Rola reklamy jako narzędzia promocyjnego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola reklamy jako narzędzia promocyjnego  - strona 1 Rola reklamy jako narzędzia promocyjnego  - strona 2 Rola reklamy jako narzędzia promocyjnego  - strona 3

Fragment notatki:


Marketingowe instrumenty oddziaływania na rynek - szczególna rola reklamy jako narzędzia promocyjnego Koncepcja marketingu jako sposobu myślenia i systemu oddziałującego na rynek.
Marketing stał się najbardziej praktyczną teorią działania przedsiębiorstw i osią­ga­nia powodzenia w grze rynkowej. Jest to wiedza praktyczna i sprawdzona.
Niektórzy sądzą, że marketing to sposób ułatwiający sprzedaż produktów, inni uważają, że jest on równoznaczny z reklamą, którą dokładniej zajmę się w dalszej części projektu. Marketing jest jednak czymś więcej niż umiejętnością sprzedawania i reklamowania towarów i usług. Marketing najczęściej określa się jako „prowadzenie działalności gospodarczej skierowanej i odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”. Marketing zajmuje się tym, jak transakcje są tworzone, pobudzane, ułatwiane i wartościowane. Przedsiębiorca - marketer - poszukuje dla swego działania odzewu rynku. Odzewem rynku jest typ zachowania, którym może być akceptacja, unikanie bądź odraczanie zajęcia stano­wiska. Marketing jest działaniem mającym na celu uzyskiwanie przez marketera pożąda­nego odzewu rynku. W toku swej ewolucji - od podejścia tradycyjnego, sprowa­dzającego się do środków aktywizacji mających na celu ożywianie przepływu towa­rów od producentów do konsumentów, do podejścia współczesnego dyna­micznego marketingu - stał się on systemem prowadzenia działalności gospo­darczej, dzięki któremu wielkość i struktura popytu ma towary i usługi jest progno­zowana, rozwijana i zaspokajana za pomocą badania i ujawniania potrzeb oraz dostosowywania do nich wytwarzania produktów, ich dystrybucji, promocji i całej strategii rozwojowej przedsię­biorstwa.
Marketin g jest równocześnie społecznym i gospodarczym procesem, dzięki któremu każdy nabywca i zbiorowość ludzi mają zapewnione zaspokajanie swych potrzeb za pomocą produkowania i wymiany produktów mających wartość użytkową dla nabywców
Marketing określa styl zaspokajania potrzeb i wpływa na styl życia. Jest pod­stawą rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki.


(…)

… kategoriach produktów jak: dezodoranty, hambur­gery, pasty do zębów, proszki do prania, opony czy samochody. Używając reklamy porównawczej, przedsiębiorstwo winno upewnić klienta, iż jest stanie udowodnić swoje twierdzenie o wyższości oraz, że nie może być zaatakowane przez swojego konkurenta w obszarze gdzie jest od niego słabsze.
Reklama przypominająca - jest szczególnie ważna w stadium dojrzałości…
…. Wreszcie, niektóre przedsiębiorstwa zachęcają agencje reklamowe do dokonywania adaptacji tematu i sposobu jego zaprezentowania odpowiednio do każdego lokalnego rynku.
Stosowanie mediów wymaga również międzynarodowej adaptacji, ponieważ dostępność do nich jest zróżnicowana w poszczególnych krajach. Czasopisma różnią się od siebie dostępnością i skutecznością zamieszczanych w nich reklam. Przedsię­biorstwa…
… reklam i związany z tym szum informacyjny, pocho­dzący z reklam nie mających nawet bezpośredniego związku z naszym pro­duktem, tworzy potrzebę wzmocnienia reklamy.
Częstotliwość reklamy - na wielkość na reklamę wpływa również liczba powtórzeń niezbędna dla przekazania konsumentom wiadomości o marce.
Substytucyjność produktu - marki takich produktów jak: papierosy, napoje bezalkoholowe wymagają znacznego…
… procesu reklamowego, polega na przeprowadzeniu oceny efektu komunika­cyjnego i „efektu na sprzedaży” przed, podczas i po przeprowadzeniu reklamy.
Na szczęście obecnie koszty tworzenia projektów reklam spadły znacząco dzięki zastosowaniu zaawansowanych komputerowych technik wydawniczych. W dziale twórczym agencji reklamowej można stworzyć w krótkim czasie wiele różnych reklam korzystając z gotowych…
… jak:
zróżnicowanie cen między krajami;
ceny transferowe;
posądzenia o dumping;
działalność „szarej strefy”;
Przedsiębiorstwa sprzedające swoje produkty za granicą napotykają na problem różnic cenowych. Mając na uwadze dodatkowe koszty tj.: koszty transportu, marżę importera, marżę hurtownika, marżę detalisty, cła oraz ryzyko związane z wahaniami waluty, produkt musiałby być sprzedawany w ilości od dwu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz