Produkt w ujęciu marketingowym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2387
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkt w ujęciu marketingowym - strona 1 Produkt w ujęciu marketingowym - strona 2 Produkt w ujęciu marketingowym - strona 3

Fragment notatki:


SPIS TREŚCI.
ROZDZIAŁ I.
POJĘCIE I STRUKTURA PRODUKTU............................................................3.
ROZDZIAŁ II. PODZIAŁ PRODUKTÓW..................................................................................5.
ROZDZIAŁ III. CYKL ŻYCIA PRODUKTU...............................................................................7. ROZDZIAŁ IV. ASORTYMENT PRODUKTÓW. MACIERZ BCG...........................................9.
ROZDZIAŁ V.
WYRÓŻNIKI PRODUKTU..............................................................................13.
ROZDZIAŁ VI. ROZWÓJ NOWEGO PRODUKTU..................................................................16.
LITERATURA...................................................................................................18.
ROZDZIAŁ I.
POJĘCIE I STRUKTURA PRODUKTU.
Produktem nazywamy każdy obiekt rynkowej wymiany , albo wszystko co można oferować na rynku . Produktem może być dobro materialne , usługa miejsce organizacja , idea . Produkt powinien zapewniać nabywcom określone korzyści, tzn. powinien posiadać zdolność do zaspokajania określonych potrzeb klienta. Z punktu widzenia konsumenta produkt może posiadać różne atrybuty, przyjmujące w zależności od jego osobistych preferencji różne dla niego wartości. Tak więc przedsiębiorstwo nie oferuje jedynie „czystego” produktu, ale pewien zbiór użyteczności, na który składają się marka, informacja, możliwość zakupu w określonym miejscu i czasie i inne. Te wszystkie składniki tworzą złożoną i zmieniającą się strukturę produktu. W myśl koncepcji T. Levitta strukturze produktu można wyróżnić trzy poziomy:
istota produktu - rdzeń - odpowiada na pytanie co w rzeczywistości nabywca kupuje , jest to główna korzyść lub cecha skłaniająca konsumenta do wyboru danego produktu np. funkcjonalność , rozwiązania techniczne itd.
produkt rzeczywisty - są to cechy i korzyści dodatkowe , które jednak również przyczyniają się do wyboru i zakupu . Jest to zbiór cech i warunków jakich oczekują nabywcy decydując się kupić produkt
produkt poszerzony - proponuje się dodatkowe usługi i korzyści , które wyraźnie odróżniają ten produkt od oferty konkurencji .Oferowane są wszystkie ulepszenia , udoskonalenia i przekształcenia jakim może ulegać produkt w przyszłości .
Rys 1. Struktura produktu.


(…)

… produktów . Najczęściej stosowaną analizą jest macierz BCG ( Boston Consulting Group )
MACIERZ BCG
Analiza ta zakłada , że produkty należy zidentyfikować za pomocą dwóch kryteriów : udziału w rynku i dynamiki sprzedaży . Analiza wskazuje na pożądane sekwencje przepływu środków finansowych między grupami produktów . Wskazuje ona na konieczność prowadzenia polityki asortymentowej , realizującej postulat…
… ) : symbole , figury geometryczne , specyficzny kształt liter , cyfr , kolory melodie .
OPAKOWANIE PRODUKTU
W rozwiniętym marketingu opakowanie zalicza się do elementów tworzących produkt rzeczywisty . Podział opakowań : ze względu na rodzaj materiału z którego zostało wykonane :
ze względu na formę konstrukcyjną ze względu na podatność do składania i rozbierania :
sztywne składane
rozbieralne
ze względu…
… Są to z reguły artykuły drobne i tanie np. . gazety , cukierki , gumy .
nagłej potrzeby - są poszukiwane w wyniku zaistnienia różnych nieprzewidzianych zdarzeń np. bandaż 2. produkty wybieralne - są wybierane gdy zbierzemy o nich dostateczną ilość informacji . Nabywca porównuje ich właściwości użytkowe , jakość , ceny , kształt. Istotną rolę odgrywa reklama . produkty homogeniczne - podobne pod względem funkcji…
… TOWAROWY - MARKA Znak towarowy lub marka - to nazwa , symbol , termin , napis , wzór albo ich kombinacja , kompozycja kolorystyczna , melodia lub zestawienie wszystkich tych elementów wykorzystane w celu odróżnienia danego produktu od produktów konkurencyjnych . Znak towarowy łączy w sobie pojęcie nazwy handlowej i marki handlowej .
Nazwa handlowa - nazwa lub skrót nazwy przedsiębiorstwa wytwarzającego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz