Gospodarka turystyczna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka turystyczna - strona 1 Gospodarka turystyczna - strona 2

Fragment notatki:

Gospodarka turystyczna  1. Pojecie gospodarki turystycznej a. Termin gospodarka turystyczna jest użyteczny do celów społeczno-gospodarczych i politycznych b. Pojęcie gospodarka turystyczna stanowi zbiorczy termin obejmujący ogół urządzeń i środków służących  zaspokojeniu potrzeb turystów c. Zapotrzebowanie na różnorodne wartości użytkowe obejmuje  i. Informacji ii. Udostępnienie walorów turystycznych iii. Transport osobowy iv. Zakwaterowanie v. Wyżywienie vi. Załatwienie formalności granicznych d. W gospodarce turystycznej można wyróżnić funkcje usługowe , przemysłowe i handlowe spełniane w celu  zaspokojenia popytu turystycznego e. Gospodarka turystyczna jest to kompleks różnorodnych funkcji gospodarczych i społecznych bezpośrednio lub  pośrednio rozwijanych w celu zaspokojenia wzrastającego zapotrzebowania człowieka na dobra i usługi  turystyczne f. Gospodarka turystyczna tworząca podaż turystyczną składa się z efektów działalności kilku różnych jej części  nazwanych sektorami i mierzonych w statystykach większości krajów g. Sektory turystyki i. Baza noclegowa ( szeroko rozumiane hotelarstwo) ii. Atrakcji (np. parki narodowe, galeria, muzea, miejsca historyczne, miejsca aktywnego spędzania czasu) iii. Transportowy (wszystkie środki transportu osobowego) iv. Organizatorów turystyki (touroperatorzy, agencje turystyczne, biura rezerwacji) v. Organizacji w miejscach odwiedzin ( np. narodowe organizacje turystyczne, lokalne biura, organizacje  turystyczne i stowarzyszenia turystyczne) 2. Rynek turystyczny a. Rynek turystyczny to zespół stosunków miedzy sprzedającymi i kupującymi dany produkt  b. Rynek turystyczny jest definiowany przez odniesienie do produktu turystycznego jego dostawców oraz turystów c. Rynek turystyczny możemy podzielić na  i. Przyjmując kryterium geograficznego wyróżnia się  1. Lokalny 2. Regionalny 3. Krajowy 4. Kontynentalny 5. Światowy ii. Na podstawie kryterium rodzaju usług turystycznych 1. Hotelarskich 2. Gastronomicznych  3. Transportowych iii. Biorąc pod uwagę kryterium grup wiekowych turystów, można mówi ć o rynkach turystyki  1. Młodzieżowej 2. Rencistów 3. Emerytów iv. Przyjmując zaś kryterium relacji : miejsca zamieszkania i miejsca docelowego wyodrębnia się rynki  turystyki 1. Krajowy 2. Zagraniczny v. Można stosować kryterium celu podróży turystycznej tynki turystyki  1. Biznesowej 2. Kongresowej 3. Zdrowotnej 4. Wypoczynkowej  5. Itd. 3. Popyt turystyczny a. Popyt turystyczny jest suma dóbr turystycznych usług i towarów które turyści skłonni są nabyć przy określonym  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz