Marketing gminy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing gminy - strona 1 Marketing gminy - strona 2 Marketing gminy - strona 3

Fragment notatki:


Mega trendy - ogólne tendencje zmian społeczno-gospodarczych, które zostały opisane na początku lat 80-tych przez amerykańskiego prognostyka J.Mejsbita (pt. „ Mega trendy”). Mejsbit opisał 10 głównych zmian w USA, które mają miejsce już w innych krajach wysokorozwiniętych. Działa to na zasadzie dyfuzji rozprzestrzeniania się pewnych rozwiązań z centrum światowego.
Główne trendy:
Przejście od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa informacyjnego. Tworzenie się społeczeństwa tzw. postindustrialnego.
Przejście od gospodarki w skali narodowej do gospodarki globalnej (globalizacja).
Przejście od myślenia krótkofalowego do myślenia długofalowego (rosnąca popularność planowania strategicznego).
Przejście od centralizacji do decentralizacji (rozwój oddolny a nie odgórny).
Przejście od demokracji przedstawicielskiej do demokracji uczestniczącej.
Przechodzenie z organizacji typu hierarchicznego do organizacji typu sieciowego (z organizacji typu pionowych od poziomych).
Kluczowy trend decentralizacja - to pewien kierunek w organizacji społeczeństwa, pojawił się w krajach wysokorozwiniętych (zachodnich) w latach 70-tych. Pojawiają się duże struktury gospodarcze czy społeczne w warunkach globalizacji - pojawiają się wielkie struktury, ale także tendencja do małych form, do małej skali (duża popularność małych i średnich przedsiębiorstw). Tworzy się Unia Europejska - tendencja do regionalizacji, tendencja do tworzenia lokalizmu, trend na demokratyzację.
Cztery główne trendy aksjologiczne (wartości, na których opiera się lokalizm):
demokracja subsydialność (pomocniczność) zasada sformułowana na zasadzie nauki społecznej kościoła katolickiego. Subsydialność postuluje, aby nie powierzać większej jednostce tych zadań, które może zrealizować jednostka mniejsza. Jest to zasada podziału władzy od dołu go góry.
decentralizacja - przekazywanie uprawnień władczych z góry na dół (zapewnia to konstytucja RP).
samorządność - początków samorządności można doszukać się w wspólnocie pierwotnej. Autorzy uważają, że w momencie kiedy człowiek przeszedł z trybu życia wędrownego na tryb życia osiadły, spowodowało to konieczność wykształcenia określonych struktur plemiennych. Plemiona walczyły o wyłączność do danego terytorium, zaistniała potrzeba samoorganizacji w celu obrony terytorium, podziału pracy itp.
Okres starożytności - przykład miasta greckie
Średniowiecze - rozwój samorządu miejskiego (prawa miejskie nadane przez feudala).
Okres kapitalizmu - rewolucje burżuazyjne, walka kolonizmu o niepodległość.
Są to kluczowe wydarzenia w dziejach, które spowodowały odrodzenie się idei samorządności.


(…)

…) są zamieszczane wewnątrz artykułu redakcyjnego.
Podstawowe środki public relations (kontakty z mediami):
rozdzielnik prasowy (wykaz adresów redakcji, dziennikarzy, z którymi się współpracuje),
adresy poczty elektronicznej,
przygotowana co jakiś czas informacja prasowa,
konferencje prasowe (stworzenie stanowiska rzecznika prasowego lub zatrudnienie dziennikarza),
redagowanie gazety miejskiej,
wkładki do gazety…
… roboczej będzie się nasilać po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Cykl życia miasta ulega przyspieszeniu - cykl życia regionów znacznie się skrócił, tempo zmian jest szybsze niż kiedyś. (Rzym, Nothingam, Zagłębie Ruhry).
Rosnąca konkurencyjność (także w aspekcie terytorialnym) - uważa się, że o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw decydują nie tylko jego zasoby, ale także decydują o tym walory…
… działalności do potrzeb i oczekiwań jednostek tzw. orientacja marketingowa (badania marketingowe, sondaże).
Faza długofalowego kształtowania warunków życia ludności i warunków rozwoju biznesu i przedsiębiorczości
Model sieciowy - wg tego podejścia zasadnicza relacja zachodząca w transakcji dostawca - odbiorca, relacja ta jest uzależniona od szeregu uwarunkowań, które wpływają na przebieg tych transakcji…
… zamieszkania)
obecność terenów rekreacyjnych,
bliskość elementów przyrodniczych (góry, jeziora),
urządzenia sportowe,
możliwość czynnego wypoczynku (stadnina koni, ścieżki rowerowe),
ośrodki kulturowe - teatry, filharmonie, klub jazzowy,
możliwość spędzenia wolnego czasu w lokalach gastronomicznych,
możliwość zamieszkania
Atrakcje turystyczne
zabytki architektury,
muzea,
Klimat (bioklimat)
Biorąc pod uwagę…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz