Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 3 - strona 1 Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 3 - strona 2 Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik
Wykład 3
Turystyka miejska jest formą aktywności różniącą się zasadniczo od innych typów turystyki, jak również od innych procesów zachodzących w środowisku miejskim. Zdaniem G.J. Ashwortha (1992a, s. 3) z tego też względu powinna ona być rozpatrywana jako złożone zjawisko składające się z różnych przejawów aktywności turystycznej, jak również z punktu widzenia roli, jaką turystyka odgrywa lub może odgrywać w szeroko rozumianym funkcjonowaniu miasta. Nie zajmując się szerzej różnicami, jakie występują między określeniami „turystyka miejska” a „turystyka w mieście”, pod szeroko ujmowanym pojęciem „turystyki na obszarach miejskich” można rozumieć: a) wszystkie formy turystyki, które mają miejsce na terenach miejskich, b) formy turystyki związane z walorami i zagospodarowaniem turystycznym występującymi na obszarach miejskich, c) turystykę, której celem jest odwiedzanie i poznawanie miasta traktowanego jako dziedzictwo kulturowe i uznawanego za niepodzielny element przestrzeni turystycznej. Turystyka miejska, jak sama jej nazwa wskazuje obejmuje swym obszarem miasto. Z tego też względu turystyka miejska może być rozumiana, jako różnorodne formy turystyki, które odbywają się na terenie miejskim. Bardzo często związane są one także z zagospodarowaniem miasta, oraz jego walorami turystycznymi.
Przede wszystkim turystyka miejska na terenie danego miasta, znacznie przyczynia się do jego rozwoju, a tym samym do rozwoju całego regionu. Oprócz tego znacznie je ożywia, pobudza rozwój gospodarczy, oraz zmienia jego ogólny wizerunek.
Miasta od wieków przyciągały turystów oferując im zakwaterowanie, wyżywienie, rozrywkę i inne atrakcje. Turystyka miejska stała się nie tylko istotnym elementem krajobrazu gospodarczego większości dużych miast , lecz także katalizatorem odrodzenia i rozwoju
Typologia turystyczna miasta (Matczak, Płoński)
Wg wielkości:
Do 25 tys. mieszkańców
25 - 100 tys. mieszkańców
100 - 500 tys. mieszkańców
500 tys. mieszkańców
Wg funkcji:
Społeczne
Historyczne
Przemysłowe
Turystyczno - rozrywkowe
Kultury Wg orientacji turystycznej (kryterium MC):
Turystyczne aglomeracje (stworzoną w skutek specjalizacji turystycznej miasta
Turystyczne miasta historyczne
Miasta przekształcone - przyciągające infrastrukturą turystyczną (rozrywkową, kulturową)
Biorą pod uwagę różne motywy uprawiania turystyki przez turystów, można wyróżnić miejscowości turystyczne w węższym i szerszym znaczeniu tego słowa:


(…)

…, rozrywka)
Specyfika miejscowości turystycznej
miejscowość turystyczna - jednostka osadnicza, która ze względu na walory turystyczne, infrastrukturę turystyczną i dostępność komunikacyjną stanowi punkt docelowy lub etapowy migracji turystycznej
Miejscowość turystyczna powinna przyciągać wyglądem, powinna się czymś wyróżniać (charakterystycznym elementem turystycznym jest np. molo w Sopocie).
O stopniu atrakcyjności turystycznej danej miejscowości decydują:
walory turystyczne
zagospodarowanie turystyczne
dostępność komunikacyjna
Ważne jest dostosowanie się danej miejscowości do turystów. Taka miejscowość powinna mieć bardzo dużo miejsc noclegowych, nie powinno zabraknąć także restauracji i pubów, a i miejsc rozrywki. W miejscowości powinny się znajdować atrakcje turystyczne przyciągające zainteresowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz