Controlling Strategiczny- wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2135
Wyświetleń: 7084
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling Strategiczny- wykład - strona 1

Fragment notatki:

Zakres prac Cs jest bardzo szczegółowo opisany, wyszczególniono najważniejsze z nich. W tej notatce znajdziecie
wyjaśnienie pojęcia controllingu, planowanie strategiczne, składowe systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, obszary oceny otoczenia, propozycje nowych wskaźników dla celów zarządzania, perspektywa klienta, perspektywa procesów wewnętrznych, perspektywa rozwoju, perspektywa finansowa, planowanie strategiczne, składowe systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, normy określające nakład, planowanie strategiczne bez użycia metody scenariuszy (wg Ansoffa, Adera), system sterowania

Pojęcie controllingu
Znaczenie epistemologiczne- kierowanie, sterowanie, regulacja procesów
Filozofia i metoda zarządzania- polega na stawianiu jasno określonych celów, kreślenie ścieżki do ich osiągnięcia i ścisłym nadzorze ich realizacji. Daje kierownikom i ich podwładnym narzędzia umożliwiające podejmowanie właściwych decyzji.
Dziedzina nauk zarządzania- uwzględniająca wykonywanie funkcji koordynacji, procesów planowania, kontroli oraz zasilania w informacje, co umożliwia sterowanie przedsiębiorstwem z punktu widzenia wyznaczonych celów.
Zarządzanie substytutem zarządzania- zajmujący się koordynowaniem planowania, kontroli oraz zasilania w informacje, co pozwala na sterowanie systemem zarządzania względem wyznaczonych celów.
Metoda kierowania- nowoczesna metoda kierownika polegająca na tworzeniu i modyfikowania systemu planowania, konstruowania wskaźników, mierników oceny i przygotowania informacji do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie.
System sterowania- za pomocą wyniku
Proces zarządzania- obejmuje etapy: pomiar wielkości ekonomicznych za pomocą których ocenia się poziom osiąganych celów, identyfikacja przyczyn odchyleń od celu, korygowanie złej lub wykorzystanie korzystnej tendencji
System wspomagania- w procesie strategicznego i operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem przez koordynację planowania i kontroli oraz zabezpieczania informacji niezbędnych do podejmowania decyzji.
Działania- spójne i harmonijne działanie poszczególnych sfer przedsiębiorstwa oraz dążenie do optymalizacji wyników poprzez odpowiednie przystosowanie systemów informacji i kontroli
Idea controllingu sprowadza się do zależności między sprzężeniem zwrotnym i sprzężeniem wyprzedzającym
Zakres prac CS: - analiza realności długookresowych celów przedsiębiorstwa i ich weryfikacja,
- badanie prawidłowości podziału celów na etapy, fazy
- współudział w doborze metod, technik, norm i innych narzędzi
- współudział i nadzór w tworzeniu systemu informacji dla kierownictwa wszystkich szczebli
- prowadzenie kontroli i oceny wyprzedzającej, dotyczącej możliwości, szans i zagrożeń realizacji celów w przedsiębiorstwie
- ustalanie odchyleń od planowanych wyników i ich weryfikacja
- współudział w projektowaniu niezbędnych działań dostosowawczych, oraz dostosowanie celów strategicznych do wyników analiz otoczenia
4. Zadania CS: wspieranie CO, wczesne ostrzeganie, które ma wspomóc proces zarządzania
5. System celów strategicznych przedsiębiorstwa: misja, wizja, strategiczny cel główny (kwalitatywny), strategiczne cele pochodne I stopnia (kwalitatywne cele obszarów funkcjonalnych), strategiczne cele pochodne II stopnia (kwalitatywne zadania strategiczne), mierniki realizacji celów (kwantytatywne zadania strategiczne)


(…)

…, niepełne, danych)
17.2. Normy określające nakład
- normy pracy ( czasu pracy, kosztów pracy)
- normy materiałowe (zużycia materiałów, zapasów magazynowych, ubytków)
- normy środków produkcji (wykorzystania, zastosowania środków produkcji)
18. Składowe systemu informacyjnego przedsiębiorstwa:
- Zarząd
- System informowania kierownictwa (MIS), System wspomagania decyzji (DSS)
- System rachunkowości zarządczej
- System rachunkowości finansowej
- Odcinkowe, dziedzinowe, systemy, przetwarzania, danych
- Elementarne operacje gospodarcze
19. Planowanie strategiczne :planowanie, prognozy i budżety ilościowe, tworzenie budżetów finansowych, koordynacja budżetów jednostek, opublikowanie budżetów, kontrola, ewidencja bieżących rezultatów, porównanie wielkości rzeczywistych z budżetami, ocena odchyleń
20…
…, co zaoferować klientom, aby osiągnąć wysoki poziom satysfakcji, lojalność i pożądany udział w rynku. --- Perspektywa procesów wewnętrznych- ujmuje cele i mierniki dotyczące usprawnień i osiągnięć w zakresie kluczowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa, mających wpływ na realizację strategii w perspektywie klienta i finansowej. Tak więc każde przedsiębiorstwo powinno zdefiniować swój własny, indywidualny łańcuch tworzenia wartości w celu zaprojektowania perspektywy procesów wewnętrznych.
Twórcy BSC zaproponowali ogólny model łańcucha wartości, który może być wykorzystywany jako fundament do budowy strategii w perspektywie procesów wewnętrznych. Obejmuje on trzy zasadnicze grupy procesów: procesy innowacyjne, procesy operacyjne, procesy obsługi posprzedażowej.
--- Perspektywa rozwoju- stanowi swojego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz