Źródła informacji turystycznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2268
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła informacji turystycznej - strona 1 Źródła informacji turystycznej - strona 2 Źródła informacji turystycznej - strona 3

Fragment notatki:

Źródła informacji turystycznej 1. Literatura turystyczna a. Przewodniki turystyczne b. Informatory turystyczna c. Encyklopedie, słowniki, atlasy d. Czasopisma turystyczne 2. Materiały kartograficzne 3. Informacja statystyczna  Ad.1a  Przewodniki turystyczne mówią o : 1. Środowisku naturalnym 2. Historii 3. Współczesności 4. Są prezentowane trasy zwiedzania lub wędrówek 5. Podane niezbędne informacje użytkowe (Łącki) Struktura przewodnika powinna obejmować  • Wprowadzającą część ogólną, zawierającą ogół wiedzy na temat przyrody i kultury regionu – nie może by ć ona jednak  zbyt obszerna • Szczegółowy opis szlaków lub tras turystycznych • Alfabetyczny wykaz miejscowości i miejsc • Zestaw planów, map oraz rysunków obiektów pomagających turyście w orientacji w terenie lub zwiedzanym obiekcie Przewodniki można podzielić ze względu na : • Obszar, który prezentują • Ich przeznaczenie z punktu widzenia form ruchu turystycznego (kruczek i inni 2003r.) Według kryterium obszaru wyróżnia się : • Przewodniki po dużych miastach • Przewodniki po regionach • Przewodniki po niewielkich obszarach • Przewodniki trasowe • Przewodniki po obiektach Przewodniki podzielone wg. Form turystyki : • Przewodniki do turystyki kwalifikowanej (np. pieszej, narciarskiej wysokogórskiej, kajakowej) • Przewodniki do form turystyki poznawczej • Przewodniki do turystyki specjalnych zainteresowań (np. przewodnik archeologiczny, etnograficzny, geologiczny,  historyczny) W Polsce bardzo popularne są przewodniki publikowane przez takich wydawców jak : 1. Pascal 2. Geocenter 3. Sport i turystyka 4. Muza 5. PTTK Kraj 6. Krajowa Agencja Wydawnicza Przewodniki internetowe . Ad. 1b Informatory turystyczne  – zawierają podstawowe informacje na temat walorów turystycznych oraz infrastruktury turystycznej w  poszczególnych miejscowościach, powiatach lub województwach Celem informatorów jest :  • Dostarczenie turystom oraz przedstawicielom branży turystycznej rzeczowej informacji • Wykorzystywanie jako narzędzia promocji regionalnej Informatory turystyczne wydawane są najczęściej przez jednostki administracji samorządowej i rozpowszechniane za pośrednictwem  biur lub punktów informacji turystycznej, lub w trakcie targów turystycznych. Funkcję informatorów turystycznych pełnią także często publikacje elektroniczne w postaci oficjalnych stron miejskich, gminnych  lub sieci regionalnych, zamieszczanych w sieci internetowej. Ad.1c − Zawierają wyselekcjonowane hasła prezentowane w układzie alfabetycznym lub rzeczowym

(…)

… turystycznej
f. Terenach i obiektach sportowo-rekreacyjnych
Ad.3
Informacja statystyczna
Znaczenie statystyki turystycznej :
1. Istotna jako materiał wyjściowy prac badawczych
2. Ważna dla planowania rozwoju turystyki
Podstawowe zagadnienia badania statystycznego turystyki
1. Popyt turystyczny
2. Podaż turystyczną
3. Ekonomiczne skutki turystyki
Skala przestrzenna badania statystycznego turystyki
1. Lokalna
2…
… (Eurostat) – gromadzenie danych statystycznych z dziedziny turystyki na podstawie
danych wytwórni pochodzących z krajowych członkowskich Unii, Dane dotyczące zPolski pochodzą z Urzędu statystycznego
Europejska komisja turystyki (europen travel commision)
Prowadzi własne badania statystyczne od 1948r. Celem powstania instytucji było prowadzenie zorganizowanej promocji Europy
jako destylacji turystycznej…
… zagadnienia badania statystycznego turystyki
1. Popyt turystyczny
2. Podaż turystyczną
3. Ekonomiczne skutki turystyki
Skala przestrzenna badania statystycznego turystyki
1. Lokalna
2. Regionalna
3. Narodowa
4. Kontynentalna
5. Międzynarodowa
Instytucje międzynarodowe prowadzące statystykę turystyczną w skali makro (międzynarodowej i kontynentalnej”
1. Światowa Organizacja Turystyki (United Nations World…

b. Dla turystyki kolarskiej
c. Dla turystyki wodnej (kajakowej; żeglarskiej)
d. Dla turystyki narciarskiej itp.
2. Specjalne
3. Samochodowe
4. Przeglądowe
5.
Plany
Rodzaje map turystycznych powstających na podkładzie topograficznym (Trafas 2003) :
1. Mapy typowe
a. Na podkładzie map topograficznych
b. Na podkładzie zdjęć lotniczych
2. Mapy-plany
3. Mapy szlaków turystycznych
4. Mapy panoramiczne
5…
… międzynarodowych (UIA) bada segment turystyki kongresowej
Wyspecjalizowane przedsiębiorstwa konsultingowe :
- zajmują się zagadnieniami infrastruktury turystycznej, zwłaszcza bazy noclegowej
- wśród nich największą renomę mają MKG Konsulting, Deloittte
Źródła informacji statystycznych z zakresu turystyki odnoszących się do poszczególnych państw
1. Krajowe urzędy statystyczne
2. Instytut turystyki
W Polsce program…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz