marketing - podsumowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
marketing - podsumowanie - strona 1 marketing - podsumowanie - strona 2 marketing - podsumowanie - strona 3

Fragment notatki:


1. Istota i funkcja marketingu. Istota marketingu sprowadza się do:
1. podporządkowania wszystkich działań w sferze produkcji i obrotu towarowego życzeniom finalnego nabywcy, 2. pobudzania i rozwijania jego potrzeb.
Funkcje marketingowe 1. Funkcje gromadz enia informacji rynkowej. Podejmowanie decyzji w systemie marketingu odbywa się z reguły w warunkach niepewności. Fakt istnienia niepewności zmusza do tworzenia odpowiednich podstaw decyzyjnych, aby w miarę możliwości zmniejszyć ryzyko płynące z tego, że rynek jest kategorią dynamiczną kształtowaną przez wiele zmiennych. Punktem wyjścia są działania obejmujące gromadzenie danych i ich analizę. Istnieje obecnie w marketingu zasada sprzężenia zwrotnego - pozwala jednocześnie określić związki między nakładami poniesionymi przez przedsiębiorstwa na gromadzenia danych a efektami uzyskanymi przez firmę.
2. Funkcje w dziedzinie obrotu towarowego. Funkcje te są związane z obsługą procesów kupna - sprzedaży, przesuwaniem dóbr od instytucji (pośredników) z tym związanych. Niezależnie od tego, czy funkcja zakupu jest wykonana przez producenta, hurtownika, detalistę czy konsumenta, jej realizacja wiąże się zawsze z wieloma czynnościami. To z kolei zmusza do określenia odpowiedniej polityki i sposobów postępowania, takich jak ustalenie potrzeb, wybór źródeł zakupu, uzgodnienie cen i formalnych warunków dostaw. Sama czynność zakupu rozpoczyna się od określenia przez nabywcę ilości, struktury i jakości nabywanych towarów i usług. Gdy sprzedawcy prowadzą odpowiednią działalność informacyjną i stymulującą popyt, ułatwia to nabywcy dokonanie odpowiedniego wyboru spośród oferowanych towarów. Zazwyczaj przy zakupie są pomocne różne katalogi, próbki, czy różne formy degustacji (art. spożywcze). 3. Funkcje w dziedzinie zarządzania. Przedsiębiorstwo realizując w sposób konsekwentny koncepcję zarządzania marketingowego, nie tylko zaspokaja potrzeby nabywców, lecz także osiąga własne korzyści. Przy podejmowaniu decyzji niezbędna jest konfrontacja celów z warunkami materialnymi przedsiębiorstwa i jego potencjałem. Wchodzą tu w rachubę głównie możliwości finansowe, kwalifikacje kadry i jej zdolność do osiągania celów przedsiębiorstwa, a zwłaszcza umiejętność kreowania nowych produktów w zaplanowanym horyzoncie czasowym.
4. Funkcje społeczne. Wysoką rangę w marketingu uzyskały różne badania oparte na osiągnięciach nauk społecznych, dotyczące np. Współpracy przedsiębiorstwa z otoczeniem (zwłaszcza z konsumentami), stosunków międzyludzkich czy wreszcie tego, jak w oczach klientów - odbiorców uzyskać odpowiednie wyobrażenie o działalności firmy, pożądane z punktu widzenia jej interesów. Dal przedsiębiorstw ważna jest reakcja potencjalnych odbiorców na różne rodzaje reklamy - stopień zaufania do treści zawartych w reklamie. Zarzuca się marketingowi manipulację podświadomością obywateli.

(…)

… dzielimy na tych, co lubią kupować i tych co nie cierpią zakupów.  
Systemy sprzedaży:
-           sprzedaż z automatów
-           sprzedaż krokowa
-           marketing sieciowy (networking, marketing)
-           sprzedaż bezpośrednia -           sprzedaż wysyłkowa  
Definicje kanałów dystrybucji i ich charakterystyka.
 
Kanał dystrybucji to z jednej strony droga, którą jest przesuwany towar…
… dystrybutorów. Tym sposobem rozwija się sieć „pączkujących ogniw”.
 
 
Sprzedaż wysyłkowa - prowadzą producenci, wyspecjalizowane sklepy, domy towarowe tej formie sprzedaży produkty oferowane są nabywcom za pośrednictwem:
-           drukowanych katalogów
-           katalogów nagrywanych na kasety wideo, na dyskietki
-           drukowanych w prasie lub przesyłanych pocztą listów, folderów…
… na „mapie preferencji konsumenta” oraz w procesie zaspokojenia jego popytu.
Najlepszym sposobem ustalania miejsca produktu na rynku nie jest bynajmniej uwzględnienie i akcentowanie wszystkich cech lecz badanie i eksponowanie kluczowych atrybutów, np.: pasty do zębów ocenia się głównie na podstawie skuteczności usuwania kamienia nazębnego i smaku. Wstępnym krokiem dla właściwego ulokowania produktu…
…, który korzysta z jednego lub więcej mediów reklamowych, by wywołać określoną odpowiedź lub transakcję w dowolnym miejscu (sprzedaż bez korzystania z pośredników).
Marketing bezpośredni stosowany jest przez producentów, detalistów, przedsiębiorstwa usługowe, firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową oraz przedsiębiorstwa nie nastawione na zysk. Dla zalet marketingu bezpośredniego należy zaliczyć selektywność, kontakt…
… własności do dóbr i usług w ich drodze do finalnego odbiorcy.
 
Analiza kanałów ze względu na liczbę pośredników:
 kanał bezpośredni - kooperacyjny, krótki, dwuszczeblowy - producent sam na własny koszt i ryzyko zajmuje się rozmieszczeniem i sprzedażą produktów nabywcom finalnym. Angażuje się w produkcję i sprzedaż. Organizuje przy pomocy swoich pracowników:
- sprzedaż wysyłkową, detaliczną, domokrążną…
… lub żadne w fazie wprowadzania produktu, następnie rosną, by się stabilizować w fazie dojrzałości, po czym spadają i wreszcie zanikają. Niezbędne są różne środki strategii marketingowej w zależności od fazy cyklu.
 
Szerokość i głębokość oferty rynkowej (str.78)
Supermarkety - to wielkie jednostki detaliczne, oferujące szeroki asortyment, oparty głównie na samoobsłudze. W stosunku do klienta oferuję jedynie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz