Marketing w handlu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing w handlu - strona 1 Marketing w handlu - strona 2 Marketing w handlu - strona 3

Fragment notatki:


HANDEL: to działalność gosp., polegająca na zawodowym pośredniczeniu w wymianie towarów czyli na ich zakupie w celu dalszej odsprzedaży. Funkcjonowanie handlu opiera się na pracy licznych przed., jedn. gosp., które włączając się w proces dystrybucji towarów pełnią wiele użytecznych funkcji zarówno na rzecz producentów (dostawców towarów) jak i klientów.
Polska po 1989r.: przyrost dział. Handlowej (ponad 1 milion jedn. handlowych)
Handel ulega prywatyzacji i pełni wiele funkcji - możemy kupować w mniejszych ilościach, to co chcemy i gdzie chcemy.
ROLA HANDLU: w gosp. Rozwiniętych sfera handlu wytwarza ok. 14% PKB. Przed 1989r. przemysł ok.40% PKB, teraz mniej niż 20% PKB Biała Księga dot. Handlu (UE): 5mln - podmiotów zajmuje się handlem, wytwarza PKB ok. 640mld Euro, 21,5mln pracuje w handlu.
UJĘCIA HANDLU: Funkcjonalnym Szerokie ujęcie funkcjonalne Podmioty gospodarcze : gosp. domowe, przedsiębiorstwa Rodzaj działalności: wymiana dóbr (d. materialne, nieruchomości, prawa, usługi, d. nominalne) Ujęcie funkcjonalne Podmioty gospodarcze: przedsiębiorstwa
Rodzaj działalności: wymiana dóbr materialnych, które nie podlegają dalszemu przetworzeniu
Instytucjonalnym Szerokie ujęcie instytucjonalne Podmio ty gospodarcze: inne przed., przed. Handlowe
Rodzaj działalności: zakup dóbr materialnych w celu ich odsprzedaży w niezmienionej formie. HANDEL (samodzielny, komisowy, agencyjny)
Ujęcie instytucjonalne Podmioty gospodarcze: przedsiębiorstwa
Rodzaj działalności: zakup i sprzedaż dóbr we własnym imieniu na własny rachunek i ryzyko
PODSTAWOWE TEORIE HANDLU: Usługowa podkreśla że istotą w dział. handlowej jest wytwarzanie usług, które polegają na stworzeniu klientom odpowiednich udogodnień przy sprzedaży. W teorii wyróżnia się 4 podst. kategorie wytwarzania usług:
usługi związane (nie dają się oddzielić od zakupu towarów)
usługi wolne (często płatne, niezależne do zakupu towarów, skracanie spadku)
usługi pełnego asortymentu (klient w odpowiednim} usługi powszechnej spiżarni {miejscu i czasie kupuje to co chce)
Funkcjonalna opiera się na koncepcji istnienia dwóch układów masy towarowej: początkowego ( sfera produkcji , wąski asortyment, duże partie dostaw) i końcowego ( sfera konsumpcji ,musi być dostosowany do preferowanego popytu odbiorców). Między tymi układami rozwija się wyspecjalizowana działalność handlu.

(…)

… handlowe może się zdecydować na sprzedaż: wyłącznie tylko ze swoją marką marką własną i marką producenta
z własną marką i tzw. towarów nie markowych
wyłącznie z marką danego producenta (adidas, salony samochód)
z marką producenta i innych pośredników handlowych
z marką różnych producentów
WYBORY MAREK
wybór wielu marek
wybór marki która ma prestiż
wybór małej ilości marek (kilku)
pod własną marką…
… rotacji)
MARŻA jest ceną usługi handlowej rozumianej jako dostarczenie towarów w odpowiednim ugrupowaniu asortymentowy, miejscu i czasie, przy odpowiedniej promocji oraz usługach
towarzyszących sprzedaży.
SPOSOBY OBLICZANIA MARŻY
jeżeli podstawą jest cena zakupu, jest to tzw. „marża kalkulacyjna”
podstawą ceny sprzedaży jest „marża brutto” lub „potrąceniowa”
RODZAJE MARŻ
procentowe
kwotowe
mieszane…
… zaawansowania sprzedaży)
tradycyjna preselekcyjna (zza lady) samoobsługa (klient ma swobodny dostęp do towarów, pomaga sprzedawca)
PROMOCJA SPRZEDAŻY
konsumencka (skierowana na odbiorcę handlowego (finansowego) przez producentów i pośredników) handlowa (skierowana przez producentów na sprzedawcę i pracowników)
PUBLIC RELATIONS
świadome, zaplanowane i długotrwałe pielęgnowanie stosunków przedsiębiorstwa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz