Rynek i produkt - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek i produkt - omówienie - strona 1 Rynek i produkt - omówienie - strona 2 Rynek i produkt - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Sztaba. Notatka składa się z 3 stron.
Rynek 1). Rynek - to ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi reprezentującymi podaż produktu, a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie, czyli reprezentującymi popyt na produkt.
2). Popyt - jest to zapotrzebowanie na dobra i usługi poparte posiadającymi środkami finansowymi.
3). Podaż - to ilość dóbr i usług zaoferowanych na danym rynku.
4). Prawo popytu - im wyższa cena, tym mniejsza ilość dokonywanych zakupów.
5). Prawo podaży - im wyższa cena, tym większa ilość produktów oferowanych do sprzedaży.
6). Klasyfikacja rynku:
- kryterium zasięgu terytorialnego (lokalny, regionalny, krajowy, zagraniczny, międzynarodowy, globalny).
- kryterium przedmiotu wymiany (finansowy, pracy, dóbr i usług - konsumpcyjny, produkcyjny).
-kryterium dominacji podmiotu na rynku ( sprzedawcy, nabywcy).
7). Konsument - to osoba wykorzystująca produkt.
8). Nabywca - to osoba kupująca produkt.
9). Segmentacja rynku - to podział rynku na jednorodne grupy nabywców, z których każda charakteryzuje się odmiennymi cechami, potrzebami, zachowaniami oraz reakcją na stosowane przez firmę instrumenty marketingowe.
Kryteria segmentacji rynku:
- produktów konsumpcyjnych (kryteria geograficzne, demograficzne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne).
- odnoszące się do produktu lub sytuacji zakupu (wielkość spożycia i zakupu, lojalność wobec marek, status użytkownika, miejsce dokonywania zakupu, poszukiwanie korzyści, wrażliwość na marketing).
10). Klient - to nie tylko jednostka, ale pojedyncza osoba jak i reprezentowane przez nią gospodarstwo domowe, różnorodne przedsiębiorstwa i organizacje.
Produkt 1). Produkt - to każde dobro materialne, usługa czy też idea, które są oferowane na rynku i zaspokajają różne potrzeby.
2).Strategia produktu - jest to długofalowa koncepcja działań dotycząca produktu.
Elementy strategii: tworzenie produktu właściwego, tworzenie wyposażenia produktu (marki, gwarancja), tworzenie struktury asortymentowej, cykl życia produktu, wprowadzenie na rynek, zarządzanie produktem.
3). Marka - to nazwa, termin, symbol lub ich kombinacja stworzona celem identyfikacji dóbr i usług, sprzedawcy lub wyróżnienia ich spośród konkurencji. Marka identyfikuje sprzedawcę lub producenta, stanowi ona składnik produktu podobnie jak opakowania.
4). Cykl życia produktu:
- wprowadzenie produktu na rynek, czyli informowanie nabywców o pojawieniu się nowego produktu na rynku. Duże wydatki na reklamę, mała sprzedaż.
- faza wzrostu, wzrost sprzedaży, małe wydatki na reklamę, usprawnienie dystrybucji produktu, obniżenie ceny produktu, wysoki zysk.
- faza dojrzałości, pojawiają się inne konkurencyjne wyroby, wzrost wydatków na reklamę, przedsiębiorstwo podejmuje próbę zdobycia nowych rynków zbytu, spada sprzedaż, wprowadzenie modyfikacji, promocji, reklamy;


(…)

… jest określany jako produkt mix, to zestaw produktów oferowanych przez dane przedsiębiorstwo.
6). Macierz BCG
- znaki zapytania - trudne dzieci o niepewnej przyszłości
- gwiazdy - produkty o wysokiej, dynamicznej sprzedaży
- dojne krowy - produkty o wysokim udziale w rynku
- psy - kule u nogi, znikają bez sukcesu.
7). Nowy produkt na rynku - wprowadzenie nowego produktu:
- idea nowego produktu - testowanie na rynku
- ocena i selekcja pomysłów - kierowanie do produkcji
- analiza marketingowa - wprowadzenie na rynek
- analiza ekonomiczna
8). Pozycjonowanie produktu - wykreowanie takiego wizerunku produktu, który skłoni klienta do jego zakupu.
9). Opakowanie - inaczej owijanie, dzielone jest na transportowe, zbiorcze, jednostkowe. Funkcje opakowania: ochronna w czasie transportu, magazynowa i dekoracyjna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz