Wykład - Struktura układu rynkowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Struktura układu rynkowego - strona 1 Wykład - Struktura układu rynkowego - strona 2 Wykład - Struktura układu rynkowego - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy marketingu prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
Wykład 1
Struktura układy rynkowego Przejaw Podaży Przejaw Popytu
Koncepcja marketingu ma charakter historyczny. Przyczyny powstania i rozwoju:
rozwój asortymentu towarowego
podnoszenie się warunków bytowych ludności
rozwój konkurencji
zmiany elementów należących do otoczenia przedsiębiorstwa
rozszerzenie się zasięgu terytorialnego rynku
procesy integracji powodujące rozwój instytucji rynkowych
możliwość wykorzystywania (adaptacji reguł) marketingu przez instytucje pozagospodarcze
Początki marketingu związane są z pierwszymi latami XX wieku. Układ ten był prymitywny. Wyprodukować i sprzedać to główne założenia. Taka filozofia była spowodowana nienadążaniem produkcji ilościowej za rosnącymi potrzebami odbiorców. Potrzeby nabywców mogły być ujawniane w bezpośrednich kontaktach kupujących ze sprzedającymi.
Rewolucja przemysłowa - taśmowa technologia produkcji - umożliwiła produkcję masową. Zaczęły powstawać nadwyżki, ceny jednostkowe produkcji obniżały się, rozszerzały się rynki zbytu, rozwijał się rynek. Odbiorcy stawali się coraz bardziej anonimowi dla przedsiębiorców, kłopoty ze zbytem produktów - wzrost konkurencji. Zaczęto inaczej podchodzić do rynku - gwałtowna zmiana.
Pierwsze oznaki zmiany zachowań producentów i konsumentów - w latach 30. XX wieku. Po drugiej wojnie światowej - początek marketingu współczesnego, najpierw w USA a potem Europa.
Marketing współczesny = dynamiczny, aktywny
Marketing tradycyjny = bierny
Konfrontacja market. tradycyjnego i współczesnego:
Market. tradycyjny koncentrował uwagę na potrzebach sprzedawcy a market. współczesny na potrzebach nabywcy (orientacja na produkcję - na klienta)
w market. tradycyjnym środki prowadzące do realizacji celu działania przedsiębiorstwa dotyczyły wyłącznie sprzedaży i oddziaływań na odbiorcę, a w market. współczesnym ilość wykorzystywanych środków jest większa i są one wykorzystywane w sposób zintegrowany
w market. tradycyjnym sprzedawca zabiegał o to, aby produkt zamienić na rynku w pieniądz, a w market. współczesnym przedsiębiorca również dąży do zrealizowania produkcji, ale poprzez jak najlepsze zaspokojenie potrzeb odbiorcy
Koncepcja tradycyjna Koncepcja współczesna
Produkty punkt ciężkości Nabywcy
Sprzedaż i promocja środki realizacji Zintegrowane działanie marketingowe


(…)

… zamienić na rynku w pieniądz, a w market. współczesnym przedsiębiorca również dąży do zrealizowania produkcji, ale poprzez jak najlepsze zaspokojenie potrzeb odbiorcy
Koncepcja tradycyjna Koncepcja współczesna
Produkty punkt ciężkości Nabywcy
Sprzedaż i promocja środki realizacji Zintegrowane działanie marketingowe
Zysk efekt Zysk i zadowolenie nabywcy
Zagrożenia:
depersonalizacja rynku
nieprzejrzystość…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz