Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1498
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 5 - strona 1 Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 5 - strona 2 Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik
Wykład 5
Postmodernistyczne przemiany miast odbywające się pod wpływem turystyki
Turystyka oznacza wzrost standardu życia mieszkańców miejscowości turystycznych. Występuje w nich mniejszy odpływ ludności niż w miejscowościach nieturystycznych. W przypadku niewystarczającej kadry zajmującej się obsługą turystów, obserwowany jest napływ pracowników z innych regionów lub nawet krajów. Oznacza to, że współcześnie zwiększa się różnorodność wśród mieszkańców miast turystycznych. Aby poradzić sobie z obsługą turystów, mieszkańcy podnoszą swoje kwalifikacje poprzez np. naukę języków obcych, zarządzania, rachunkowości. Korzyści z rozwoju turystyki dla lokalnej gospodarki wynikają z: rozwoju przedsiębiorczości, powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia, napływu nowych inwestycji, dochodów uzyskiwanych z obecności turystów. Mieszkańcy starają się bliżej poznać swoją kulturę i historię, aby móc ją zaprezentować w jak najatrakcyjniejszej formie turystom. Ponadto miasta chcą być postrzegane przez turystów jako postępowe miejsca. Z tego powodu miasta zostają unowocześniane zarówno pod względem architektonicznym, jak i rozwiązań komunikacyjnych. Produkt miasta - podaż na miejskim rynku
Produkt miasta jest w pierwszej fazie działań promocyjnych nieuporządkowanym zbiorem udogodnień i korzyści jakie mogą stać się udziałem każdego, czyja działalność zgodna jest z założeniami strategii rozwoju lokalnego. Staje się on ofertą, prezentowaną wśród mieszkańców i na zewnątrz, w wyniku świadomej i celowo zorientowanej aktywności podmiotów promocji.
Produkty miasta - to różnego typu usługi publiczne, lokalizacje związane z nimi, nieruchomości, lokale i powierzchnie użytkowe, a także dobra i walory naturalne i kulturalne, a także różne systemy zachęt. Stanowią one łącznie ofertę rynkową kierowaną od adresem różnych grup nabywców i odbiorców.
Produkt miasta w swej końcowej, przyswajalnej na rynku miast formie, sprowadza się do katalogu ofert inwestycyjnych dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw, zbioru atrakcji dla turystów, spokoju i ciszy i korzystnych cech środowiska naturalnego dla kuracjuszy czy rezydentów itp. Zespół cech zagospodarowanej przestrzeni miejskiej przekształcony jest w nich w zbiór korzyści, jakie stanowić mogą o atrakcyjności i konkurencyjności danego miejsca. Również cechy lokalnej społeczności są sprowadzone do listy czynników kształtujących ofertę i mogących być użytecznymi w przyciąganiu klientów. Miasto i jego części jako produkt turystyczny.
Miasto lub jego części stanowią produkt turystyczny. Tworzy go grupa komponentów miejskich oraz stopień atrakcyjności dla turysty.

(…)

… pobór podatków od przedsiębiorstw turystycznych działających na tym obszarze. Struktura produktu turystycznego miasta
PRODUKT TURYSTYCZNY
DOBRA I URZĄDZENIA TURYSTYCZNE
USŁUGI TURYSTYCZNE
DOBRA PODSTAWOWE - WALORY TURYSTYCZNE - stanowią dominujący cel podróży do danego miasta
DOBRA KOMPLEMENTARNE - INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA - umożliwiają pobyt turysty w danej miejscowości - baza noclegowa
… są sprowadzone do listy czynników kształtujących ofertę i mogących być użytecznymi w przyciąganiu klientów. Miasto i jego części jako produkt turystyczny.
Miasto lub jego części stanowią produkt turystyczny. Tworzy go grupa komponentów miejskich oraz stopień atrakcyjności dla turysty. Atrakcyjnością turystyczną nazywa się występowanie pewnej, charakterystycznej cechy, która przyciąga turystów na dany teren, posiadający takie, a nie inne walory turystyczne. Atrakcyjność turystyczna obszaru to pojęcie względne, ze względu na różne warunki psychofizyczne odbiorców (różnorodne preferencje i wartości wyznawane przez turystów).
Wg. Książki A. Pawlicza „Promocja produktu turystycznego. Turystyka Miejska” Produktem turystycznym obszaru jest suma usług turystycznych oraz dóbr i urządzeń turystycznych, jakie dany obszar…
… miasta. Rozwój turystyki tworzy nowe miejsca pracy, a przychody związane z turystyką stanowią istotną pozycję w budżetach wielu miast i są one przeznaczane na konserwację dziedzictwa kulturowego oraz inwestycje w infrastrukturę turystyczną. Miasto lub jego części stanowią specyficzny rodzaj produktu. Nie ma tu jasno określonego sprzedawcy, jak w przypadku nieobszarowego produktu turystycznego (np…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz