Podstawy turystyki

note /search

Turystyka - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 840
Wyświetleń: 5390

in. zagadnienia takie jak: fazy rozwoju ruchu turystycznego, turystyka, ruch turystyczny, turysta, odwiedzający, turysta, wycieczkowicz, turystyka – kryteria podziału, kryterium grup motywacji. Dodatkowo notatka zawiera zagadnienia takie jak: kryterium motywów uczestników ruchu turystycznego, kry...

Źródła informacji turystycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 1554
Wyświetleń: 3409

Źródła informacji turystycznej 1. Literatura turystyczna a. Przewodniki turystyczne b. Informatory turystyczna c. Encyklopedie, słowniki, atlasy d. Czasopisma turystyczne 2. Materiały kartograficzne 3. Informacja statystyczna  Ad.1a  Przewodniki turystyczne mówią o : 1. Środowisku naturalnym 2. His...

Funkcje i dysfunkcje turystyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 707
Wyświetleń: 6755

1 FUNKCJE I DYSFUNKCJE TURYSTYKI 1. Ogólne pojęcia a. Funkcja to relacja między jednoznaczną zachodząca między elementami jednego zbioru a elementami innego zbioru b. Funkcja turystyki – całokształt skutków jej rozwoju, które wzajemnie się przenikają, dotyczy następstw turystyki 2. Skutki rozwoju t...

Gospodarka turystyczna

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1624

Gospodarka turystyczna  1. Pojecie gospodarki turystycznej a. Termin gospodarka turystyczna jest użyteczny do celów społeczno-gospodarczych i politycznych b. Pojęcie gospodarka turystyczna stanowi zbiorczy termin obejmujący ogół urządzeń i środków służących  zaspokojeniu potrzeb turystów c. Zapotrz...

Koncpecje i modele turystyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 5817

KONCEPCJE TURYSTYKI I MODELE : 1. Model turysty wg Jafara Jafariego  (model psychologiczny)  Koncepcja wyjaśniająca zmiany psychologiczne zachodzące w jednostce uczestniczącej w ruchu turystycznym.  Model ten prezentuje pełny obraz turysty i jego przemian w trakcie uprawiania turystyki.   W jego st...

Metody badań geografii turyzmu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2149

Metody badań geografii turyzmu    Metody polegające na zbieraniu informacji pierwotnych 1. Badania ankietowe 2. Obserwacje w terenie 3. Wywiad Szczególnie duże znaczenie mają metody i techniki związane z pracą w terenie, dotyczy to zarówno badań mających na celu  dokonanie oceny walorów turystyczny...

Rodzaje i formy turystyki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 3465

RODZAJE I FORMY TURYSTYKI 1. Klasyfikacja ruchu turystycznego i turystyki Kryteria podziału ruchu turystycznego a. Motyw wyjazdu – wynikający z określonej potrzeby i celu podróży i. Turystyka poznawcza ii. Turystyka wypoczynkowa iii. Turystyka zdrowotna iv. Turystyka kwalifikowana, określana także ...

Turystyka jako przedmiot badań naukowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1687

1 Turystyka jako przedmiot badań naukowych 1.1.  Pojęcia podstawowe związane z turystyką Ad. 1.1 Turystyka, Turysta –  Terminy „ turystyka” i „turysta” pochodzą od angielskiego tour  – podróż , zapożyczonego z kolei z języka  francuskiego, w którym  wyraz tour oznacza  wycieczkę  lub jazdę okrężną....

Turystyka jako przedmiot badań naukowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3143

TURYSTYKA JAKO PRZEDMIOT BADAŃ RÓŻNYCH DYSCYPLIN NAUKOWYCH Nauki humanistyczne : 1. pedagogika turystyki i wypoczynku 2. socjologia turystyki 3. kulturoznawstwo 4. psychologia turystyki i wypoczynku 5. polityka turystyczna 6. prawo turystyczna 7. filozofia przyrody Nauki przyrodnicze : 1. geografia...

Pilot a przewodnik

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy turystyki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

Pilot Wycieczek Zagadnienia omawiane podczas kursu na pilota: Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce i na świecie, Wiedza o Polsce i świecie współczesnym, Obsługa ruchu turystycznego, Geografia turystyczna Polski i Europy, ...