Strategie cenowe - orientacje cenowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie cenowe - orientacje cenowe - strona 1 Strategie cenowe - orientacje cenowe - strona 2 Strategie cenowe - orientacje cenowe - strona 3

Fragment notatki:

Orientacje cenowe Popytowa.
Kosztowa.
Konkurencyjna.
W praktyce przedsiębiorstwa rzadko ustalają ceny wyłącznie na podstawie jednej orientacji. Przeważnie łączą ze sobą przedstawione orientacje (np. kosztową z konkurencyjną).
Popytowa orientacja cenow a Punktem wyjścia jest istniejący popyt.
Podstawowym zadaniem jest określenie, w jakiej ilości przy danej cenie nabywcy są skłonni kupić produkt.
Do ustalenia cen stosuje się:
technikę popyt minus (na podstawie ceny dla ostatecznego nabywcy wyznaczonej w badaniach popytu oblicza się maksymalny koszt jaki może ponieść przedsiębiorstwo);
technikę dynamicznej analizy progu rentowności (na podstawie różnych poziomów cen oraz wielkości sprzedaży przy każdym poziomie określa się możliwy do osiągnięcia zysk, który stanowi kryterium wyboru).
Kosztowa orientacja cenowa W skład ceny wchodzą:
koszt wytworzenia;
zysk.
Do ustalenia cen stosuje się:
technikę koszt plus (cena jest sumą kosztów oraz narzutu określanego jako pewien procent kosztu);
technikę koszt plus opłata (narzut określony jest jako stała opłata - jednakowa dla wszystkich produktów);
technikę progu rentowności (wyznacza się liczbę produktów, którą przedsiębiorstwo musi sprzedać, aby pokryć wszystkie koszty i osiągnąć założony zysk).
Konkurency jna orientacja cenowa Punktem wyjścia są ceny podobnych produktów oferowanych przez konkurentów.
Przedsiębiorstwo powinno uwzględniać:
występowanie segmentów rynku o zróżnicowanej elastyczności popytu;
istnienie na rynku lidera zdolnego do narzucenia określonego poziomu cen;
postrzeganie przez klientów jakości produktu w relacji do produktów konkurentów.
Podstawowe strategie cenowe Strategia zbierania śmietanki z rynku (skimming): dotyczy nowości lub najbardziej poszukiwanych wersji produktów;
polega na stosowaniu możliwie najwyższych cen w krótkim okresie;
jest adresowana do nabywców wyrobów markowych mało wrażliwych na cenę.
Strategia cen prestiżowych: dotyczy produktów o wysokiej jakości i prestiżu;
polega na stosowaniu wysokich cen we wszystkich fazach cyklu życia produktu i na utrzymywaniu bardzo dobrego wizerunku firmy.
Strategia cenowej penetracji rynku: dotyczy produktów o wysokiej elastyczności cenowej popytu;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz