Otoczenie systemu produkcyjnego - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie systemu produkcyjnego - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - strona 1 Otoczenie systemu produkcyjnego - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - strona 2 Otoczenie systemu produkcyjnego - Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie produkcją Otoczenie systemu produkcyjnego CZYNNIKI OTOCZENIA I STOPNIA (wewnętrznego) Badania i rozwój. W Zespole Opieki Zdrowotnej nie ma wyodrębnionej komórki badawczo-rozwojowej. Pracami badawczymi zajmuje się zespół kadry menedżerskiej. Zakres badań którymi się zajmują dotyczy głównie możliwości zastosowania nowoczesnych technik i metod leczenia.
Finanse. Środki finansowe na działalność usługowo-medyczną od 01 stycznia 1999r. pochodzą ze składek zdrowotnych podatników, a ZOZ otrzymuje je ze Świętokrzyskiej Kasy Chorych. W 1999 roku szpitalowi przekazano środki w wysokości 16 874 000 zł. Środki te są następnie inwestowane w zakup sprzętu medycznego, innych środków medycznych takich jak lekarstwa, środki opatrunkowe. Ze środków tych finansowane są także różnego rodzaju badania i zabiegi medyczne. Finansowane są również inne koszty związane z pobytem pacjenta w szpitalu takie jak: wyżywienie, itp.
Marketing. Prowadzona działalność marketingowa w Zespole Opieki Zdrowotnej opiera się głównie na pozyskaniu jak największej liczby pacjentów którzy chcieliby się leczyć w tejże właśnie jednostce. Odbywa się to poprzez stworzenie odpowiednich warunków leczenia, zastosowanie nowoczesnych technik leczenia i nowoczesnego sprzętu medycznego. Pacjent obecnie ma możliwość wyboru jednostki medycznej w której chciałby się leczyć, dlatego nie wybierze jednostki w której panują nieodpowiednie warunki medyczne, brak jest nowoczesnego sprzętu, itp.
Handel. Oddział wewnętrzny, podobnie jak i cały ZOZ do prawidłowego świadczenia swoich usług potrzebuje środków (lekarstwa, inne środki medyczne, żywność, urządzenia i narzędzia specjalistyczne) z zewnątrz. Zaopatrywanie w w/w środki odbywa się w zależności od ich rodzaju różnymi sposobami. Środki czystości oraz inne podstawowe artykuły medyczne zamawiane są w specjalistycznych hurtowniach lub bezpośrednio u producenta. Środki takie jak lekarstwa, jeżeli pochodzą od producentów krajowych są w miarę możliwości zamawiane bezpośrednio u producenta. Lekarstwa pochodzące od producentów zagranicznych są zamawiane w hurtowniach bądź u dystrybutorów lub przedstawicieli handlowych danych firm. Narzędzia oraz urządzenia medyczne są zamawiane i dostarczane prawie wyłącznie przez producentów zagranicznych, z tego powodu są dość drogie. W kraju jest stosunkowo mało producentów którzy mogliby zaoferować konkretny sprzęt. O wyborze danego urządzenia medycznego, szczególnie jeżeli jest ono dość kosztowne, decyduje w dużej mierze jego cena. Dlatego przy wyborze dostawcy analizuje się oferty praktycznie wszystkich możliwych dostawców, dystrybutorów i przedstawicieli handlowych, którzy oferują podobny sprzęt. Wybierana jest oferta producenta który oferuje najkorzystniejsze warunki. Choć decydującą rolę pełni tutaj cena urządzenia, to równie ważne są takie elementy jak: jego montaż, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dostępność materiałów eksploatacyjnych.


(…)

publiczny zakład opieki zdrowotnej z dnia 10 sierpnia 1998r.
Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej z dnia 10 września 1999r.
Zakład ten do 28 listopada 1998r. był jednostką budżetową finansowaną z budżetu wojewody. Z dniem 29 listopada 1998r. został na podstawie art. 53 ustawy 1/1 utworzony jako samodzielny zakład.
Gospodaruje on samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem…
… jest na pograniczu dawnych trzech województw: kieleckiego, piotrkowskiego i częstochowskiego. Jest to region o charakterze rolniczym. Funkcjonuje tutaj nieliczny przemysł budowlany oraz zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego. Około 55% to ludność w wieku produkcyjnym, z czego 22% to bezrobotni. Przyrost naturalny jest niewielki i wynosi 2,1 na 1000 mieszkańców. Inflacja w miesiącu marcu spadła o 0,1 punktu do 10,3…
… szpitalne; specjalistyczne urządzenia takie jak: - ultrasonograf sercowo-naczyniowy (1 szt.), - pompy infuzyjne (16 szt.), - zestawy monitorowe (6 szt.), - kardiomonitory (4 szt.), - aparaty EKG, (3 szt.), - wózki inwalidzkie (3 szt.)
- butle ze sprężonym tlenem (20 szt.), pozostały drobny sprzęt (stojaki, wózki na butle z tlenem).
CZYNNIKI OTOCZENIA STOPNIA II (zewnętrznego)
Środowisko naturalne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz