Wykład - marketing

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - marketing - strona 1 Wykład - marketing - strona 2 Wykład - marketing - strona 3

Fragment notatki:

Marketing
Prof. zw. dr hab. Ewa Kieżel
Wykład 1
Marketing - pojęcie pochodzi od słowa market - rynek; oznacza wprowadzanie na rynek, kupowanie i sprzedawanie.
Po raz pierwszy użyty w 1906r. Po raz pierwszy w szerszym zakresie marketing zastosowała 1 z japońskich firm.
Pierwsi twórcy marketingu, to amerykańscy uczeni Shaw Andrew i Butler - kombinacje czynników, które należy brać pod uwagę w celu przedsięwzięcia czynności sprzedaży w działalności mającej na celu popieranie sprzedaży.
Shaw - zespół czynników ruchu, do których zaliczał produkcję, dystrybucję i czynności administracyjne obejmujące: finansowanie obrotu tow., gromadzenie towaru w partie, sprzedaż, czyli ewidencja i księgowanie.
1971r. Komisja powołana przez Polską Izbę Handlu Zagr. Przyjęła następującą definicję:
marketing, to zespół zintegrowanych działań mających na celu kształtowanie obrotu towarowego i usługi z punktu widzenia potrzeb rynku krajowego i zagranicznego oraz interesów gospodarki narodowej.
W warunkach gospodarki rynkowej i rezygnacji z centralnego zarządzania wymóg by podmioty gospodarcze stosujące marketing uwzględniały interesy gospod. Narodowej jest mało realny.
Stąd powyższa definicja jest nadal aktualna za wyjat. Ostatniego stwierdzenia oraz interesu gospod. Narodowej.
W nowoczesnej koncepcji marketingu (przedst. Filip Kotler) przyjmuje się szerszą definicję wg której
marketing jest to proces społeczny dzięki któremu jednostki i grupy otrzymują to, czego potrzebują wytwarzając produkty i wymieniając je z innymi podmiotami.
Marketing - zaspokojenie potrzeby z zyskiem.
Marketing jest to ukierunkowanie wszelkiej działalności gospod. na klientów i rynek. Jego zadaniem jest wiązanie jednostki gospodarczej ze środowiskiem.
Do podstawowych działań marketingu należą:
określenie potrzeb,
kształtowanie produktu,
tworzenie i utrzymywanie popytu,
ustalenie polityki rynkowej,
finansowanie obrotu towarowego,
działanie związane z fizycznym ruchem towaru.
Mamy marketing tradycyjny (bierny) i współczesny (dynamiczny). W warunkach marketingu tradycyjnego głównym celem działalności gospodarczej jest produkcja. Badanie rynku służy określeniu ilościowych potrzeb rynku i udzieleniu odpowiedzi na pytanie czy wyprodukowany towar znajdzie nabywców.
Celem marketingu tradycyjnego jest doprowadzenie do zgodności marketingu podażą a popytem w sensie ilościowym.
Marketing współczesny przyjmuje rynek i potrzeby nabywców za punkt wyjścia do wszelkiej działalności produkcyjnej i handlowej Nowe wynalazki wzory użytkowe czy udoskonalone przed wprowadzeniem do produkcji są konfrontowane z potencjalnym nabywcą. Bada się reakcję nabywców nie tylko na sam produkt ale też na cenę, informacje o produkcie, sposób i miejsce sprzedaży itp.


(…)

… sprzedawania.
Życie każdego składa się z szeregu transakcji, które każdy realizuje świadomie lub nie.
Podstawowym zadaniem marketingu jest szukanie niezaspokojonych potrzeb, czyli nisz rynkowych i zapełnianie luk. Marketing ułatwia ustalanie związków przyczyn -skutkowych w sferze rynku i jego otoczenia przy czym zawsze należy weryfikować wartość produktów lub pomysłów na danym rynku przed podjęciem działań…
… działalności marketingu konieczna jest analiza potrzeb, wymagań, percepcji i preferencji nabywców. Powinna ona stanowić podstawę przy ustalaniu cech produktu, jego promocji, ceny, kontaktów rynkowych i dystrybucji Koncepcja marketingu stanowi przeciwieństwo orientacji produkcji, w której konsument dostosowuje się do oferty rynkowej. Ta orientacja jest związana z gospodarką planową zarządzaną centralnie…
… go.
Zadaniem marketingu jest podporządkowaniem wszystkich działań w sferze produkcji i usług oraz obrotu towarowego.
Podstawowe cele - zaspokajanie potrzeb finalnego odbiorcy oraz pobudzanie jego intencji zakupu.
Główne hasło marketingu: klient to król.
działaniem marketingu finalizowana w drodze wymiany, która może przybierać postać w towarowo-pieniężny lub może też odbywać się bez udziału pieniędzy (barter
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz