Marketing - strona 16

Plan marketingowy zdobycia udziału w rynku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

PLAN MARKETINGOWY ZDOBYCIA UDZIAŁU W RYNKU FIRMY PRODU K CYJNO-USŁUGOWEJ „ OGRODNIK ” S.C. Diagnoza sytuacji przedsiębiorstwa . Charakterystyka firmy, produktu. Rynek, klienci, konkurencja. Analiza SWOT Identyfikacja celów Strategia osiągania celów Strategia produktu Strategia ceny Strategi...

Planowanie marketingowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 924

Planowanie marketingowe Planowanie to powszechnie praktykowany rodzaj działalności człowieka, który umożliwia mu pewien stopień kontroli nad przyszłością. Jest to - mówiąc ściślej - podejmowanie bieżących decyzji, dotyczących przyszłych działań. Również marketing prowadzony przez firmę powinien ...

Podejście sektorowe do zarządzania marketingowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

PODEJŚCIE SEKTOROWE DO ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO . Pod pojęciem SEKTORA rozumiemy przedsiębiorstwa produkujące, sprzedające grupę dóbr lub usług zaspokajających określoną potrzebę klientów . Gdy kryterium wydzielenia określonego sektora jest więc korzystanie z tych samych źródeł zaopatrzenia i ...

Polityka dystrybucji - Pośrednicy handlowi

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

POLITYKA DYSTRYBUCJI Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiających nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i cz...

Produkt w ujęciu marketingowym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2394

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I STRUKTURA PRODUKTU3. ROZDZIAŁ II. PODZIAŁ PRODUKTÓW5. ROZDZIAŁ III. CYKL ŻYCIA PRODUKTU7. ROZDZIAŁ IV. ASORTYMENT PRODUKTÓW. MACIERZ BCG9. ROZDZIAŁ V. WYRÓŻNIKI PRODUKTU13. ROZDZIAŁ VI. ROZWÓJ NOWEGO...

Promocja jako element marketingu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1680

Spis treści. Rozdział I. Istota promocji jako instrumentu aktywizacji sprzedaży3. Rozdział II. Rodzaje instrumentów aktywizacji sprzedaży oddziałujących bezpośrednio na konsumenta8. 2.1. Reklama8. 2.2. Marketing bezpośredni9. ...

Promocja - funckje, instrumenty, strategie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

Trzy podstawowe funkcje promocji 1. Informacyjna (uświadomienie klientom istnienia danego produktu na rynku oraz powiadomienie ich o jego cechach użytkowych i zastosowaniach). 2. Aktywizująca sprzedaż (podkreślanie atutów produktu przy jednoczesnym odwoływaniu się do racjonalnych i emocjonalnych...

Rodzaje klientów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

RODZAJE KLIENTÓW Zwracanie uwagi na nastawienie klienta: W momencie rozpoczęcia rozmowy a nawet wcześniej, powinniśmy zwrócić uwagę na nastawienie klienta. Zadajemy sobie pytanie, jak i dlaczego klient może się czuć w określony sposób, np.: ˇ Czy znamy albo rozpoznajemy danego klienta? ˇ Czy je...

Rola reklamy jako narzędzia promocyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

Marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek - szczególna rola reklamy jako narzędzia promocyjnego Koncepcja marketingu jako sposobu myślenia i systemu oddziałującego na rynek. Marketing stał się najbardziej praktyczną teorią działania przedsiębiorstw i osią­ga­nia powodzenia w grze rynkowej....

Informacja marketingowa w podejmowaniu decyzji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Rola systemu informacji marketingowej w procesie podejmowania decyzji 1. Potrzeba gromadzenia i wykorzystywania informacji Współcześnie funkcjonująca firma, bez względu na to czy jest jedną z kilku, czy jedną z wielu firm na danym rynku, nie może obyć się bez gromadzenia i przetwarzania informacj...