Marketing - strona 13

Branża reklamowa - reklama

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 798

Reklama jest jednym z pięciu głównych narzędzi używanych przez przedsiębiorstwa w celu dotarcia z informacją do rynku docelowego, oraz ogółu społeczeństwa. Reklamę definiujemy jako wszelkiego rodzaju płatną formę nieosobistej prezentacji, oraz promocji pomysłów, dóbr lub usług przez określonego spo...

Cele reklamy - prezentacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

„Cele reklamy” Reklama jest to płatna forma nieosobistej prezentacji i promocji produktu lub usługi przez określonego nadawcę. Reklama podobnie jak cała promocja - zgodnie z regułą ADIA, ma na celu: A (attention) - przyciągnięcie uwagi, I (interest) - wzbudzenie zainteresowania produktem, marką...

Cykl życia produktu - wprowadzenie produktu na rynek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1505

CYKL ŻYCIA PRODUKTU Ostatnim z etapów, które składają się na kształtowanie nowego produktu to wprowadzenie produktu na rynek. Od tego momentu rozpoczyna się cykl życia produktu na danym rynku . Na podstawie licznych obserwacji życia gospodarczego można zauważyć, że po wejściu na rynek produkt częst...

Marketing - podstawowe wiadomości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1617

CO TO JEST MARKETING? Na początku był rynek - po prostu ktoś komuś coś sprzedał, nie było jeszcze marketingu. Sytuacja na rynku często się zmieniała. Niekiedy chętnych na towary było tylu, że sprzedawcy stawali się panami rynku i szybko się bogacili a było tak nawet wtedy, gdy sprzedawców przybyw...

Decyzje podejmowane w procesie budowy marki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4494

DECYZJE PODEJMOWANE W PROCESIE BUDOWY MARKI I ICH ZNACZENIE Spis treści Wstęp 3 Wyjaśnienie pojęcia marki 3 Decyzja o nadaniu marki 4 Korzyści ze stosowania marek 5 Wybór nazwy marki 6 Wybór strategii marki 8 6.1 Strategie marki wg P. Kotlera 11 De cyzja dotycząca zasięgu oddziaływania marki 16 ...

Dystrybucja - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1659

Podstawowy zakres decyzji w zakresie dystrybucji Długość kanałów dystrybucji. Szerokość kanałów dystrybucji. Intensywność przepływu towarów przez kanał. Rodzaj pośredników. Sposób powiązania uczestników kanału. Własność kanałów. Elementy logistyki, np. transportu lub sposobu składowania. K...

Funkcje marketingowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

FUNKCJE MARKETINGOWE Firmy działające na rynkach krajów rozwiniętych stosują powszechnie marketing - kompleks skoordynowanych działań , na który składa się znalezienie pomysłu na produkt ( materialny lub usługę ), którego potrzebują odbiorcy , zaprojektowanie , wytworzenie i wprowadzenie produktu...

Innowacje w strategii rozwoju firm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

INNOWACJE W STRATEGII ROZWOJU FIRM WSTĘP Zmiany zachodzące w otoczeniu powodują , że współczesna firma staje wobec realiów , nowych wyzwań i niepewności . Z każdej strony pojawiają się naciski do wprowadzania nowych rozwiązań we wszystkich sferach działalności : produkcji , technologii , marketin...

Internet a marketing

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

1. Internet jako nowa forma przekazu 1.1. Pojęcie i istota Internetu Tak jak niegdyś odkrycia w dziedzinie elektryczności zaowocowały wynalazkiem telefonu przez Bella, tak dzisiaj logicznym następstwem gwałtownego rozwoju technologii komputerowej i rozwiązań informatycznych musiała się stać ogól...

Istota badań rynkowych i marketingowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Istota badań rynkowych i marketingowych Jak twierdzi Ph. Kotler: „Wielkie przedsiębiorstwa amerykańskie wiedzą prawie wszystko o swoich klientach. Dowiadują się o nich rzeczy, których oni sami nie są świadomi. I nie wynika to ze zwykłej ciekawości, ale z tego, że wiedza o potencjalnym konsumencie...