Funkcje marketingowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje marketingowe - strona 1 Funkcje marketingowe - strona 2 Funkcje marketingowe - strona 3

Fragment notatki:


FUNKCJE MARKETINGOWE Firmy działające na rynkach krajów rozwiniętych stosują powszechnie marketing - kompleks skoordynowanych działań , na który składa się znalezienie pomysłu na produkt ( materialny lub usługę ), którego potrzebują odbiorcy , zaprojektowanie , wytworzenie i wprowadzenie produktu na rynek oraz jego sprzedaż poprzez celowo dobrane kanały dystrybucji , modyfikowanie produktu , a wreszcie - po dłuższym lub krótszym czasie - wycofanie go z rynku , wyznaczanie i korygowanie ceny , tak by zapewniała zysk , a jednocześnie była akceptowana przez odbiorców , wspieranie sprzedaży produktu reklamą i innymi środkami promocji . Wszystkie te działania i decyzje oparte są na informacjach o rynkowym otoczeniu firmy i o samej firmie , których dostarczają badania marketingowe .
Istota marketingu nie jest łatwa do określenia , o czym świadczy liczba i różnorodność sposobów jego definiowania . Wynika to stąd , że marketing nie jest spójną teorią czy dziedziną nauki , jak fizyka , geografia czy biologia , lecz zapożycza obficie koncepcje , metody i techniki badawcze z ekonomii , prawa , matematyki , statystyki , psychologii , socjologii , etyki , nauki o zarządzaniu i innych dziedzin .
Amerykański profesor Philip Kotler - jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie marketingu - określa go najkrócej jako zyskowne zaspokajanie potrzeb odbiorców , a szerzej - jako sposób działania firmy na rynku , który polega na identyfikowaniu (ustalaniu , określaniu ) i kształtowaniu potrzeb odbiorców , określaniu , które z nich firma może najlepiej zaspokoić , zaprojektowaniu odpowiednich produktów i usług oraz mobilizowaniu każdego pracownika , by działał na rzecz zaspokojenia tych potrzeb . Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu zaaprobowało następującą definicję : „marketing to proces planowania i realizacji koncepcji , ceny , promocji i dystrybucji dóbr , usług i idei w celu doprowadzenia do wymiany , która daje satysfakcję jednostce i realizuje cele organizacji „.
Marketing zakłada więc patrzenie na działalność gospodarczą z pozycji odbiorcy , oferowanie tego , co chce on kupić , nie zaś z pozycji producenta : co może , chce czy wygodniej mu wytwarzać . Inaczej mówiąc , marketing to produkowanie tego , co może być sprzedane , nie zaś usiłowanie sprzedania tego , co może być wytworzone . Zgodnie z filozofią marketingu firma dążyć powinna do maksymalizacji zysku przez maksymalizację satysfakcji odbiorców .

(…)

… i jest stosowany na większą skalę w dużych firmach . General Electric , General Motors , Procter and Gamble , Coca - Cola - to pionierzy marketingu . W krajach rozwiniętych marketing upowszechniał się najszybciej w produkcji i dystrybucji masowych , pakowanych towarów konsumpcyjnych częstego zakupu ( żywność , środki czystości , kosmetyki itp.) i konsumpcyjnych dóbr trwałego użytku , a dopiero potem na rynkach dóbr inwestycyjnych ( środków produkcji ) . W krajach rozwiniętych metody marketingu są wykorzystywane również coraz powszechniej przez organizacje non - profit ( nie działające przede wszystkim dla zysku ) . Są to uczelnie , szpitale , policje , muzea i inne placówki kulturalne , organizacje charytatywne , agendy rządowe . Posługują się one często narzędziami marketingu , np. reklamą w czasopismach…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz