Zarządzanie strategiczne - wykład 6

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie strategiczne - wykład 6 - strona 1 Zarządzanie strategiczne - wykład 6 - strona 2 Zarządzanie strategiczne - wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 6. Realizacja strategii
Jakie czynniki warunkują prawidłową realizację
strategii?
 Jak przełożyć strategię na programy działania?
 Jakimi metodami można wspomóc implementację
strategii?
 Jakie są systemy pomiaru realizacji strategii?
 Jak działa Zrównoważona Karta Wyników (BSC)?

Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
1
Czynniki kształtujące strategię
firmy
Strategia
firmy
Potencjał
wewnętrzny firmy
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
Wdrażanie strategii
Organizacja
Przywództwo
•Komunikacja,
•Motywacja,
•Kultura/wartości
Struktura
Strategia
Schemat organizacyjny,
•Podział pracy,
•Centralizacja/
decentralizacja
•Podejście funkcjonalne
lub macierzowe
Systemy inf.-kontr.
Zarządzanie przez cele,
system wynagrodzeń,
•Alokacja środków
budżetowych,
•Systemy informacyjne,
•Przepisy/procedury
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Technika
•Przepływy robocze/
rozkład,
•Maszyny/sprzęt,
•Techniki wytwarzania,
•Projektowanie zadań,
Zasoby ludzkie
•Rekrutacja/dobór,
•Przesunięcia/awanse,
•Zwolnienia/odwołania
•Kultura organizacyjna
Zarządzanie strategiczne
Wyniki
Elementy efektywnego
wdrażania strategii
Obszernie
spenetrowane
opinie
Efektywna
implementacj
strategii
Nowa
strategia
Szczegółowo
oszacowane
bariery
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
Fazy wdrażania strategii
I. Inicjacja
1. Identyfikacja
obszarów
zmian
2. Diagnoza
potencjalnych
trudności
wdrożeniowych
3. Czynności
inicjacyjne
II. Wdrożenie
właściwe
4. Zmiany w zakresie:
•Przywództwa,
•Struktury
organizacyjnej,
•Systemów
motywacyjnych,
•Komunikacji.
5. Metody i techniki
wdrożeniowe:
•ZPC,
•Procesy strategiczne,
•Projekty strategiczne.
III. Ocena
i kontrola
6. Kontrola
7. Ugruntowanie
zmian
8. Ocena
Źródło: P. Skrzypek, Strategiczna karta wyników jako narzędzie implementacji strategii, praca doktorska ,Wrocław 2007
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
Fazy wdrażania strategii - Inicjacja
1. Identyfikacja obszarów zmianW jakich obszarach
przedsiębiorstwa
konieczne są zmiany,
aby osiągnąć cele
strategiczne?
Technologia
Załoga
Jak głębokie są te
zmiany?
Jakie są priorytety
zmian?
Dzielone
wartości
i kultura
Obszary
zmian
Systemy
infodecyz.
Strategia
Struktura
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
Fazy wdrażania strategii - Inicjacja
2. Diagnoza potencjalnych
trudności wdrożeniowych
• Opór wobec
zmian
• Głębokość zmian,
• Tempo zmian,
• Częstotliwość
zmian,
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
• Niesprzyjająca
kultura
organizacyjna,
• Trudności
techniczne
i technologiczne
Zarządzanie strategiczne
Zmiany

(…)

… w obszarze infrastruktury
i zasobów,
Dr Sylwester Gregorczyk
Katedra Zarządzania w Gospodarce
Szkoła Główna Handlowa
Zarządzanie strategiczne
43
Efekty wdrożenia Strategicznej
Karty Wyników

System informowania kierownictwa, który mierzy efekty biznesowe
wdrożenia strategii (kluczowe mierniki efektywności, kompleksowe
ujęcie)
System kontroli inicjatyw strategicznych (efekty, a nie tylko postępy…
… sprzedaży.
Zdobywanie klientów
Mierzy, w wartościach bezwzględnych, w jakim tempie przedsiębiorstwo
pozyskuje nowych klientów.
Utrzymanie klientów
Obrazuje, w wartościach względnych lub bezwzględnych, w jakim stopniu
przedsiębiorstwo utrzymuje trwałe relacje z klientami.
Satysfakcja klientów
Określa poziom satysfakcji klientów w zależności od poszczególnych
kryteriów kreowanej wartości.
Rentowność klientów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz