Controlling - strona 5

Istota Controllingu

  • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
  • Controlling
Pobrań: 203
Wyświetleń: 4452

Historia controllingu, Katalog zadań controllera, popularyzacja controllingu w Polsce, Analiza definicji controllingu, Dobija, Kałużny, Błoch, Saunders, Jaworski, Dębski, Vollmuth , Sobańska, Mann/Mayer, Zadania controllingu, Rodzaje controllingu, Controlling strategiczny, Controlling operacyjny, C...

Controlling strategiczny i operacyjny

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • dr Teresa Kamińska-Blichowska
  • Controlling
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3003

Związane jest to częściowo z odmiennego spojrzenia na controlling z pozycji przed i po wdrożeniu. Ponadto niejednakowe definiowanie controllingu stwarza różne jego postrzeganie w procesie wdrażania. InstrumentyPrócz wymienionych wcześniej c...

Controlling - pytania z kolokwium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Controlling
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1561

Co to jest budżet, przesłanki controllingu, narzędzia controllingu, zasady wyznaczania celów (…) … Pytania które pojawiły się  na controllingu: Co to jest budżet, przesłanki controllingu, narzędzia controllingu, zasady wyznaczania celów, co wpływa na zmianę kosztów robocizny, z czego skład...

Controlling - pytania na egzamin

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Jolanta Sułowska
  • Controlling
Pobrań: 266
Wyświetleń: 938

Controlling Na zaliczeniu było chyba 5 pytań otwartych. Ona podawała przykładowe pytania. Wystarczyło się ich nauczyć. Przykładowe pytania * etapy rozwoju controllingu * scharakteryzuj genezę rozwoju controllingu * pojęcie controllingu...