Turystyka jako przedmiot badań naukowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3052
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turystyka jako przedmiot badań naukowych - strona 1 Turystyka jako przedmiot badań naukowych - strona 2 Turystyka jako przedmiot badań naukowych - strona 3

Fragment notatki:

TURYSTYKA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ RÓŻNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH Nauki humanistyczne : 1. pedagogika turystyki i wypoczynku 2. socjologia turystyki 3. kulturoznawstwo 4. psychologia turystyki i wypoczynku 5. polityka turystyczna 6. prawo turystyczna 7. filozofia przyrody Nauki przyrodnicze : 1. geografia turystyki 2. ekologia – ekoturystyka 3. rolnictwo – agroturystyka 4. higiena i bezpieczeństwo turystyki 5. leśnictwo - turystyka na obszarach leśnych Nauki ekonomiczne : 1. biznes i administracja – gospodarka turystyczna 2. marketing w turystyce  3. transport w turystyce 4. organizacja i zarządzanie w turystyce 5. Ekonomia – ekonomika turystyki Nauki o kulturze fizycznej : 1. Rekreacja w turystyce 2. Wychowanie fizyczne – turystyka i kwalifikacja aktywna 3. Rehabilitacja, turystyka osób niepełnosprawnych Nauki medyczne : 1. Medycyna turystyki 2. Antropologia turystyki 3. Fizjologia wypoczynku i turystyki Urbanistyka i Architektura :  1. Budownictwo turystyczne 2. Zagospodarowanie turystyczne Podstawowe aspekty turystyki : 1. Psychologiczny  – odnosi się do człowieka, jego potrzeb, motywów wyjazdu, reprezentowanych wartości, celu podróży,  wyobrażeń, zachowań i przeżyć. 2. Społeczny  – dotyczy relacji i oddziaływań interpersonalnych w trakcie wyjazdu, styczności społecznych, więzi,  stereotypów społecznych oraz skutków dla stron kontaktu. 3. Przestrzenny –  przestrzenny charakter migracji (przemieszczania się) ludzi (turystów) oraz przystosowanie przestrzeni w  wyniku zagospodarowania i rozwoju bazy turystycznej do celów realizacji potrzeb osób uczestniczących w ruchu  turystycznym. 4. Ekonomiczny -   na rynku turystycznym dochodzi do transakcji między wytwórcami usług turystycznych i ich odbiorcami,  co powoduje określone skutki ekonomiczne dla obu stron, a także dla rozwoju tego rynku. 5. Kulturowy –  jest elementem kultury, a także jej wyrazem (funkcją kultury), w turystyce dochodzi do spotkania i  oddziaływania kultur oraz ich przeobrażeń  Podstawowe nauki o turystyce : 1.  Psychologia turystyki –  Prowadzi badanie ludzkiego zachowania i procesów psychicznych, a także ich opisywanie,  wyjaśnianie oraz prognozowanie. Turystyka stanowi pole badawcze dla psychologii, zarówno w wymiarze zachowań  indywidualnych, jak i działań zbiorowych. Główne problemy badawcze psychologii turystyki : • Geneza i czynniki determinujące aktywność turystyki • Procesy psychiczne towarzyszące uprawianiu turystyki • Wpływ aktywności turystycznej na rozwój i funkcjonowanie człowieka jako jednostki oraz jako elementu 

(…)

… potrzeb turystycznych

Turystyka zaczęła istotnie wpływać na funkcjonowanie systemów gospodarczych poszczególnych
państw i regionów stając się niekiedy ważnym czynnikiem przemian społeczno-gospodarczych
obszarów recepcyjnych

Oddziaływanie turystyki na międzynarodowe stosunki gospodarcze, bowiem wydatki dokonywane
przez turystów zaczęły znacząco wpływać na bilans płatniczy i handlowy poszczególnych państw
Do głównych grup zagadnień, które stanowią przedmiot zainteresowania nauk ekonomicznych w sferze
turystyki należą :

Miejsce turystyki w gospodarce narodowej oraz kwestie gospodarki turystycznej

Istota i mechanizm funkcjonowania rynku usług turystycznych

Marketingowa orientacja przedsiębiorstw, miejscowości i regionów turystycznych

Wpływ turystyki na międzynarodowe stosunki gospodarcze…
… turystycznych – wchodząc w zakres zagadnień ekonomiki turystyki wyodrębnia się jako osobny
przedmiot w nauce o turystyce, obejmuje zasady organizacji i działania przedsiębiorstw turystycznych.
Podstawowe problemy badawcze w zakresie marketingu usług turystycznych :

Dotyczy jego istoty u roli w rozwoju turystyki, z uwzględnieniem procesu zarządzania marketingowego

Dotyczą rodzajów strategii i planów…
… geografii turyzmu mieszczą się :

Zagadnienia geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej

Zagadnienia z pogranicza ekonomii, socjologii, psychologii, etnografii, historii sztuki.

Zagadnienia z pogranicza nauk zajmujących się kształtowaniem krajobrazu takich jak : urbanistyka,
architektura krajobrazu, ochrona przyrody
Przedmiotem badań geografii turyzmu są :

Czynniki rozwoju, struktura…
… :

Przestrzeni geograficznej

Przydatności przestrzeni geograficznej i przystosowania jej do ruchu turystycznego

Wzajemnych relacji między turystyką a innymi funkcjami społeczno-gospodarczymi, w Tyn również
funkcją ochrony przyrody

Roli turystyki w strukturze funkcji społeczno-gospodarczych miejscowości

Ekonomicznych aspektów turystyki ruchu
Ruchu turystycznego jako zjawiska społecznego
Człowieka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz