Controlling - strona 2

note /search

Atrykuły plus koszty

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1218

Artykuł 1 - trzeba się zdecydować na importowanie, mimo że Artykuł 1 ma największe PF - na start. Towar handlowy. 1000*(500-420)=8 1500 *(450-420) = 4500 za małe pokrycie Dojne krowy są wypychane z przedsiębiorstwa, aby zrobić miejsce następnym. Artykuł 2 1800 t, ulepszenie o 5% 1,9RB/T -∆ rob. Be...

Controller - Ustalanie celów organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1064

Controller - nie kontroluje, lecz troszczy się, aby każdy mógł kontrolować siebie w ramach swojego budżetu osiągając swoją część celu przedsiębiorstwa Controlling nie jest możliwy bez plan...

Koszty - Kalkulacyjne koszty socjalne

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1001

Rysunek zł PRODUKCJA 1I 31.XII Na stronach nie przekraczać 10 pozycji kosztów Śmietnik koszty pozostałe - jak już mogą wynosić kilka % Kalkulacyjne koszty socjalne: Składki ubezpieczeń społecznych, emerytalne, odprawy emerytalne itp. Barburka, nagrody jubileuszowe są rozkładane po 1/12 na każd...

Plan strategiczny

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1365

Plan strategiczny: Obraz przewodni - misja, wizja, twarz przedsiębiorstwa, kojarzona z każdą firmą. Każdy z firmy wie o firmie wszystko. Zmiana obrazu przewodniego tak, aby klient się nie zorientował, żeby go nie stracić. Cechy produktu Cechy klientów po jednym krótkim zadaniu Cechy firmy Np. v...

Podstawowy cel każdego podmiotu gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 392
Wyświetleń: 938

Podstawowy cel każdego podmiotu gospodarczego - funkcjonowanie w możliwie najdłuższym okresie czasu. Przedsiębiorstwo musi spełniać wszystkie warunki. Jeżeli jednego czynnika brakuje przedsiębiorstwo jest zagrożone. Najszybciej zauważa się brak dochodu. D - dochód Nie w znaczeniu bilansowym, rpp ...

Rosnące koszty

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1001

Koszty rosną, ale przez poprawienie sprawności jest lepiej  referentek 6 Egzamin: 30.01 11:00 pytania testowe - poziom 3, potem pytania na myślenie Czas użytkowania maszyn możemy sami założyć. Szefem jest mistrz, ma pod sobą 26 ludzi. Razy 99 m 2 rocznie - zainstalowana powierzchnia Cena kwh 30...

Zarządzanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1127

Zarządzanie - podejmowanie i realizacja decyzji wiodących do realizacji celu w czasie, który jest do dyspozycji. wędrówka przez chaos Controlling - wszechstronne, systemowe, ciągłe wspomaganie zarządzania. Pełna opieka nad procesem podejmowan...

Kształcenie controllerów na akademiach ekonomicznych i politechnikach....

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099

Kształcenie controllerów na akademiach ekonomicznych i politechnikach. Gdańsk 2012 Wstęp Controlling pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno, bo na początku lat dziewięćdziesiątych, przede wszystkim w polskich oddziałach firm zagranicznych. Początkowo zainteresowanie nim było bardzo niewielkie, na...

STRATEGIA S.A-realność budżetu

 • Uniwersytet Gdański
 • Controlling
Pobrań: 357
Wyświetleń: 889

STRATEGIA S.A. Lista pytań sprawdzających realność budżetu: Czy analizy i prognozy są wystarczającym źródłem zarządzania? Czy zostały sprawdzone alternatywy? NIE - np. przędzę wykorzystywać nie tylko do produkcji dywanów Czy planowanie jest we...