Marketing - strona 17

Rozwj marketingu w sektorze usług medycznych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

ROZWÓJ MARKETINGU W SEKTORZE USŁUG MEDYCZNYCH Potencjalne obszary zastosowania marketingu w służbie zdrowia. Nie wystarczy już mówić o orientacji marketingowej, gdyż jej pozycja, choć jeszcze słabo ugruntowana w jednostkach służby zdrowia (w przypadku Polski), zdaje się być nie do wyeliminowania....

Segmantacja i ocena rynku dóbr konsumpcyjnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

SEGMENTACJA I OCENA RYNKU DÓBR KONSUMPCYJNYCH Analiza popytu i podaży oraz segmentacja rynku dla JSB W odniesieniu do wybranego sektora rynkowego i działalności gospodarczej JSB oraz sformułowanej wizji i misji przeprowadzić analizę i ...

Strategie cenowe - orientacje cenowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Orientacje cenowe Popytowa. Kosztowa. Konkurencyjna. W praktyce przedsiębiorstwa rzadko ustalają ceny wyłącznie na podstawie jednej orientacji. Przeważnie łączą ze sobą przedstawione orientacje (np. kosztową z konkurencyjną). Popytowa orientacja cenow a Punktem wyjścia jest istniejący popyt. P...

Sposób oddziaływania reklamy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2583

Psychologiczne podstawy oddziaływania reklamy W literaturze przedmiotu „psychologię reklamy” przedstawia się za pomocą rozmaitych formuł, schematów lub modeli, identyfikujących sposoby zachowania się na rynku odbiorców przekazu rek...

Marketing - definicje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

1. MARKETING jest złożonym procesem wewnątrz społeczeństwa, w ramach którego przewiduje się struktury popytu, zwiększa się popyt oraz zadowolenie nabywców poprzez wyprodukowanie odpowiednich produktów, popieranie sprzedaży, wymianę i fizyczny przepływ towarów. ( def. ekspertów z UNI Ohio - lata 4...

Marketing - podsumowanie

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

1. Istota i funkcja marketingu. Istota marketingu sprowadza się do: 1. podporządkowania wszystkich działań w sferze produkcji i obrotu towarowego życzeniom finalnego nabywcy, 2. pobudzania i rozwijania jego potrzeb. Funkcje marketingowe 1. Funkcje gromadz enia informacji rynkowej. Podejmowanie ...

Marketing - podsumowanie 2

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 812

Analiza SWOT: przedstaw sposób postępowania podczas analizy czynników wewnętr z nych. Badanie zjawisk wewnętrznych obejmuje: -badanie technik i technologii wytwarzania produktów, technik kształtowania asortymentu towarów oraz organizacji przedsiębiorstwa, -badanie finansowych, rzeczowych oraz l...

Marketing zagadnienia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Marketing pochodzi od sowa market co oznacza rynek. Sprzedajcy - ten, który prowadzi okrelon polityk sprzeday - konkurencji. Blok poday - tworz towary i usugi oraz sprzeadjcy. Blok popytu- tworz potrzeby - kupujcy. Pocztki marketingu zwizane s z pierwszymi latami XX w. Marketing tradycyjny (...

Pojęcia

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

DZIAŁALNOŚC PROMOCYJNA Promocja  jest to zbiór środków, za pomocą których przedsiębiorstwo lub sprzedawca komunikuje się z rynkiem, czyli przekazuje informacje o swojej działalności lub konkretnych produktach i usługach. Aby nawiązać kontakt, przedsiębiorstwo uruchamia cały system działań, któryc...

Firma Red Bull - projekt z marketingu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Marketing
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 4228

1. Charakteryzacja firmy Red Bull GmbH Twórcą firmy Red Bull jest Austriak Dietrich Mateschitz. Na pomysł, na jej założenie wpadł podczas podróży do Tajlandii. Kupił on tam napój energetyczny Krating Dang (co oznacza „czerwony bizon”) i postanowił ściągnąć go do Europy. W 1984 roku założył fi...