Referat o podmiotach gospodarczych na polskim rynku turystycznym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat o podmiotach gospodarczych na polskim rynku turystycznym - strona 1 Referat o podmiotach gospodarczych na polskim rynku turystycznym - strona 2 Referat o podmiotach gospodarczych na polskim rynku turystycznym - strona 3

Fragment notatki:

Działalność podmiotów zagranicznych na polskim rynku turystycznym w aspekcie współcześnie zachodzących procesów i zjawisk. 1. Zagadnienia wstępne
Na polskim rynku funkcjonuje wiele polskich i zagranicznych przedsiębiorstw turystycznych, które dzięki zróżnicowaniu swoich produktów i nasilonej działalności promocyjno-reklamowej sprawiają, że stają się one dostępne dla coraz szerszej grupy społeczeństwa. Cechy wolnorynkowej gospodarki turystycznej, takie jak duża liczba podmiotów rynkowych reprezentujących podaż turystyczną i ich marketingowa orientacja, powodują, że obecnie mamy do czynienia z „rynkiem nabywcy”. W efekcie istnieje możliwość zaspokojenia tej samej potrzeby turystycznej przez wiele podmiotów działających na rynku. Włączenie się do tej rywalizacji podmiotów zagranicznych ma swoje daleko idące skutki ekonomiczne.
Zagraniczne przedsiębiorstwa turystyczne wywierają znaczący wpływ na polski rynek turystyczny. Ważne jest ich znaczenie w procesie kształtowania się rynku usług turystycznych, opartego na zasadach gospodarki wolnorynkowej. Obecność kapitału zagranicznego ma szczególne znaczenie w kwestiach unowocześnienia polskiego rynku i podnoszenia jakości świadczonych usług. Aby w pełni zrozumieć powody zainteresowania przedsiębiorców zagranicznych polskim rynkiem turystycznym, należy przyjrzeć się ogólnoświatowym procesom i trendom, takim jak dynamiczny rozwój sektora usługowego, globalizacja, koncentracja kapitału czy regionalizacja. Procesy te, także wyraźnie uwidaczniają się na polskim rynku turystycznym i wywierają znaczący wpływ na jego obraz i zachowanie się poszczególnych podmiotów gospodarczych.
Jednocześnie wymaga wyjaśnienia sam termin „podmioty zagraniczne” , który na potrzeby rozważań tej pracy jest rozumiany i odnoszony wyłącznie do przedsiębiorstw turystycznych i ze względu na pewną trudność w przedstawieniu materiałów badawczych, ogranicza się głównie do działalności zagranicznych biur podróży i zagranicznych systemów hotelarskich. Z prawnego punktu widzenia za podmiot zagraniczny należało by przyjąć definicje, które podaje ustawa Prawo działalności gospodarczej. Według tej ustawy określenie to dotyczy :
-obywateli państw obcych, którzy otrzymali zezwolenie na osiedlenie się w Polsce.
-osób zagranicznych oraz
-przedsiębiorców zagranicznych. Przedsiębiorcą turystycznym może być obywatel państwa obcego, jednakże pod warunkiem, że otrzymał zezwolenie na osiedlenie się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli obywatel państwa obcego spełni ten warunek, wówczas w zakresie świadczenia usług turystycznych, korzysta z takich samych praw jak obywatel polski oraz ciążą na nim takie same obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

(…)

… kapitałowe za granicą w celu uzyskania trwałego wpływu na ich zarządzanie i osiąganie zysków z tej działalności. Do struktur służących alokacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych należy zaliczyć odziały, przedstawicielstwa, filie a więc te formy prawne, które podaje także ustawa Prawo działalności gospodarczej. Wszystkie wyżej wymienione możliwości powiązania podmiotów zagranicznych z polskim rynkiem…
… turystyki i usług z nią związanych potwierdzają dane gromadzone przez Światową Organizację Turystyki (WTO). Według danych gromadzonych przez tę organizację wskaźniki ilustrujące zmiany w liczbie turystów zagranicznych na świecie oraz wydatki na turystykę przedstawia Tabela 1:
Tabela 1. Wzrost międzynarodowego ruchu turystycznego na świecie i wydatków turystów w latach 1950-2001.
Rok
Wielkość ruchu
/mln…
…. Oczywiście są to dane najnowsze i nie można ich odnieść do oficjalnych statystyk prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, który zebrał i opublikował dane dopiero za rok 2002. Wówczas stan hoteli w Polsce z podziałem na kategorie przedstawiał się następująco:
Tabela nr 6. Liczba obiektów hotelowych.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Hotele
668
773
844
909
906
924
966
1071
*****
3
3
1
. 1
6
6
6…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz