Nastawienie marketingowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nastawienie marketingowe  - strona 1 Nastawienie marketingowe  - strona 2 Nastawienie marketingowe  - strona 3

Fragment notatki:


Spis treści 3 Marketingowa zmiana świadomości społeczeństwa 4 Marketing w pojęciach i definicjach 5 Rola lidera w zarządzaniu marketingiem 7 Lider, a różnorodne koncepcje działalności rynkowej 10 Koncepcja produkcji 11 Koncepcj a produktu 12 Koncepcja sprzedaży 13 Koncepcja marketingowa 14 Koncepcja marketingu społecznego 15 Bibliografia 18 NASTAWIENIE MARKETINGOWE JAKO FILOZOFIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA Marketingowa zmiana świadomości społeczeństwa . Przełom lat 80 i 90 to okres burzliwych zmian nie tylko politycznych, ale także gospodarczych i społeczno-ekonomicznych w Polsce. Zmieniające się realia III Rzeczpospolitej przyniosły konieczność dostosowania się do nowych wymogów i wyzwań, jakie stawia gospodarka o nastawieniu rynkowym bez znamion sterowania centralnego. Pojawiająca się konkurencja, oraz konieczność dostosowania się do wymogów światowych zmusiły, nie tylko polskie przedsiębiorstwa do poprawy jakości oferowanych produktów, ale przede wszystkim polskie społeczeństwo do zmiany całokształtu myślenia. Coraz częściej zaczęły pojawiać się nowe terminy, często nie właściwie rozumiane i niejednokrotnie źle interpretowane. Można zauważyć, że zjawisko to dotyczy nie tylko kierownictw różnego rodzaju firm, ale również większości społeczeństwa. Niektóre nowe nazwy to; „marketing” „lider”, „zarządzanie”, „kierowanie” itp. Marketing kojarzony jest najczęściej tylko z samą reklamą lub tylko ze sprzedażą, a terminy typu lider, zarządzanie czy też kierowanie z najprostszym rozkazodawstwem. Jednak coraz częściej zaczynamy sobie uświadamiać, iż określenia te są czymś więcej. Często mówi się o nastawieniu marketingowym firm. Dotyczy to zarówno pionu sprzedaży, dystrybucji, produkcji jak i np. logi-styki, czyli de facto nastawienia całości firmy, w taki sposób, aby osiągać sukces przez zaspokajanie oczekiwań klientów. W procesach kierowania firmą niebagatelną rolę odgrywa nastawienie personelu do zmian, jakie musza zachodzić w organizacji, aby mogła ona prawidłowo się rozwijać, a także klienta, i współpracowników. Naukowcy coraz częściej zwracają uwagę na kryzys przywództwa. Konieczne staje się wiec wyłonienie osób zdolnych wziąć na siebie odpowiedzialność i trud kierowania ludźmi, ale nie przez bezmyślne rozkazodawstwo, lecz przez dawanie przykładu i zmianę ich świadomości. W efekcie oznacza to bycie nie „zarządcą”, lecz „liderem”, za którym ludzie będą chcieli pójść z własnej woli. Natomiast reklama i sprzedaż mylnie określane jako marketing, są to tylko jego narzędziami.


(…)

… on, co najmniej dziesięć osób. Mimo to dobrze przygotowana kampania sprzedaży, oparta na opracowaniu stosownego produktu, dobrym określeniu ceny, dokonaniu przemyślanej dystrybucji i promocji, często przynosi oczekiwane zyski. Przykładem mogą być „wszechobecne” proszki do prania czy pasty do zębów, chociaż najczęściej tego typu kampanie wykorzystywane są głównie przy sprzedaży towarów, o których normalnie…
…” z dnia 23.12.1988 r. art. 3, Dziennik Ustaw Nr 41 poz. 324 z późniejszymi zmianami
Garbarski L. Rutkowski I. Wrzosek W. „Marketing - Punkt zwrotny nowoczesnej firmy”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
Gray D.A. Cyr D. „Na czym polega i jak robić marketing produktu”, M&S Com-munications Polska, Sp. z o.o., Lublin 1995
Klisiński J. „Marketing - badania marketingowe, instrumenty, zarządzanie”, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe, Częstochowa 1998
Kłeczek R. Kowal W. Woźniczka J., „Strategiczne planowanie marketingowe”, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
Kotler P. „Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola”, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994
Mazurek-Łapaińska K. „Marketing i rynek”, nr 5/98, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 1996
Payne A. „Marketing usług”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
Praca zbiorowa pod redakcją Daszkowskiej M. „Zarys marketingu usług”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996
Praca zbiorowa pod redakcją Altkorna J. „Podstawy marketingu”, Instytut Marketingu, Kraków 1994
GUS „Rocznik Statystyczny 1996”, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 1996
Sala J., „Marketing w praktyce - metody, techniki, organizacja”, nr 6/98…
…, produktu, wartości, ceny, zadowolenia, wymiany, transakcji, związku, rynku, uczestników rynku. Zauważa również, że zbyt często przywiązuje się dużą wagę do produktu fizycznego, a nie do usługi i zadowolenia, jakie powinien on przynieść. Nastawienie na produkt, a nie na potrzeby zgłaszane przez klienta nazywa „krótkowzrocznością marketingową”. Brytyjski Instytut Marketingu (British Charterd Institute of…
… środowiska), jest koncepcją właściwą. Pojawiły się głosy krytyki, że np. duże luksusowe samochody powodują nadmierne zanieczyszczenie powietrza, opakowania jednorazowe bardzo często nie ulegają biodegradacji, detergenty zabijają środowisko naturalne itp. W związku z tak ujętymi zarzutami koncepcja marketingu społeczne-go, nakłada na organizacje oraz ich liderów, promujących ideologię marketingu, obowiązek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz