Funkcje i rodzaje controllingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 994
Wyświetleń: 5222
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcje i rodzaje controllingu - strona 1 Funkcje i rodzaje controllingu - strona 2 Funkcje i rodzaje controllingu - strona 3

Fragment notatki:


Funkcje controllingu :
Koordynacja - tworząca/sprzęgająca
Planowanie
Kontrola
Sterowanie i regulacja
Zasilania w informacje
Koordynacja - polega na zharmonizowaniu szczegółowych zadań realizowanych w ramach podsystemów controllingu oraz ich ukierunkowaniu na realizacje założonego celu
Mamy 2 rodzaje koordynacji: tworząca - służy zharmonizowaniu podsystemów planowania, kontroli i zasilania w informacji sprzęgająca - polega na osiągnięciu wewnętrznej spójności w ramach podsystemu controllingu oraz na ich dopasowaniu do zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa
Planowanie -sformalizowany proces podejmowania decyzji dotyczących przyszłości produkcji, polega na określeniu środków niezbędnych do osiągnięcia celów oraz sposobów realizacji i warunków osiągnięcia założonych celów.
Dla sprawności systemu controllingu ważne jest aby cele działalności produkcyjnej spełniały określone wymagania:
zgodność
realność
identyfikacja z celami
partycypacyjność
Funkcja kontrolna - jest realizowana przez :
ex post(porównanie wielkości rzeczywistych z wielkościami wzorcowymi) ex ante (porównanie wielkości prognozowanych z wielkościami wzorcowymi)
Celem kontroli jest wykrycie odchyleń, przyczyn ich powstawania oraz ich wyeliminowanie.
Kontrola w systemie controllingu zakłada sprzężenie zwrotne w stosunku do sterowania i realizacji oraz planowania.
Przewiduje się możliwość podjęcia dwóch alternatywnych działań:
sterowanie i regulacja
rewizja planu
Funkcja sterowania i regulacja - termin sterowanie oznacza działanie na określony układ mający na celu zapewnienie jego zachowania w żądany sposób, regulacja jest szczególnym rodzajem sterowania, czyli jest to sterowanie z możliwością wyeliminowania wpływu wielkości zakłócających na przebieg danego procesu, regulacja polega na utrzymaniu żądanej z góry wartości określonego parametru lub grupy parametrów danego procesu, podstawowym celem sterowania w procesie controllingu jest niedopuszczenie do pojawienia się zakłóceń, w procesie regulacji podejmuje się próby wyeliminowania tych zakłóceń, których nie udało się zapobiec, regulacja jest dokonywana po wystąpieniu zakłóceń i jej zadaniem jest usunięcie skutków tych zakłóceń. Funkcja zasilania w informacje - podstawę stanowi rachunkowość przedsiębiorstwa, a w szczególności rachunek kosztów, przychodów i wyników oraz system wskaźników finansowych, nowoczesny system powinien być tworzony na zasadzie systemu info kierownictwa.


(…)

… wzoru wartości przedsiębiorstwa
Horyzont czasowy
Krótkookresowy i średniookresowy
Długookresowy i perspektywiczny
Poziom planowania
Planowanie operacyjne i taktyczne, budżetowanie
Planowanie strategiczne
Rodzaj kontroli
Kontrola wykonania budżetu
Kontrola strategiczna (system wczesnego ostrzegania)
Rodzaj oddziaływania
Koordynacja i regulacja
Dostosowanie przedsiębiorstwa do zmian zachodzących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz