Controlling przedsiebiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1386
Wyświetleń: 3864
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling przedsiebiorstwa - strona 1 Controlling przedsiebiorstwa - strona 2 Controlling przedsiebiorstwa - strona 3

Fragment notatki:


  1  CONTROLLING PRZEDSIĘBIORSTWA – WYBRANE PROBLEMY    1. Zarządzanie przedsiębiorstwem    •  istota i zasady zarządzania organizacjami  •  podstawowe narzędzia efektywnego systemu zarządzania  •  zarządzanie strategiczne i operatywne    2. Istota i organizacja controllingu    •  powstanie i idea controllingu  •  pojmowanie i koncepcje controllingu  •  rola controllera i organizacja controllingu przedsiębiorstwie  •  rodzaje controllingu i jego wdraŜanie    3. Podstawowe narzędzia controllingu    •  misja, cele i planowanie w przedsiębiorstwie  •  istota budŜetowania i jego rodzaje  •  ośrodki odpowiedzialności i ich wyodrębnianie  •  ocena ośrodków odpowiedzialności i system wskaźników    4. Centra odpowiedzialności za koszty    •  koszty, ich rodzaje i systematyka  •  istota centrum odpowiedzialności za koszty  •  budŜetowanie kosztów w ramach centrów  •  analiza porównawcza i ocena    5. Centra przychodów    •  istota centrum i rachunek marŜ  •  budŜetowanie  •  ocena centrów przychodów    6. Centra odpowiedzialności za wyniki    •  istota i zadania centrów odpowiedzialności za wyniki  •  zadania i ocena centrum zysku  •  budŜetowanie    7. Centrum odpowiedzialności za inwestycje    •  istota centrum i jego zadania  •  budŜetowanie  •  mierniki oceny w centrach inwestycji    8. System zrównowaŜonej karty dokonań (BSC)                2  Literatura:    •  M. Sierpińska, B. Niedbała – System controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie, AE  w Krakowie, Kraków 2001  •  M. Chlasta, S. Susmarski – Controlling, Gdynia 1999  •  Z. Leszczyński, T. Wnuk – Controlling, FRRwP, Warszawa 1996  •  H.J. Vollmuth – Controlling, planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 1997  •  Podstawy controllingu, red. E. Nowak, Wydawnictwo AE, Wrocław 1996  •  J. Nesterak – Controlling – System oceny centrów odpowiedzialności, Anvix, Kraków  2002  •  M. Sierpińska, B. Niedbała – Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN,  Warszawa 2003      ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM      ISTOTA I ZASADY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI      Nowoczesne zarządzanie organizacjami wsparte jest na czterech filarach:       strategiach przedsiębiorstwa – wizji rozwoju,     strukturach organizacji – optymalnym uporządkowaniu elementów wewnętrznych,     decyzjach  podejmowanych  w  przedsiębiorstwie  –  najlepszych  wyborach  kierunków  działania,  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz