Podstawowe pojęcia i rys historyczny rozwoju turystyki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe pojęcia i rys historyczny rozwoju turystyki - strona 1 Podstawowe pojęcia i rys historyczny rozwoju turystyki - strona 2

Fragment notatki:

PODSTAWOWE POJECIA I RYS HISTORYCZNY ROZWOJU TURYSTYKI Rekreacja - odpoczynek, wytchnienie, rozrywka
Rekreacyjny - wolny od nauki, zajęć, przeznaczony na odpoczynek, rozrywkę w nauce, pracy.
Przestrzeń rekreacyjna - część przestrzenie geograficznej, posiadająca cechy korzystne do realizacji różnych form wypoczynku, charakteryzująca się istnieniem procesów rekreacyjnych, o rozmiarach istotnych społecznie i przestrzennie.
Turystyka - to całość zjawisk społecznych, ekonomicznych i przestrzennych związanych z przemieszczaniem się poza miejsce stałego zamieszkania, przy czy przemieszczenie to powinno spełniać następujące warunki:
trwać ponad 24 godziny
być dobrowolne
mieć charakter niezarobkowy bądź przyjemno-celowy (M. Drzewiecki) M. Przecławski - socjolog turystyki Turystyka obejmuje ogół działań ludzi, którzy podróżują i przebywają na wypoczynku, w interesach i w innych celach przez nie więcej niż 1 rok bez przerwy w miejscach znajdujących się poza ich zwykłym otoczeniem (World Turism Organization - WTO). Turyzm- jest złożonym zjawiskiem obejmującym społeczno-kulturowe, gospodarcze, polityczne, przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania oraz przebieg i następstwa turystki. Turyzm to termin szerszy niż turystyka.
Odwiedzający - każda osoba, która podróżuje do miejsca znajdującego się poza jej codziennym otoczeniem na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeśli podstawowym celem podróży nie jest podjecie działalności zarobkowej wynagradzającej w odwiedzanej miejscowości. Kryteria odróżniające odwiedzających od innych podróżnych: podróż odbywa się do miejsca znajdującego się poza codziennym środowiskiem pobyt w odwiedzanej miejscowości nie powinien przekraczać kolejnych 12 miesięcy
główny cel wizyty powinien być inny niż zarobkowanie w odwiedzanym miejscu Odwiedzający :
turysta
odwiedzający 1-dniowy (wycieczkowicz)
Region turystyczny - to stosunkowo jednolity obszar, który wyróżnia się z otoczenia określonymi cechami naturalnymi lub nabytymi, charakteryzuje się określonymi walorami turystycznymi (głównie naturalnymi) oraz odpowiednim zagospodarowaniem, na którym koncentruje się ruch turystyczny. Miejscowość turystyczna - stanowi przedmiot zainteresowania turystów za względu na walory turystyczne, dostępność komunikacyjną i urządzenia turystyczne. Szlak turystyczny - (pieszy, kolarski, motorowy, wodny, narciarski) to droga lub ścieżka prowadząca przez atrakcyjne obszary, miejscowości i obiekty turystyczne, przystosowany do potrzeb określonych form turystyki. Destynacja turystyczna

(…)

… zorganizowany wyjazd- Thomas Cook

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz