Controlling - strona 2

Atrykuły plus koszty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1162

Artykuł 1 - trzeba się zdecydować na importowanie, mimo że Artykuł 1 ma największe PF - na start. Towar handlowy. 1000*(500-420)=8 1500 *(450-420) = 4500 za małe pokrycie Dojne krowy są wypychane z przedsiębiorstwa, aby zrobić miejsce następnym. Artykuł 2 1800 t, ulepszenie o 5% 1,9RB/T -∆ rob. Be...

Controller - Ustalanie celów organizacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1008

Controller - nie kontroluje, lecz troszczy się, aby każdy mógł kontrolować siebie w ramach swojego budżetu osiągając swoją część celu przedsiębiorstwa Controlling nie jest możliwy bez plan...

Koszty - Kalkulacyjne koszty socjalne

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 224
Wyświetleń: 987

Rysunek zł PRODUKCJA 1I 31.XII Na stronach nie przekraczać 10 pozycji kosztów Śmietnik koszty pozostałe - jak już mogą wynosić kilka % Kalkulacyjne koszty socjalne: Składki ubezpieczeń społecznych, emerytalne, odprawy emerytalne itp. Barburka, nagrody jubileuszowe są rozkładane po 1/12 na każd...

Plan strategiczny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1239

Plan strategiczny: Obraz przewodni - misja, wizja, twarz przedsiębiorstwa, kojarzona z każdą firmą. Każdy z firmy wie o firmie wszystko. Zmiana obrazu przewodniego tak, aby klient się nie zorientował, żeby go nie stracić. Cechy produktu Cechy klientów po jednym krótkim zadaniu Cechy firmy Np. v...

Podstawowy cel każdego podmiotu gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 371
Wyświetleń: 903

Podstawowy cel każdego podmiotu gospodarczego - funkcjonowanie w możliwie najdłuższym okresie czasu. Przedsiębiorstwo musi spełniać wszystkie warunki. Jeżeli jednego czynnika brakuje przedsiębiorstwo jest zagrożone. Najszybciej zauważa się brak dochodu. D - dochód Nie w znaczeniu bilansowym, rpp ...

Rosnące koszty

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 182
Wyświetleń: 994

Koszty rosną, ale przez poprawienie sprawności jest lepiej  referentek 6 Egzamin: 30.01 11:00 pytania testowe - poziom 3, potem pytania na myślenie Czas użytkowania maszyn możemy sami założyć. Szefem jest mistrz, ma pod sobą 26 ludzi. Razy 99 m 2 rocznie - zainstalowana powierzchnia Cena kwh 30...

Zarządzanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1022

Zarządzanie - podejmowanie i realizacja decyzji wiodących do realizacji celu w czasie, który jest do dyspozycji. wędrówka przez chaos Controlling - wszechstronne, systemowe, ciągłe wspomaganie zarządzania. Pełna opieka nad procesem podejmowan...

Kształcenie controllerów na akademiach ekonomicznych i politechnikach....

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Halina Grzenkowicz
 • Controlling
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1099

Kształcenie controllerów na akademiach ekonomicznych i politechnikach. Gdańsk 2012 Wstęp Controlling pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno, bo na początku lat dziewięćdziesiątych, przede wszystkim w polskich oddziałach firm zagranicznych. Początkowo zainteresowanie nim było bardzo niewielkie, na...

STRATEGIA S.A-realność budżetu

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Stefan Olech
 • Controlling
Pobrań: 350
Wyświetleń: 861

STRATEGIA S.A. Lista pytań sprawdzających realność budżetu: Czy analizy i prognozy są wystarczającym źródłem zarządzania? Czy zostały sprawdzone alternatywy? NIE - np. przędzę wykorzystywać nie tylko do produkcji dywanów Czy planowanie jest we...