Techniki obsługi ruchu turystycznego - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1428
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Techniki obsługi ruchu turystycznego - pytania - strona 1

Fragment notatki:

1. PODAJ DEFINICJE RUCHU TURYSTYCZNEGO ruch turystyczny - to zjawisko o charakterze społeczno-kulturowo-ekonomicznym polegające na podróżowaniu w celach rekreacyjnych, poznawczych, duchowych, zdrowotnych i rozrywkowych. Jest to ruch dobrowolny i czasowy (bez motywów zarobkowania i osiedlania się).
2. PODAJ 3 RODZAJE TURYSTYKI WG KRYTERIUM POCHODZENIA TURYSTY - turystyka krajowa - podróże po własnym kraju
- turystyka przyjazdowa - przyjazdy osób mieszkających stale gdzie indziej
- turystyka wyjazdowa - wyjazdy osób poza teren
3. ILE MAKROREGIONÓW I SUBREGIONÓW NA ŚWIECIE WYODRĘBNIA WTO, WYMIEN JE: (6) makroregionów, (12) subregionów
1. EUROPA - wschodnia, północna, zachodnia, południowa (4)
2. AMERYKA - północna, środkowa, południowa oraz karaiby (3)
3. AZJA WSCHODNIA I OBSZAR PACYFIKU Z AUSTRALIĄ
4. AFRYKA - wschodnia, północna, południowa, zachodnia, środkowa (5)
5. BLISKI WSCHÓD
6. AZJA POŁUDNIOWA
4. LICZBA MIĘDZYNARODOWYCH PODRÓŻY WG WTO W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU WYNOSI: - w 2002 r wynosiła 714,6 mln
5. PAŃSTWO PRZYJMUJĄCE NAJWIĘCEJ TURYSTÓW TO: - Francja
6. PODAJ DEFINICJE OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO obsługa ruchu turystycznego - gospodarka turystyczna oparta na środkach materialnych (śr. Promocji) i organizacyjnych, która urzeczywistnia potrzeby transportowe, noclegowe, żywieniowe i inne towarzyszące usługi mające na celu realizację podróży podjętej przez turystę.
7. PODAJ 3 RODZAJE TURYSTYKI WG KRYTERIUM MOTYWACJI WYJAZDU: - turystyka wypoczynkowa - weekendowa, urlopowa, lecznicza, uzdrowiskowa
- kulturalna - poznawcza, alternatywna, pielgrzymkowa
- sportowa - aktywna i pasywna
- towarzyska - rodzinna, klubowa, grup nieformalnych
- związana z gospodarką - podróże w interesach, kongresy, targi, wystawy, tur.motywacyjna
- związana z polityką - dyplomatyczna, uroczystości polityczne
8. JAKIE MINISTERSTWO ODPOWIADA ZA TURYSTYKĘ W POLSCE : - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
9. PODAJ PEŁNĄ NAZWĘ: - NTO - National Tourism Organization - Narodowa Organizacja Turystyczna
- LOT - Lokalna Organizacja Turystyczna
- RIT - Regionalna Izba Turystyki
- PITM - Polska Izba Turystyki Młodzieżowej
10. KOMU PODLEGŁY JEST POT: - podlega nadzorowi Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
11. MAKSYMALNY CZAS PRACY JEDNEGO KIEROWCY W CIĄGU DOBY W YNOSI: - wg ustawy o czasie pracy kierowców z dn 24 sierpnia 2001 r. - 9 godzin na dobe


(…)

…:
Gdy kupujemy w czarterze mamy niższą cenę, możemy dysponować usługą i miejscami. Wykupujemy np. 60 pokoi w hotelu na 3 miesiące i płacimy z góry ale uzyskujemy dużo niższą cenę. Jednak nie ma możliwości anulowania, zmniejszania lub wycofania się z czartera
113. JAKI JEST PODZIAŁ WYCIECZEK SZKOLNYCH:
- przedmiotowe
- krajoznawczo - turystyczne
- turystyki kwalifikowanej
- wyjazdowe (zielona szkoła)
- obozy…

- sposób dysponowania miejscami (czarter, allotment, potwierdzenie)
100. CO TO JEST PRODUKT TURYSTYCZNY:
jest to pakiet materialnych i niematerialnych składników umożliwiających realizację celu wyjazdu turystycznego
101. JAKI JEST PODZIAŁ IMPREZ TURYSTYCZNYCH:
- impreza grupowa
- impreza indywidualna
- impreza zlecona
102. JAKIE ELEMENTY ZAWIERA PROGRAMOWANIE IMPREZY TURYSTYCZNEJ:
- cel imprezy
- program
- termin…
… turystycznych w Polsce
- lokalne społeczności
- touroperatorzy, przewoźnicy
- piloci, przewodnicy, animatorzy wydarzeń kulturalnych
- twórcy produktu turystycznego (branża)
- lokalne punkty informacji turystycznej
- zagraniczne ośrodki POT - samorząd lokalny i gospodarczy
- organizacje samorządowe i specjalistyczne
- firmy spoza branży poszukujące usług turystycznych lub podróżniczych
- media (fachowe…
… ROKU:
- 17,95 mln wg WTO zajmujemy 10 miejsce
13. PODAJ NAZWĘ I DATĘ POWSTANIA USTAWY, KTÓRA REGULUJE DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNĄ W POLSCE:
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych 14. CO TO JEST CZARTER:
- czarter - forma zawierania umowy z dostawcą usług. Ta forma zawarcia umowy świadczy, że zamawiający zakupił u sprzedającego określoną ilość usług w określonym terminie i standardzie…
… promocyjne w zakresie organizacji międzynarodowych targów turystycznych
- działania w zakresie rozpowszechniania i rozwoju systemu kształcenia i doskonalenia kadr turystycznych
46. WYMIEŃ KOMPETENCJE WOJEWODY (3):
- wydawanie paszportów
- wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez turystycznych i pośrednictwo
- wydawanie uprawnień przewodnikom i pilotom
- prowadzenie ewidencji obiektów hotelarskich
47…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz