Koncpecje i modele turystyki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1316
Wyświetleń: 5845
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koncpecje i modele turystyki  - strona 1 Koncpecje i modele turystyki  - strona 2 Koncpecje i modele turystyki  - strona 3

Fragment notatki:

KONCEPCJE TURYSTYKI I MODELE : 1. Model turysty wg Jafara Jafariego  (model psychologiczny)  Koncepcja wyjaśniająca zmiany psychologiczne zachodzące w jednostce uczestniczącej w ruchu turystycznym.  Model ten prezentuje pełny obraz turysty i jego przemian w trakcie uprawiania turystyki.   W jego strukturze wyróżniono 5 elementów i procesów w jakie może wchodzić osoba turysty : a. Inicjacja  – czyli „stawanie się” jednostki turystą, odbywa się w życiu codziennym. W fazie tej pojawia się u  jednostki potrzeba wyjazdu turystycznego, motywacje, wyobrażenia o wyjeździe, decyzje o wyborze miejsca  wypoczynku. W jej ostatniej części rozpoczyna się umysłowe i fizyczne przygotowywanie do podróży. b. Emancypacja –  w której następuje wyjazd, podróż i przyjazd do wyznaczonego celu. W trakcie przemieszczania  się i oddalania od codzienności następuje mentalne przeobrażenie osoby w turystę. c. Ożywienie –  kiedy określona osoba „przeszła” z codzienności do nowej odmiennej i niezwykłej teraźniejszości,  którą J. Jafari określa jako „niecodzienność”. (inny sposób odżywiania, noclegu, zapewnienia potrzeb). d. Repatriacja -   zwianą z powrotem do domu, do codzienności. e. „wcielenie” –  kiedy turysta fizycznie wrócił już do codzienności, do której psychicznie musi się ponownie  wdrożyć. Socjopsychologiczny model turysty według Jafara Jafariego (1987)  w-a  – przygotowanie do podróży (inicjacja) a-b –  wyjście z codzienności i wyruszenie w podróż (emancypacja) b-c –  zmodelowany okres przebycia w miejscu pobytu (ożywienie) c-d –  powrót (repatriacja) d-x  – okres po podróży (wcielenie) a-d -  czas pomiędzy wyjazdem a przyjazdem turysty, który toczy się w codzienności, którą opuścił 2. Model turystyki według Jafara Jafariego To koncepcja systemowa stosowana do wyjaśnienia zjawisk turystycznych w naukach społecznych np. socjologii i naukach o  kulturze W koncepcji tej zakłada się istnienie w obrębie  megasystemu światowego  ruchu turystycznego  dwóch systemów : 1. Systemu wysyłającego (codzienność) 2. Systemu przyjmującego (niecodzienność) 3. Koncepcja turystyki jako spotkania : Stosowana w naukach społecznych (np. socjologii, antropologii)  Koncepcja dotyczy badań podmiotu ruchu turystycznego czyli osoby turysty i jej przeżycia, doświadczenia , przemiany oraz  interakcje z innymi osobami.  Koncepcja bada uwarunkowania i skutki społeczno-kulturowe skutki spotkania oraz interakcji w turystyce między : • Poszczególnymi osobami • Osobą a grupą społeczną • Różnymi grupami społecznymi

(…)

przestrzeni geograficznej (tj. przestrzeń fizycznogeograficzna, społeczna,
kulturowa, gospodarcza) w obrębie której zachodzą zjawiska turystyczne.
Przestrzeń turystyczna ma swoją strukturę oraz wewnętrzną organizację.
Tworzą ją „elementy pierwotne” wyjściowe, stanowiące o jej pierwotnej wartości do celów turystycznych, określone pojęciem
„walorów turystycznych”, oraz „elementy wtórne”
Zdaniem S. Liszewskiego (1995) – przestrzeń turystyczna jest funkcjonalnie wyróżniającą się częścią (podprzestrzenną) przestrzeni
geograficznej, na którą składają się :

Elementy przyrodnicze powłoki Ziemi (środowisko naturalne)

Trwałe efekty działalności ludzkiej w tym środowisku ( środowisko gospodarcze)

Środowisko człowieka w rozumieniu społecznym
Wyróżniono trzy rodzaje przestrzeni turystycznej (Liszewski 1995, Opperman 1993)Realna lub formalna – identyfikowana z przestrzenią zagospodarowaną głównie przez bazę hotelową ,
gastronomiczną i towarzyszącą
Funkcjonalna – będąca wyrazem aktywności turystycznej człowieka w przestrzeni geograficznej
Percepcyjna lub percepcyjno-mentalna – która stanowi indywidualną lub grupowe wyobrażenie (wirtualne
odzwierciedlenie) realnej przestrzeni turystycznej
Podstawowymi…
… turystycznych.
Mierniki rozwoju funkcji turystycznej miejscowości :

Wielkość bazy noclegowej – mierzoną liczbą turystycznych miejsc noclegowych przypadającą na 100 mieszkańców
stałych, tzw. Wskaźnik Bartje’a i Defferta
Pojedyncze obiekty
turystyczne oddalone
od stref osiedleńczych
Planowane
uzdrowiska
Miasta ośrodki
wypoczynkowe
Ośrodki narciarskie
Ośrodki docelowe
pielgrzymek
Uzdrowiska
Ośrodki turystyki…
… (krajobrazu)
Poszukuje uwarunkować aktywności turystyczno-rekreacyjnej człowiek w wewnętrznych procesach percepcji i wyobrażeń
otaczającej go przestrzeni.
Dotyczy z jednej strony oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu i postrzegania przestrzeni z punktu widzenia własnych potrzeb
wypoczynku. Z drugiej kreowania wyobrażeń produktów turystycznych i potencjalnych ich nabywców w ramach technik
marketingowych…
… funkcji turystycznej, a z drugiej
wszelkie przemiany dokonujące się na terenach wiejskich pod wpływem zagospodarowania turystycznego i ruchu turystycznego.
13. Teoria konfliktu w turystyce
Bada wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne.
W turystyce, badającej zjawiskiem złożonym mogą wystąpić różne sytuacje konfliktowe. Są one na ogół cechą jej rozwoju i
wynikają z masowości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz