Marketing - strona 14

Istota zarządzania marketingowego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1274

Zarządzanie marketingowe Pojęcie i wymiary zarządzania. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). Przedmiot i funkcje marketingu. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. Proces marketingu (rys.). Pojęcie i składn...

Kampania reklamowa banku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

KAMPANIA REKLAMOWA BANKU „PHONE BANK” O względy i pieniądze klientów zabiega wiele różnych banków, oferujących podobne lub wręcz takie same usługi. Jak więc nakłonić klienta do tego, aby dzisiaj i w przyszłości korzystał z naszego właśnie, a nie innego banku? Można to osiągnąć przez zaprojektow...

Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wyrobów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 133
Wyświetleń: 889

Koncepcja doskonalenia poziomu jakości wytwarzanych wyrobów w przemyśle spożywczym STRESZCZENIE Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest doskonalenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów w przemyśle spożywczym. Jakość produktów spożywczych jest problemem opisywanym raczej rzadko, choć jego wag...

Kontrola marketingowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 805

KONTROLA MARKETINGOWA Funkcje kontroli marketingowej diagnostyczna (ocena dotychczasowego działania służb marketingowych oraz ustalenie objawów i przyczyn niedociągnięć); prognostyczna (dostarczenie informacji do prognozowania zjawisk rynkowych); regula cyjna (dostarczenie informacji do działań...

Marka - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

American Marketing Association definiuje markę w następujący sposób : Marka to nazwa, termin, symbol lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy lub ich grupy lub wyróżnienia ich spośród konkurencji. Marka zatem identyfikuje sprzedawcę lub producenta. Z mocy prawa o...

Marketing globalny - ogólne założenia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

Definicja marketingu globalnego i jego ogólne założenia Marketing globalny jest to marketing firm, które ze względu na światowe znaczenie i renomę swoich produktów i usług, działają w formach organizacji ponadnarodowych, o trudnym do ustalenia kraju pochodzenia. Ze względu na globalny charakter b...

Marketing gminy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1169

Mega trendy - ogólne tendencje zmian społeczno-gospodarczych, które zostały opisane na początku lat 80-tych przez amerykańskiego prognostyka J.Mejsbita (pt. „ Mega trendy”). Mejsbit opisał 10 głównych zmian w USA, które mają miejsce już w innych krajach wysokorozwiniętych. Działa to na zasadzie d...

Marketing i strategia marketingowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

MARKETING I STRATEGIA MARKETINGOWA 1.1. POJĘCIE I GENEZA MARKETINGU Marketing jest nie tylko określoną kategorią, ale także koncepcją traktowania problemów i zjawisk rynkowych. Obejmuje czynności rynkowe z wyjątkiem czynności fizycznych związanych z przekształceniem dóbr w produkty lub usługi. Mo...

Marketing ubezpieczeń - Ustawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

MARKETING UBEZPIECZEŃ TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Działalność ubezpieczeniową w Polsce regulują postanowienia Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, a prowadzenie tej działalności wymaga uzyskania stosownego zezwolenia Ministra Finansów. Wniosek o zezwolenie powinien zawierać: § Nazwę, siedzibę, ...

Marketing usług - Kategorie produktów

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Marketing usług Orientacje: produkcyjna - gosp.nakazowo-rozdzielcza, normy, masowe wytwarzanie, ilość nie jakość, marketing w wąskim zakresie dystrybucyjna - firmy odczuwają konkurencję, wpływ popytu, ukierunkowanie na sztukę sprzedaży, szkolenia sprzedawców, promocja marketingowa (rynkowa) - moto...