Teoria turystyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5656
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria turystyki - strona 1

Fragment notatki:Teoria Turystyki
Turyzm:Całokształt zagadnień teoretycznych, gospodarczych, statystycznych, prawnych, kulturowych, społecznych, ekologicznych, związanych z ruchem teoretycznym.Dziedzina studiów naukowych nad organizacją i skutkami ruchu turystycznego, badanie możliwości rozwoju turystyki.
Pierwsza Turystyka - wyjazdy do uzdrowisk
1837 - pierwsze użycie słowa turystyka w książce „Pamiętnik Turysty”
1905 - geografia turyzmu
1920 - zaczęto badać turystykę we Francji, Włoszech, Niemczech i Europie
1929 - powstał instytut badawczy Turystyki w Berlinie (działał do 1939)
Po II wojnie światowej - geografia Turyzmu - Francja, USA, 1970 r. dołączył ZSRR
Stanisław Staszic, Wincenty Pol, Józef Dietl (odkrył wiele wód mineralnych)
Eugeniusz Janota, Teofil Żebrowski
Stanisław Leszczycki uważany za ojca określenia geografia turyzmu 1932 r.
1933 - powstała pierwsza w Polsce, w Krakowie, szkoła hotelarska. Później w Zakopanym i Warszawie.
1936 - Leszczycki tworzy pierwsze studium turyzmu przy Instytucie Geografii UJ
Po II wojnie światowej UJ znowu zaczął używać pojęcia geografia Turyzmu
1951 - powstaje Instytut Geografii na UW, powołano pracownię geografii Turyzmu
1956 - Szkoła główna Planowania i Statystyki tworzy się zakład prawnych i ekonomicznych zagadnień turystyki
Lata 60 - na kierunkach wychowania fizycznego
Turystyka krajowa i Zagraniczna
Grand Tour:Określano młodych anglików wyjeżdżających w celach poznawczych, wypoczynkowych, rozrywkowych do Europy. Łac. Torrus / w turystyce, ruch obrotowy/okrężny.
Turystyka - wędrowanie (na początku)K. Krapf i W. Hunziker, napisali pierwszą definicję turystyki:Wg nich turystyka to całokształt stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem w jakiejś miejscowości (obszarze) osób przyjezdnych jeśli pobyt nie wynika z motywu osiedlenia się i nie wiąże się z jakąkolwiek działalnością zarobkową. Turystyka:Ogół stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem osób przebywających czasowo i dobrowolnie poza swoimi codziennymi środowiskami, w tym zwłaszcza ekonomiczne i społeczne interakcje zachodzące pomiędzy organizatorami turystyki, a bezpośrednimi usługodawcami, miejscową ludnością oraz samymi turystami, o ile głównym celem ich wyjazdu nie jest działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości, nie jest osiedlenie się, a czas pobytu nie przekracza 12 kolejnych miesięcy.
Szersze pojęcie od turystyki: podróż
Cechy Turystyki:
Ruch: przepływ ludzi, kapitału, informacji, wartości kulturowych.
Turystyka powoduje określone konsekwencje w stosunkach społeczno-gospodarczych, politycznych, kulturowych. Turystyka nadaje przestrzeni i jej walorom wartość (będąc równocześnie zagrożeniem)
Uczestnictwo w turystyce jest wynikiem swobodnej decyzji, wolnym wyborem spośród innych form spędzania wolnego czasu. (wynika z potrzeby odejścia od codzienności)


(…)

… różnego szczebla i podmiotów prywatnych mające na celu zaspokojenie potrzeb turystycznych własnego społeczeństwa i turystów zagranicznych oraz racjonalne wykorzystywanie walorów turystycznych, zasobów pracy i kapitału w sferze gospodarki turystycznej, kształtowanie optymalnych rozmiarów i struktury ruchu turystycznego, koordynowanie rozwoju turystyki z uwzględnieniem jej licznych funkcji oraz związków…
… i precyzowaniu środków niezbędnych do osiągnięcia wymienionych celów.
Gospodarka Turystyczna: Jeden z działów gospodarki należący do sfery usług, którego celem jest zaspokojenie materialnych i niematerialnych potrzeb turystyczno-wypoczynkowych oraz zdrowotnych.
Przemysł Turystyczny: Obejmuje on zagadnienie wszystkich przedsiębiorstw i obiektów oferujących urządzenia i usługi
Sektor Turystyczny: Część gospodarki…
… przyrodnicze pozostają wciąż największą atrakcją turystyczną, która przyciąga odwiedzających.
Polityczna W większości omówiona już wcześniej. Dotyczy zaspokojenia potrzeb turystycznych własnego społeczeństwa oraz turystów przyjezdnych. Oprócz tego jest związana ze sposobami prowadzenia polityki. Państwo może mieć różny stosunek do polityki: pozytywny, negatywny, obojętny.
Atrakcyjność Turystyczna
Atrakcyjność…
… się jej obecność we wszystkich sferach zagospodarowania: produkcji, usług, podziału, wymiany, konsumpcji. Turystyka sama w sobie jest konsumpcją. Bardzo istotną rolę odgrywa popyt konsumpcyjny. Funkcję konsumpcji obrazuje wielkość zamierzonej konsumpcji przy każdym poziomie rozporządzanych dochodów.
Etniczna Jako że etniczność związana jest z poszukiwaniem swoich korzeni, funkcja etniczna turystyki opiera…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz