Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 2 - strona 1 Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 2 - strona 2 Produkty turystyki miejskiej i kulturowej- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Produkty turystyki miejskiej i kulturowej dr Małgorzata Czornik
Wykład 2
Potrzeby turystów w kontekście realiów miejskich.
Potrzeby-to składnik osobowości. Wiążą się z odczuwaniem braku czegoś, co ma znaczenie dla życia jednostki. Potrzeba jest to napięcie wewnętrzne organizmu dynamizujące aktywizujące i ukierunkowujące czynność zdobywania tego, co jest ważne ,niezbędne i konieczne dla normalnego funkcjonowania człowieka. Potrzeby turystyczne w skali masowej pojawiają się na określonym etapie rozwoju konsumpcji. Z tego względu potrzeby turystyczne uznaje się najczęściej za wyższego rzędu, pojawiające się po zaspokojeniu potrzeb podstawowych. Potrzeba turystycznego wypoczynku „objawia się” człowiekowi wtedy, gdy nie odczuwa on już napięć wywołanych niezaspokojeniem potrzeb podstawowych, np. w zakresie wyżywienia. Ale jednocześnie czymś innym są potrzeby turystyczne dla człowieka, którego działania ogniskują się wokół zaspokojenia potrzeb podstawowych, a czymś innym są one, gdy pojawiają się u konsumenta znajdującego się na wyższym poziomie rozwoju indywidualnej konsumpcji. Z powyższego stwierdzenia wynika pewnego rodzaju względność ważności potrzeb turystycznych dla jednostki lub grupy osób .Dla pewnej części konsumentów potrzeby turystyczne są trwałym elementem konsumpcji i stylu życia, dla innych wypoczynek turystyczny pozostaje ciągle jeszcze w sferze marzeń i pobożnych oczekiwań (np. dla mieszkańców wsi).Stąd też trudno jednoznacznie określić, czy potrzeby turystyczne są potrzebami podstawowymi, czy też wyższego rzędu. Potrzeby turystyczne zaliczyć można do tzw. potrzeb powszechnych, odczuwanych przez wszystkich ludzi. Do najistotniejszych potrzeb powszechnych zaliczamy:
potrzeby fizjologiczne; orientacyjne, tj. poznawcze, emocjonalne i sensu życia. W myśl tej klasyfikacji potrzeby turystyczne, zaliczane bezdyskusyjnie do poznawczych, należy traktować jako potrzeby powszechne. Potrzeby turystyczne, tak jak potrzeby ludzkie w ogóle, podzielić można na; ogólnospołeczne; gospodarstw domowych. Kryterium tego podziału jest podmiot konsumpcji, którym może być społeczeństwo jako całość lub podstawowa jednostka ekonomiczna, czyli gospodarstwo domowe. Za potrzeby turystyczne uważać należy te, które wynikają z uczestnictwa w turystyce i oznaczają pożądanie różnych wartości użytkowych, jakie mają dobra i usługi. Natomiast subiektywne odczucia jednostki lub grupy osób w zakresie wypoczynku nazywane są potrzebą wypoczynku turystycznego. Pomiędzy obiema tymi grupami potrzeb istnieje ścisła współzależność. Zaspokojenie potrzeby wypoczynku turystycznego przyczynia się niejako automatycznie do powstawania różnorodnych potrzeb turystycznych i konieczności ich zaspokojenia. Jednocześnie stopień zaspokojenia potrzeb turystycznych wyraźnie wpływa na samą potrzebę wypoczynku turystycznego, na jej jakościowe wzbogacenie lub zubożenie.

(…)

… się także turystyczne aglomeracje, czyli miasta stworzone specjalnie dla turystów; turystyczne miasta historyczne i antyczne; jak i miasta przekształcone, który swoją infrastruktura turystyczną mają przyciągać turystów.
Każde miasto jest miastem turystycznym, bowiem wszędzie można coś sprzedać, coś oryginalnego, unikatowego, stworzonego przez ludzi. Atrakcje turystyczne miasta wpływają na wybór danego miasta jako celu podróży; aktywizują rozwój turystyki w mieście; oddziałują na rozwój infrastruktury turystycznej, wpływają na powstawanie dzielnic turystycznych miasta. Wyróżniamy atrakcje turystyczne: pierwotne- w ich skład wchodzą usługi kulturalne, sportowe, rozrywkowe, a także otoczenie czasu wolnego oraz cechy socjo-kulturalne; wtórne- w ich skład wchodzą: hotele, gastronomia, centra handlowe, jarmarki; warunkowe- zalicza się do nich dostępność komunikacyjną, transport zewnętrzny i wewnętrzny, punkty informacji turystycznej; podstawowe- w ich skład wchodzą: budynki, budowle, układ urbanistyczny, dzielnice, elementy kultury miejskiej(muzea, teatry itp.), zakłady produkcyjne, przemysłowe; obiekty rekreacyjne(parki wodne, wesołe miasteczka itp.); obiekty rynku konferencyjnego.
Turystyka w mieście- zazwyczaj…
… turystycznej i cennego dziedzictwa kulturowego - zatem ujmowanie turystyki w kategoriach symbolicznych i kulturowych właśnie - z perspektywy behawioralnej i humanistycznej), sankcjonuje merytorycznie i formalnie to zjawisko Gdy wśród relewantnych założeń uwzględnia się m.in. integralność funkcjonalną, regionalny kontekst, ideę partnerstwa publiczno-prywatnego czy twórcze status quo między dziedzictwem…
… konkurencji o turystów na linii: (i) miasta - inne rodzaje miejsc (przeznaczenia turystycznego), (ii) miasta - parki tematyczne, (iii) stare miasta turystyczne - nowe regiony zurbanizowane, (iv) śródmieścia miast - strefa podmiejska poszukiwanie przez miasta autentyczności i tożsamości, reprodukcję organizacji i wizerunku - czyli funkcjonalne i marketingowe upodabnianie się miast, kwestię wyrazistości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz