Marketing - strona 15

Marketing w handlu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

HANDEL: to działalność gosp., polegająca na zawodowym pośredniczeniu w wymianie towarów czyli na ich zakupie w celu dalszej odsprzedaży. Funkcjonowanie handlu opiera się na pracy licznych przed., jedn. gosp., które włączając się w proces dystrybucji towarów pełnią wiele użytecznych funkcji zarówn...

Media reklamy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

M edia reklamy Reklama prasowa Precyzyjne ustalenie, kiedy po raz pierwszy pojawiło się zjawisko reklamy, nie jest możliwe. Wszystko wskazuje na to, że narodziła się ona wkrótce po powstaniu wymiany handlowej (oczywiście była to przede wszystkim reklama ustna). Prawdopodobnie już w czasach prehis...

Nastawienie marketingowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Spis treści 3 Marketingowa zmiana świadomości społeczeństwa 4 Marketing w pojęciach i definicjach 5 Rola lidera w zarządzaniu marketingiem 7 Lider, a różnorodne koncepcje działalności rynkowej 10 Koncepcja produkcji 11 Koncepcj a produktu 12 Koncepcja sprzedaży 13 Koncepcja marketingowa 14 Koncep...

Plan marketingowy - restauracja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4767

Plan marketingowy „ CLASS ” s.c. Plan marketingowy jest: dokumentem sporządzonym w formie pisemnej, w którym zawarte zostały zamierzenia przedsiębiorstwa w stosunku do rynku, tj. dotyczące wyboru rynków, udziału w rynkach produktów, cen, dystrybucji i promocji, bardzo ważną częścią planu strateg...

Plan marketingowy - spółka mleczarska

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1309

SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spółka Mleczarska „Druglińskie mleko” powstała w 1911 roku. W 1971 roku odrodziła się pod nazwą Spółdzielnia Mleczarska w Druglinie, a w 1990 funkcjonuje jako DRUGLIN MILK. Zmiana nazwy była spowodowana ścisłą współpracą z kontrahentami niemieckimi. W z...

Plan marketingowy biura podróży

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015

PLAN MARKETINGOWY BIURA PODRÓŻY ORBIS TRAVEL W ZAKOPANEM Biuro Podróży ORBIS TRAVEL sp. zoo jest największym przedsiębiorstwem w Zakopanem, oferującym usługi turystyczne dla swoich klientów. Założyciele Polskiego Biura Podróży Orbis swój rynkowy wizerunek kształtowali przez dziesięciolecia. Dla...

Plan marketingowy - fabryka obuwia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1715

PLAN MARKETINGOWY FABRYKI OBUWIA "ALKA" W SŁUPSKU NA OKRES OD 1997 DO 1999 ROKU Spis treści Charakterystyka przedsiębiorstwa Rys historyczny Misja firmy SJB Analiza makrootoczenia Segmenty makrootoczenia Scenariusze stanów otoczenia Analiza potencjału strategicznego Bilans strategiczny z...

Plan marketingowy firmy budowlanej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1344

SYTUACJA OBECNA 1.1 Ogólna charakterystyka firmy. 1.1.1 Opis firmy. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „XXX” S.A. mające swoją siedzibę w Gdańsku , przy ul. Lotniczej 2, powstało w wyniku przekształcenia na drodze likwidacji przedsiębiorstwa państwowego istniejącego od 1960 roku. Spółka rozpoczę...

Plan marketingowy firmy handlowej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1274

Plan marketingowy firmy handlowej FALCO s.c. SPIS TREŚCI: I.WSTĘP II.STRESZCZENIE MENEDŻERSKIE III.ANALIZA SWOT 1.Analiza sytuacji wewnętrznej 1.1.Analiza przekrojów marketing-mix 1.2 Sytuacja finansowa firmy 1.3 Analiza silnych i słabych stron 2. Analiza sytuacji zewnętrznej 2.1 Analiza klient...

Plan marketingowy hotelu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4704

I. Charakterystyka hotelu Hotel „SIESTA” powstał 10 lat temu jako hotel 2-gwiazdkowy, zatrudniając 15 osób i świadcząc zaledwie kilka rodzajów usług. Standard pokoi był na przyzwoitym poziomie, jednakże nie wyróżniał się na tle innych hoteli w branży. „Siesta” obecnie jest hotelem 3-gwiazdkowym o...