Analiza ekonomiczna - strona 8

Ćwiczenia z finansów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Finanse - ćwiczenia Pojęcia: bilans udziały i akcje majątek obrotowy pasywa kapitały wynik netto Koszty ( nie podatkowe ): należności przedawnione ( powyżej 3 lat ) zapłacone odsetki budżetowe ( wobec budżetu i ZUSu ) kary i grzywny przekroczenia wydatków reprezentacyjnych koszty amortyza...

Firma kupca jednoosobowego i spółek handlowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Firma kupca jednoosobowego i spółek handlowych. I. Pojęcie firmy i oznaczenie firmy nowo powstałej (pierwotnej). Firma - nazwisko lub nazwa, pod którą dana osoba prowadzi przedsiębiorstwo handlowe czy działalność zawodową uważaną za handlową. Firma ma na celu zindywidualizowanie działalności konkre...

Franchising - historia i pojęcie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

Franchising Spis treści Wstęp 3 Historia 3 Rodzaje franchisingu 6 Formy franchisingu 9 Zalety franchisingu 11 Wadu franchisingu 12 Uwarunkowania prawne 13 Podsumowanie 1 4 Bibliografia 15 Załącznik 1. Umowa franchisingu a inne formy współpracy 17 Załącznik 2. Kodeks etyczny 18 Wstęp Rozwój gospodar...

Historia myśli ekonomicznej - Ekonomia liberalna

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Historia myśli ekonomicznej 08.10.2001 1. Ekonomia liberalna - A. Smith, Riccardo, Say: charakterystyka liberalizmu, niewidzialnej ręki rynku, teoria wartości, teoria podziału, prawo rynku Say'a, problem państwa. 2. Ekonomia m...

Innowacyjność przedsiębiorstwa - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

Innowacyjność przedsiębiorstwa Innowacyjno ść wi ąż e si ę z wprowadzeniem czego ś nowego, nowatorstwem, reform ą , ulepszeniem. Mo ż e ona dotyczy ć wszelkich dziedzin i sfer oddzia ł ywa ń w r óż nych kierunkach. Innowacyjne s ą wi ę c wszystkie ulepszenia maszyn i urz ą d ze ń , reformy system ó...

Koncepcja systemowa o stałości i zmianie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Wykład 22.05.2001 Koncepcja systemowa 4. o stałości i zmianie cd. Funkcjonalizm: zachowanie objawowe (symptom) jest przejawem procesów samoregulacji systemu. Sygnalizuje otoczeniu, że istnieje jakiś problem i że otoczenie może być pomocne w jego rozwiązaniu. (np. ból głowy równoważy nadmiar napięty...

Wprowadzenie do makroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

MAKROEKONOMIA Wprowadzenie do makroekonomii Makroekonomia zajmuje się badaniem wzajemnych związków zachodzących w gospodarce jako całości za pomocą agregatowych wielkości (zmiennych) ekonomicznych. Wielkości agregatowe powstają w wyniku procesu agregacji. Agregacja (sumowanie, łączenie) - polega...

Metoda behawioralna i jej założenia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 833

Wykład 27.03.2001 Metoda behawioralna Założenia Środowiskowość (otoczenie) Wszelkie organizmy kształtują się poprzez otoczenie - na zachowania wpływają kary i nagrody; uczymy się przyszłości poprzez skojarzenia z przeszłością. Eksperymentalizm Eksperyment pozwala stwierdzić jaki czynnik środowisko...

Metody określające zdolności kredytowe - klasyfikacja kredytów - Umowa...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

KREDYT W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW 1.1. Pojęcie i klasyfikacje kredytów na działalność gospodarczą Skala zapotrzebowania na kredyt i usługi bankowe jest uzależniona od koniunktury gospodarczej w kraju. Osłabienie koniunktury powoduje na ogół spadek popytu na kredyt i usługi bankowe,...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - podział pracy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Miedzynarodowe stosunki gospodarcze 1.Teoria międzynarodowych stosunków gospodarczych opisuje prawa i reguły, które rządzą gospodarką światową. Międzynarodowe biuro pracy jest zjawiskiem historycznym i stanowi szczególną formę ewolucji społecznego podziału pracy, dokonującego się między podmiotami ...