Controlling - strona 4

Pojecie controllingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1729

Podstawy controllingu(w) Dr Jolanta Sułowska Kolokwium z zakresu wykładu, zerówka- ostatni wykład(24 maja), pytania otwarte Literatura: M.Sierpińska, B.Niedbała “Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i ...

Rodzaje controllingu2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2961

Rodzaje controllingu strategiczny operacyjny scentralizowany zdecentralizowany controlling zasobów przedsiębiorstwa controlling funkcjonalny (funkcyjny) Cechy podsystemu Controlling operacyjny Controlling strategiczny Szczebel zarządzania Zarządzanie operacyjne i strategiczne Zarządzanie st...

Funkcje i rodzaje controllingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 721
Wyświetleń: 4487

Funkcje controllingu : Koordynacja - tworząca/sprzęgająca Planowanie Kontrola Sterowanie i regulacja Zasilania w informacje Koordynacja - polega na zharmonizowaniu szczegółowych zadań realizowanych w ramach podsystemów controllingu oraz ich ukierunkowaniu na realizacje założonego celu Mamy...

Pojęcie i podstawy controllingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1288

Podstawy controllingu(w) Dr Jolanta Sułowska Kolokwium z zakresu wykładu, zerówka- ostatni wykład(24 maja), pytania otwarte Literatura: M.Sierpińska, B.Niedbała “Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii ...

Rodzaje controllingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2583

Uwzględniając szczebel zarządzania oraz horyzont czasowy wyróżniamy controlling strategiczny i operacyjny. Controlling strategiczny podporządkowany jest zarządzaniu strategicznemu i działa w długim horyzoncie czasowym, pomaga on znaleźć cele i odpowiada na pytanie czy robimy właściwe rzeczy. Con...

Rodzaje controllingu 2

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1470

Rodzaje controllingu strategiczny operacyjny scentralizowany zdecentralizowany controlling zasobów przedsiębiorstwa controlling funkcjonalny (funkcyjny) Cechy podsystemu Controlling operacyjny Controlling strategiczny Szczebel zarządzania Zarządzanie operacyjne i strategiczne Zarządzanie ...

Pojęcie i funkcje controllingu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jolanta Sułowska
 • Controlling
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2534

Kolokwium z zakresu wykładu, pytania otwarte Literatura: M.Sierpińska, B.Niedbała “Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce” PWN, W-wa 2003 „Controlling w działalności przedsiębiorstwa, prac...

Controlling inwestycji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Halina Grzenkowicz
 • Controlling
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1225

Controlling inwestycji Inwestowanie to proces polegający na angażowaniu kapitału w przedsięwzięcia gospodarcze mające na celu powiększenie majątku posiadaczy kapitału. Jest to również

Kształcenie controllerw na akademiach

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Halina Grzenkowicz
 • Controlling
Pobrań: 14
Wyświetleń: 602

Kształcenie controllerów na akademiach ekonomicznych i politechnikach. Gdańsk 2012 Wstęp Controlling pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno, bo na początku lat dziewięćdziesiątych, przede wszystkim w polskich oddziałach firm zagranicznych. Początkowo zainteresowanie nim było bardzo niewielkie, ...

Instrumenty Controllingu

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Controlling
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6811

Dokładna tematyka jest następująca. Controlling operacyjny. Rachunek kosztów bezpośrednich. Krótkookresowy rachunek wyników. Analiza wąskich gardeł. Controlling strategiczny. Analiza możliwości. Analiza portfelowa. Technika scenariuszy...