Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, turystyka, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3752
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, turystyka, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie pytań egzaminacyjnych składa się z 11 tematów. Pogrupowano je m.in. na następujące zagadnienia: podstawowe kategorie pojęciowe z zakresu turystyki; rodzaje i formy turystyki; ruch turystyczny; rynek turystyczny i mechanizmy jego funkcjonowania.

Wśród dyscyplin naukowych, według których pogrupowane są polecenia egzaminacyjne, są również: usługi turystyczne; oddziaływanie turystyki; gospodarcze aspekty turystyki; źródła informacji turystycznej; podstawowe pojęcia z zakresu rekreacji; klasyfikacja form i metod oraz podział środków stosowanych w rekreacji; trening rekreacyjny (zdrowotny).

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia stanowią obowiązkowy zestaw zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunek turystyka.

TURYSTYKA
Zakres zagadnień egzaminacyjnych
dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia
Podstawowe kategorie pojęciowe z zakresu turystyki
Atrakcyjność turystyczna;
Walory turystyczne;
Zagospodarowanie turystyczne.
Rodzaje i formy turystyki
Klasyfikacje turystyki;
Turystyka poznawcza;
Turystyka wypoczynkowa;
Turystyka kwalifikowana;
Turystyka zdrowotna;
Turystyka religijna;
Turystyka biznesowa.
Ruch turystyczny
Determinanty rozwoju ruchu turystycznego;
Wielkość i struktura międzynarodowego i krajowego ruchu turystycznego;
Współczesne trendy w turystyce;
Główne regiony turystyczne świata i Polski.
Rynek turystyczny i mechanizmy jego funkcjonowania
Zachowania konsumentów na rynku turystycznym;
Potrzeby i motywacje turystów;
Proces decyzyjny konsumentów-turystów;
Przedsiębiorstwa turystyczne na rynku.
Usługi turystyczne
Usługi noclegowe, w tym usługi hotelarskie;
Usługi gastronomiczne;
Transport w turystyce;
Biura podróży i ich działalność;
Informacja turystyczna;
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne;
Usługi ubezpieczeniowe w turystyce;
Usługi finansowe w turystyce;
Inne usługi.
Oddziaływanie turystyki
Ekonomiczne odziaływanie turystyki; Społeczne odziaływanie turystyki;
Kulturowe odziaływanie turystyki;
Środowiskowe odziaływanie turystyki;
Przestrzenne odziaływanie turystyki.
Gospodarcze aspekty turystyki
Turystyka jako sektor gospodarki;
Rola państwa w gospodarce turystycznej - polityka turystyczna;
Wykorzystanie marketingu w turystyce;
Źródła informacji turystycznej
źródła informacji dla turystów
źródła informacji o turystyce
Podstawowe pojęcia z zakresu rekreacji: czas wolny, rekreacja, „sport dla wszystkich", fitness.
Klasyfikacja form i metod oraz podział środków stosowanych w rekreacji 10.1. Klasyfikacja rekreacyjnych form aktywności ruchowej
10.2. Podział metod stosowanych w rekreacji ruchowej
10.3. Podział środków rekreacji ruchowej
Trening rekreacyjny (zdrowotny) - formy i rodzaje treningu
Literatura
Turystyka , red. W. Kurek, PWN, Warszawa 2007.
Toczek-Werner S. Podstawy rekreacji i turystyki. AWF, Wrocław, 2007.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz