Turystyka jako przedmiot badań naukowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1687
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Turystyka jako przedmiot badań naukowych - strona 1 Turystyka jako przedmiot badań naukowych - strona 2 Turystyka jako przedmiot badań naukowych - strona 3

Fragment notatki:

1 Turystyka jako przedmiot badań naukowych 1.1.  Pojęcia podstawowe związane z turystyką Ad. 1.1 Turystyka, Turysta –  Terminy „ turystyka” i „turysta” pochodzą od angielskiego tour  – podróż , zapożyczonego z kolei z języka  francuskiego, w którym  wyraz tour oznacza  wycieczkę  lub jazdę okrężną. Po raz pierwszy definicja była formułowana na początku XIX w Turystykę -  rozumiano jako ogół wycieczek czy podróży do miejsc atrakcyjnych, a także wszelkie migracje o charakterze naukowym  lub przyjemnościowym ( Warszyńska, Jackowski 1978). Słowem „ tourist ” określono uczestników podroży po kontynencie europejskim od XVII w. „ Turystą ” nazywano każdą osobę odbywającą podróż dla przyjemności, zaspokojenia ciekawości lub „zabicia czasu” (Libera 1969)   W drugiej połowie XX w Turystyka  – jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzennej, związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, rytmu i  środowiska życia oraz wejściem w styczność osobistą ze środowiskiem odwiedzanym ( przyrodniczym, kulturowym bądź społecznym)  (K. Przecławski 1979r) Światowa Organizacja Turystyki ( Międzynarodowa Konferencja Statystyki w Turystyce, Ottawa 1991r) Turystyka –  ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok  bez przerwy, poza swoim codziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest działalność zarobkowa  wynagradzana w odwiedzanej miejscowości. J. Warszyńska (1999) Turystyka to :   całokształt stosunków i zjawisk związanych z ruchem turystycznym Czas Wolny  –  czas, w którym człowiek (jednostka) może z własnej woli poświęcić się zajęciom związanym z wypoczynkiem i  rozrywką, dążeniem do bezinteresownego rozwoju swojej wiedzy i wykształcenia, dobrowolnym udziałem w życiu społecznym lub z  rozwojem własnych zdolności twórczych. Rekreacja –   wszelkie czynności podejmowane w celu regeneracji sił fizycznych i psychicznych, które przejawiają się w uczestniczeniu  jednostki w rozrywkach kulturalnych, grach sportowych oraz  różnych formach ruchu turystycznego , po godzinach zajęć służbowych  lub szkolnych, poza obowiązkami społecznymi i normalnymi czynnościami domowymi. Czas wolny – rekreacja – turystyka  2 Ruch turystyczny  – czasowe migracje ludności poza miejsce stałego zamieszkania, wynikające ze społecznie uwarunkowanych  potrzeb, określonych różnego rodzaju motywacją. Sezonowość ruchy turystycznego -   nierównomierne natężenie wyjazdów lub przyjazdów turystycznych w skali roku lub w krótszych 

(…)

…, dzielimy je na :
1.
Dobra podstawowe ( walory turystyczne)
2.
Dobra komplementarne (infrastruktura turystyczna)
Turystyczne jednostki przestrzenne
1. Obszar recepcji turystycznej – każdy fragment przestrzeni pełniący funkcję (przyjmującą) ze względu na zlokalizowane tam obiekty i
urządzenia turystyczne
Pojęcie to odnosi się do :
7

Pojedynczego obiektu, ośrodka wypoczynkowego, miejscowości turystycznej, jej fragmentu

Grupy obiektów

Regionu turystycznego

Całego kraju (kraj recepcji turystycznej)
Pojęcie obszaru recepcji turystycznej wskazuje na przestrzeń funkcjonalną, w której nie zawsze można oznaczyć wyraźne
granice.
1. Miejscowość turystyczna – Jednostka osadnicza (miasto, wieś), która ze względu na walory turystyczne, infrastrukturę
turystyczną i dostępność komunikacyjną stanowi punkt docelowy…
… turystycznych
6
c. Zapewnienie turystom niezbędnych warunków egzystencji w miejscu lub na szlaku będącym celem podróży
Podstawowe elementy zagospodarowania turystycznego :
1.
Baza noclegowa
2.
Baza żywieniowa lub gastronomiczna
3.
Baza komunikacyjna
4.
Dostępność komunikacyjna
5.
Baza towarzysząca
6.
Pojemność turystyczna (np. bazy noclegowej, żywieniowej, towarzyszącej)
7.
Dobra turystyczne
Ad.1
Wszelkie…
…, które zapewniają dostępność komunikacyjną do określonego
miejsca, które jest celem podróży, a także umożliwiają turyście poruszanie się w jego obrębie. Obejmuje ona : drogi
samochodowe i kolejowe, szlaki lotnicze, żeglowne morskie i śródlądowe, porty lotnicze i morskie, stacje kolejowe,
przystanki autobusowe, szlaki turystyczne
Ad.5
Obejmuje wszelkie urządzenia sportowo rekreacyjne znajdujące się na obszarze…
… - wszelkie obiekty stanowiące przedmiot zainteresowania turystów i przyciągające ruch turystyczny.
Za atrakcję turystyczną może być uznany każdy obiekt lub wydarzenie, które spełnia trzy warunki :
a.
ma rdzeń będący atrybutem miejsca które turysta chce zobaczyć
b.
dysponuje oznacznikiem w postaci w postaci informacji o rdzeniu
c.
przyciąga turystów
Walory turystyczne – zespół elementów środowiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Dagmara napisał(a):

2017-10-02 20:30:27

turysta