Rozwj marketingu w sektorze usług medycznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwj marketingu w sektorze usług medycznych - strona 1 Rozwj marketingu w sektorze usług medycznych - strona 2 Rozwj marketingu w sektorze usług medycznych - strona 3

Fragment notatki:


ROZWÓJ MARKETINGU W SEKTORZE USŁUG MEDYCZNYCH Potencjalne obszary zastosowania marketingu w służbie zdrowia. Nie wystarczy już mówić o orientacji marketingowej, gdyż jej pozycja, choć jeszcze słabo ugruntowana w jednostkach służby zdrowia (w przypadku Polski), zdaje się być nie do wyeliminowania. Konieczne zatem staje się generowanie rozwiązań w sferze marketingu dla sektora opieki zdrowotnej. Definiując orientację marketingową w służbie zdrowia, należy wskazać na następujące obszary działań marketingowych 1 : badania marketingowe rynku docelowego, badania marketingowe rynku docelowego, projektowanie usług adekwatnych do danego rynku, rozwój promocji (reklamy), public relations jako strategii komunikowania się z rynkiem, określenie strategii cenowej tak, aby była ona konkurencyjna, rozwijanie strategii dystrybucji dostarczania usług do rynku docelowego.
Jak łatwo zauważyć obszary te nie różnią się od propozycji kierowanych do innych sektorów gospodarki. Obejmują one sferę badawcza oraz sferę instrumentalno-czynnościową, w ramach której wyodrębniamy instrumenty marketingu - mix. Jest to więc tradycyjne marketingowe spojrzenie na problematykę rynku usług medycznych. Inaczej obszary zastosowania marketingu w placówkach służby zdrowia postrzegają ich menedżerowie, wykorzystujący już techniki marketingowe. Twierdzą oni, że marketing placówki służby zdrowia rozumieć należy jako promocję usług, poszukiwanie nowych klientów, zbieranie informacji o rynku i analizie rynku.
Szukając konsensusu pomiędzy podejściem „marketingowym a medycznym”, a także biorąc pod uwagę specyfikę polskiego systemu opieki zdrowotnej i jego realia, można zaproponować następujący model marketingu w służbie zdrowia (rys. 1.).
Model marketingu w systemie opieki zdrowotnej w Polsce ukazuje zarówno działania marketingowe, jakie mogą być podejmowane przez placówki służby zdrowia oraz potencjalne działania, które mogą stać się udziałem Kas Chorych - płatników systemu. Działania marketingowe w placówkach służby zdrowia można rozdzielić na działania skierowane do nabywców świadczeń oraz działania zmierzające do pozyskania pacjentów oraz ich „zatrzymania” w danej placówce.
Najważniejsze aspekty specyfiki usług medycznych. Przystępując do projektowania działań marketingowych w placówkach służby zdrowia, warto podkreślić specyfikę usług medycznych i jej wpływ na przedmiot projektowania. Wśród najbardziej specyficznych cech usługi medycznej, rzutujących na kształtowanie działań marketingowych w odniesieniu do tego sektora wymienić można:


(…)

…. marketingu.
Budowanie marki placówki medycznej na rynku - branding
Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed marketingiem w dziedzinie usług medycznych jest poszukiwanie sposobów odróżnienia się od konkurentów. Jest to warunek bezwzględnie konieczny do zaistnienia na rynku i zbudowania lojalności klientów. Wartość marki jest przecież mierzona lojalnością pomiędzy pacjentami a placówką ochrony zdrowia…
… oraz jej znaczenia wśród personelu i otoczenia,
tworzeniu wartości organizacji, a więc określeniu, co jest wartością tworzoną przez organizację, w celu lepszego zrozumienia jej przewagi na rynku przez pracowników oraz pacjentów.
Wartość marki i jej wizerunek powinien zaistnieć w świadomości pacjentów, lekarzy i płatników oraz organizatorów. Z doświadczeń krajów zachodnich wynika, że dużo placówek służby zdrowia…
… odbierają ją nie tylko jako logo, ale przede wszystkim zaczynają kojarzyć jej cechy, wartości, korzyści, osobowość kulturę. Wartością marki jest obietnica, którą daje ona pacjentowi, na tyle kusząca, aby był on zdecydowany korzystać z usług konkretnej placówki. Istnienie jednolitej, spójnej tożsamości przynosi korzyści wówczas, kiedy budowany obraz staje się bardzo znany, wyróżnia…
… identyfikacją instytucji i pozwoli na jej odróżnienie od konkurencji. Zalecana jest konsekwencja w doborze kolorystyki charakteryzującej firmę - zarówno w odniesieniu do znaków identyfikacyjnych, jak i wystroju wnętrz oraz uwzględnienie przy doborze kolorystyki zdobyczy współczesnej psychologii;
reklama zewnętrzna - oznakowanie placówki poprzez umieszczenie szyldów i tablic informacyjnych, zawierających…
….
Podstawowym celem komunikacji jest wpływanie na opinię publiczna i jej kształtowanie. Do najważniejszych technik kształtowania opinii zaliczyć należy:
tworzenie obiektywnej informacji o firmie i jej usługach przy wykorzystaniu takich mediów, jak lokalna prasa, lokalne stacje radiowe czy telewizyjne poprzez nagłośnienie otwarcia firmy czy udział pracownika firmy jako eksperta w lokalnych programach
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz