Plan marketingowy biura podróży

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Plan marketingowy biura podróży - strona 1 Plan marketingowy biura podróży - strona 2 Plan marketingowy biura podróży - strona 3

Fragment notatki:


PLAN MARKETINGOWY BIURA PODRÓŻY
ORBIS TRAVEL W ZAKOPANEM
Biuro Podróży ORBIS TRAVEL sp. zoo jest największym przedsiębiorstwem w Zakopanem, oferującym usługi turystyczne dla swoich klientów. Założyciele Polskiego Biura Podróży Orbis swój rynkowy wizerunek kształtowali przez dziesięciolecia. Dlatego teraz nie ma problemów ze współpracą z najważniejszymi firmami turystycznymi z całego świata. W chwili obecnej Orbis jest właścicielem 53 hoteli, 3 ośrodków informacyjnych za granicą oraz udziałowcem w 12 spółkach krajowych i 9 zagranicznych.
MISJA I CELE BIURA PODRÓŻY ORBIS W ZAKOPANEM Orbis ma bardzo dobrą pozycję na rynku. Klient jest bardziej przekonany co do jakości usług niż co do wartości biura podróży zaczynającego swą działalność na rynku. Na przestrzeni tych 75 lat, biuro podróży stworzyło sobie opinię „czego po placówce Orbisu w Zakopanem można się spodziewać”, ponieważ marna reputacja społeczna obniża efektywność działania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zna swoje własne możliwości i potrzeby konsumentów, służy przez to otoczeniu, świadcząc na jego rzecz określone usługi i posiadając krąg swych stałych odbiorców. Aby zachęcić klientów do korzystania z usług biur podróży zostało utworzone tzw. Orbis Travel Club. Członkostwo w Klubie zapewnia możliwości korzystania z szerokiego systemu zniżek i przywilejów oferowanych przez PBP Orbis i ich partnerów. Wszystkie imprezy zagranicznej turystyki wyjazdowej organizowane przez PBP Orbis objęte zostały od 1993r. specjalnym systemem punktowym. Punkty przyznawane są w zależności od ceny wycieczki wg. przelicznika ustalonego raz na 12 miesięcy i gromadzenie na kontach klientów korzystających z usług biura. Po osiągnięciu poziomu 200 punktów klient otrzymuje pisemną propozycję przystąpienia do Orbisu Travel Club po wyrażeniu zgody, otrzymuje również specjalną imienną kartę uprawniającą do wielu zniżek. Wśród posiadaczy kart corocznie są rozlosowywane atrakcyjne wycieczki zagraniczne, wczasy krajowe oraz pobyty weekendowe w różnych miejscach na terenie kraju.
Biuro podróży nawiązuje i utrzymuje dobre kontakty z mediami, sprzedaje organizowane przez centralne biuro imprezy, działa na zlecenie klienta zawierając w jego imieniu umowy.


(…)

… częstotliwość dotychczasowych nabywców. Przekształcanie doraźnych interesantów w stałych klientów może okazać się bardziej opłacalne niż pozyskiwanie nowych. Strategia rozwoju rynku polega na pozyskiwaniu nowych grup konsumentów lub wychodzeniu ze sprzedażą dotychczasowych usług na nowe obszary.
Strategia rozwoju produktu usług turystycznych polega na doskonaleniu oraz innowacji cząstkowych. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa strategia rozwoju produktu sprowadza się do oferowania usług wcześniej nie oferowanych.
„Każdego lata nasza oferta powiększa się o nowe atrakcje”- głosi reklama „ORBISU”
„Każdego lata skreślamy z niej te, które przestały spełniać nasze wysokie wymagania”
Ponieważ produkt turystyczny jest przedmiotem międzynarodowej wymiany i szczególnego rodzaju eksportu, w turystyce stosuje się także strategie…
…, przez co biuro uzyska korzystny wynik finansowy,
zwiększenie udziału na rynku, a zwłaszcza rynku zagranicznego: po drugiej stronie Tatr Słowacji,
pozyskiwanie coraz nowocześniejszej i tańszej bazy noclegowej,
aktywniejsza współpraca z kierownikami i pracownikami domów wczasowych, pensjonatów i kwater prywatnych w celu uzyskania miejsc i sprzedaży imprez lokalnych,
zwiększenie nakładów reklamowych,
zwiększenie…
… w kulturę zwyczaje 3 Religia kraj chrześcijański, tradycyjny 3
zwyczaje, obrzędy religijne 3 Świadomość stopień wyższy wykształcenia 3
społeczna zwyczaje
normy etyczne 3
Położenie zróżnicowane ukształtowanie
geograficzne powierzchni 3
klimat dogodny, umiarkowany 3
ΙΙ
ARKUSZ
ANALIZA MOCNYCH I SŁABYCH STRON FIRMY
Kryteria oceny Ocena kryteriów Waga kryterium
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3
image Х Х
zróżnicowanie…
… znaczenie dla stałej dobrej koniunktury przedsiębiorstwa, a co najważniejsze do pełnej oceny w jakim stopniu produkty te są wstanie zaspokoić określone potrzeby klientów. Produkt turystyczny podobnie jak inne dobra i usługi jest podporządkowany prawidłowym cyklem życia. Złożona i różnorodna struktura produktu turystycznego sprawia, że szczegółowy przebieg cyklu miewa wiele wariantów.
Generalnie w „życiu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz