Controlling - strona 3

Controlling przedsiebiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2765

  1  CONTROLLING PRZEDSIĘBIORSTWA – WYBRANE PROBLEMY    1. Zarządzanie przedsiębiorstwem    •  istota i zasady zarządzania organizacjami  •  podstawowe narzędzia efektywnego systemu zarządzania  •  zarządzanie strategiczne i operatywne    2. Istota i organizacja controllingu    •  powstanie i ide...

Controlling - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Stanisław Chomatowski
 • Controlling
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3472

MARKETING Procesy przetwarzania T Badania i rozwój - przygotowanie wytwarzanie - zakupy - szkolenia Proces wytwarzania - op. wytw. wyrobów - op. montażowe - wytw. usług Dystrybucja - sprzedaż - serwis Wyjście Y - kapitał - inf. - personel Wejście X - kapitał - inf. - personel ZARZĄDANIE Planowanie...

Zasady projektowania modele do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Controlling
Pobrań: 119
Wyświetleń: 679

ZASADY PROJEKTOWANIA - ogólne wytyczne, które kształtują zarówno myślenie systemowe, jak i praktyczne działanie w rzeczywistości gospodarczej Zasada celowości opis zamierzenia, tego co chce się osiągnąć, określenie celu ogólnego przedsięwzięcia, opracowanie klasyfikatora celów, wskazanie aspektów...

Rola controllingu w zarządzaniu produkcją

 • Controlling
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3444

Dokument ma 11 stron. W tekście zawarto informację na temat tego czym jest controlling, przeobrażeniach procesu zarządzania produkcją i związanej z nim zmianie funkcji kontroli. Dalej można przeczytać o wymaganiach podstawach istnienia controllingu. dokument porusza zagadnienia takie jak: plan, sta...

Istota Controllingu (13 stron).doc

 • Controlling
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3290

Na 13 stronach opisana jest główna istota controllingu. Notatka została opracowana na podstawie 19 pozycji książkowych. Głównymi zagadnieniami poruszanymi w tejże notatce jest: historia controllingu, analiza definicji controllingu, zadania controllingu, rodzaje controllingu, controlling strategiczn...

Analiza portfelowa - Kategorie macierzy portfela

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Sylwia Krajewska
 • Controlling
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3976

Analiza portfelowa (portfolio) Pojęcie portfela (portfolio) wywodzi się z działalności finansowej i pierwotnie było stosowane przy lokowaniu środków finansowych w papiery wartościowe. Koncepcja ta została wykorzystana w przedsiębiorstwie do analizy poszczególnych grup produktów za pomocą dwóch str...

Budżet jako instrument zarzadzania

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Sylwia Krajewska
 • Controlling
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3619

Budżet (ang. Budget) - plan działania, prezentujący sposób alokacji zasobów, wyrażony w formie ilościowej (jednostki naturalne), lub wartościowej (jednostki pieniężne), sporządzany na okres roku, bądź okresy krótsze, przyjęty (zaakcep...

Sprawozdania pro forma

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • dr Sylwia Krajewska
 • Controlling
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3073

Zadanie - sprawozdania finansowe pro forma W bieżącym roku Spółka GAMA sprzedała 30.000 szt. wyrobu X w cenie 50 zł./szt., ponosząc koszty zmienne w wysokości 400 000 zł, koszty stałe w wysokości 120 000 zł. Bilans zamknięcia roku obrotowego: AKTYWA PASYWA Aktywa trwałe: Kapitał własny: Wartości n...

Controlling Strategiczny- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk
 • Controlling
Pobrań: 1764
Wyświetleń: 6776

Zakres prac Cs jest bardzo szczegółowo opisany, wyszczególniono najważniejsze z nich. W tej notatce znajdziecie wyjaśnienie pojęcia controllingu, planowanie strategiczne, składowe systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, obszary oceny otoczenia, propozycje nowych wskaźników dla celów zarządzania, ...

Controlling - pytania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jarosław Kaczmarek
 • Controlling
Pobrań: 2534
Wyświetleń: 12236

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: centra pierwszorzędne, budżetowanie elastyczne, ekonomiczna wartość dodana, zrównoważona karta dokonań. 1. Komórka organizacyjna przedsiębiorstwa w której nie jest wyraźnie wyznaczona zależność pomiędzy działalnością a kosztami z przypisanymi limitam...