Rola controllingu w zarządzaniu produkcją

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3514
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola controllingu w zarządzaniu produkcją - strona 1 Rola controllingu w zarządzaniu produkcją - strona 2 Rola controllingu w zarządzaniu produkcją - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma 11 stron. W tekście zawarto informację na temat tego czym jest controlling, przeobrażeniach procesu zarządzania produkcją i związanej z nim zmianie funkcji kontroli. Dalej można przeczytać o wymaganiach podstawach istnienia controllingu. dokument porusza zagadnienia takie jak: plan, stan faktyczny, system informacyjny, harmonogramy produkcji, zakres zadań controllingu, planowanie, kontrola, kierowanie, cele, orientacja na cele, orientacja na przyszłość, planowanie strategiczne, wąskie gardła, orientacja na rynek, orientacja na klienta, zadania controllera, sprzężenie zwrotne, bieżąca kontrola produkcji, zarządzanie operatywne, wspomaganie komputerowe, maksymalizacja zysku, śledzenie zapasów, kontrolowanie wydajności, CAM, komputerowo wspomagane wytwarzanie, CIM, zintegrowane systemy wytwórcze, ulepszenia planowania procesów, optymalny program produkcji, analiza break-even, obrót magazynowy, składowanie zapasów, BAAN Manufacturing, BAAN IV.

Rola controllingu w zarządzaniu produkcją
W dobie nowoczesnego zarządzania produkcją nie może zabraknąć tak ważnego instrumentu tegoż zarządzania, jakim jest controlling. W dzisiejszych czasach sterowanie zarówno procesami produkcyjnymi, jak i całą działalnością przedsiębiorstwa musi wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty zarządzania. Controlling to nie tylko kontrola w pełnym tego słowa znaczeniu, to kontrola czynna.
W ostatnich latach, w związku z coraz większym wykorzystywaniem systemów produkcyjnych opartych na HT, czyli wysokiej technologii wytwarzania, a szczególnie na technice komputerowego wspomagania, sam proces zarządzania produkcją uległ istotnemu przeobrażeniu. Można dostrzec nie tylko orientację do zmiany zakresu liczby funkcji zarządzania, ale również całego systemu zarządzania. Obserwuje się coraz większy udział funkcji podmiotowych załogi (personelu), a jednocześnie ograniczeniu ulega funkcja przedmiotowa.
Wyrazem tego jest radykalna zmiana zarówno funkcji planowania, jak i organizowania. Najbardziej jednak na przestrzeni kilku ostatnich lat uległa zmianie funkcja kontroli. Stosowanie kontroli czynnej, czyli controllingu powoduje zdecydowaną poprawę jakości wytwarzanych produktów, istotnie wpływa na obniżenie stanu zapasów magazynowych, co w konsekwencji zdecydowanie poprawia produktywność oraz obniża koszty własne produkcji. Kontrola to etap, który w każdej produkcji musi być uwzględniony, nie można go pominąć.
Controlling to instrument zarządzania, który ma za zadanie wspierać zarówno dyrekcję przedsiębiorstwa jak i pracowników przy podejmowaniu decyzji. Rozwinięty controlling musi być stosowany na każdym etapie procesu produkcyjnego. Jednakże właściwe kierowanie przedsiębiorstwem zakłada, że istnieje w nim planowanie, którego cele określone są wspólnie przez dyrekcję i zarząd firmy. Porównując ustalone przez dyrekcję cele ze stanem faktycznym wykrywa się w zestawieniach poszczególnych jednostek organizacyjnych odchylenia od planu. Dyrekcja winna na podstawie tych odchyleń dokonać korekty, aby mimo wszystko doszło do osiągnięcia ustalonych wcześniej celów. Dlatego też w każdym przedsiębiorstwie jedynym gwarantem wysokiej jakości produkcji jest nieustanne sprzężenie zwrotne będące wynikiem działania uzgodnionych struktur kontrolnych.
Podstawą istnienia controllingu w przedsiębiorstwie jest dziś stworzenie odpowiednio rozbudowanego systemu informacyjnego. Ciągłe harmonogramowanie produkcji, nieustanna kontrola zapasów oraz kosztów używanych czynników produkcji, jak

(…)

… produkcją. Dlatego też niezbędne jest wykorzystanie w zarządzaniu szeregu powiązanych ze sobą programów komputerowych. Komputerowo wspomagane wytwarzanie CAM wykorzystywane jest w rozbudowanych zakładach produkcyjnych. Jest to system przygotowania programów procesu wytwarzania, sterowania, rejestrowania danych o wynikach tegoż procesu. Obejmuje on także działania organizatorskie, takie jak: planowanie…
… następuje przetworzenie wszelkich dostępnych informacji. Przy pomocy programu komputerowego kierownictwo określa cele, planuje rozmiary produkcji, rodzaj produkcji - czy będzie to produkcja masowa, indywidualna, na zamówienie, czy też na zapasy. Komputer steruje organizacją produkcji. Polega to na planowaniu i zamawianiu materiałów, zarządzaniu tymi materiałami, sterowaniu ilością wytworzonych produktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz