- programy informacyjne i publicystyczne
- talk-show
Kto powinien badać reklamy?
Rodzaje badań reklam społecznych:
- poprzedzające tworzenie reklamy
- poprzedzające rozpoczęcie kampanii
- po zakończeniu kampanii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz