Polityka dystrybucji - Pośrednicy handlowi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka dystrybucji - Pośrednicy handlowi - strona 1 Polityka dystrybucji - Pośrednicy handlowi - strona 2

Fragment notatki:

POLITYKA DYSTRYBUCJI Obejmuje wszelkie decyzje i czynności związane z dostarczaniem wytworzonych produktów nabywcy. Zadaniem dystrybucji jest rozmieszczenie produktów na rynku w sposób umożliwiających nabywcom zakup pożądanych produktów w dogodnych dla nich warunkach, odpowiadającym im miejscu i czasie oraz po odpowiedniej cenie. Działania koordynacyjne umożliwiają zawarcie transakcji kupna-sprzedaży. Zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych, promocję produktów i firm, poszukiwanie ofert, nawiązywanie kontaktów, negocjowanie warunków umów i ich zawieranie. Czynności organizacyjne wiążą się z realizacją transakcji kupna-sprzedaży . Obejmują one zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych, promocję produktów i firm, poszukiwanie ofert. DYSTRYBUCJA - zbiór działań i decyzji związanych z udostępnieniem produktu w miejscu i czasie odpowiadającym potrzebom nabywców. ISTOTA KANAŁÓW DYSTRYBUCJI KANAŁY DYSTRYBUCJI - niezależne organizacje zaangażowane w proces udostępniania produktu do użytkowania lub konsumpcji. Większość kanałów dystrybucji obejmują marketingowych pośredników :
Pośrednicy handlowi - kupują w swoim imieniu i na swój rachunek towary w celu dalszej odsprzedaży, nabywając prawo do własności.
Przedstawiciele producenta, agenci handlowi or az brokerzy - występują w imieniu i na rachunek producenta i za swoje usługi pobierają prowizje
RODZAJE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI
Producentów Handel detaliczny Hurtownie Agentów i brokerów Kanały dystrybucji można klasyfikować na podstawie kryteriów: LICZBA P OŚREDNIKÓW -kanał bezpośredni i pośredni LICZBA SZCZEBLI POŚREDNICH -kanał krótki i długi RODZAJE PRZEPŁYWAJĄCYCH STRUMIENI -kanały transakcyjne i rzeczowe ZNACZENIE KANAŁU DLA PRODUCENTA -kanał podstawowy i pomocniczy CZARAKTER POWIĄZAŃ MIĘDZY UCZESTNIKAMI KANAŁU -kanały konwencjonalne i zintegrowane: -kontraktowe, korporacyjne, administrowane FUNKCJE KANAŁÓW DYSTRYBUCJI :
informacyjna: zbieranie danych o produktach , istniejących klientach, konkurentach promocyjna : opracowanie oraz up owszechnienie perswazyjnej promocji produktów negocjacyjna: w wyniku negocjacji cen oraz warunków następuje transfer własności ponawianie zamówień : powtórne zakupy od producenta finansowania : nabycie oraz rozdział pieniędzy na finansowanie zapasów podejmowanie ryzyka: uczestniczenie w ryzyku producenta w przypadku niesprzedania produktu fizycznego obrotu : magazynowanie oraz obrót magazynowy

(…)

… wielu detalistów działających na danym terenie.(np.: pralki, telewizory, meble itp.) SYSTEM DYSTRYBUCJIE EKSKLUZYWNEJ
Polega na wyborze przez producenta jednego (lub kilku) pośrednika i przyznania mu prawa wyłączności sprzedaży na danym obszarze
Druga grupa czynników obejmuje CECHY PRODUKTU (rodzaj, cena, wybieralność, częstotliwość zakupu, stopień złożoności)
OCENA KANAŁÓW DYSTRYBUCJ
e kanały i na tej podstawie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz