Metoda behawioralna i jej założenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metoda behawioralna i jej założenia - strona 1 Metoda behawioralna i jej założenia - strona 2 Metoda behawioralna i jej założenia - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 27.03.2001 Metoda behawioralna Założenia Środowiskowość (otoczenie) Wszelkie organizmy kształtują się poprzez otoczenie - na zachowania wpływają kary i nagrody; uczymy się przyszłości poprzez skojarzenia z przeszłością.
Eksperymentalizm Eksperyment pozwala stwierdzić jaki czynnik środowiskowy spowodował zachowanie i w jaki sposób możemy je zmienić (np. zachowanie zaniknie jeśli nagroda wyłączona).
Metoda eksperymentalna RÓŻNA od klinicznej (np. psychoanaliza)
KL: przypadek (case study) ekstrapolacja (na prawa ogólne)
E: prawa ogólne intrapolacja (do przypadku)
Optymizm Zmianę zachowania spowodują zmiany w środowisku (np. przestępczość maleje ze wzrostem zamożności; wzrost stymulacji zwiększ poziom intelektualny)
Założenia 1 - 3 określają rozumienie zaburzeń zachowania: zachowanie zaburzone i prawidłowe jest efektem doświadczenia
Eksperyment pozwala stwierdzić jakie czynniki środowiskowe prowadzą do zachowań patologicznych.
Jeśli je zmienimy jednostka oduczy się zachowań starych a wyuczy nowych (przystosowanych).
Antypsychologizm Przedmiot badań naukowych musi być materialny. Myśli i uczucia są niejawne niesprawdzalne. Sprawdzalne, jawne i materialne są zachowania.
Uczenie się poprzez: warunkowanie klasyczne warunkowanie instrumentalne (sprawc ze = operant) modelowanie warunkowanie klasyczne co z czym chodzi w parze Proces, w którym początkowo neutralny bodziec warunkowy, poprzez ciągłe występowanie w parze z bezwarunkowym, osiąga zdolność wywołania reakcji, która występowała tylko na bodziec bezwarunkowy.
Faza 1 Faza 2 (wyuczenie) Faza 3 bodziec bezwarunkowy bodziec bodziec bodziec bezwar. warun. warunkowy 1) nagły hałas 1) nagły hałas 1) szczur 1) szczur 2) środek wymiotny 2) środek wym. 2) alkohol 2)alkohol
reakcja bezwarunkowa reakcja bezwarunkowa reakcja bezwar. 1) strach 1) strach 1) strach 2) nudności, zgaga 2) nudności, zgaga 2) nudności, zgaga


(…)

… terapii.
Eksperyment Vermonta - 1/3 dzieci oglądała film nierealistyczny (1): dzieci na filmie nie płakały po zastrzykach; 1/3 oglądała film realistyczny (2): dzieci płakały umiarkowanie lub krótko; 1/3 (tzw. grupa kontrolna - 3) nie oglądała filmu. Która grupa najmniej płakała po zastrzykach? (2), GK, (1) - w tej kolejności!
Model nierealistyczny nie zmniejsza leku ponieważ nie pozwala na identyfikację…
… konstruowania poznawczego (G. Kelly konstrukty osobiste)
dwubiegunowe pojęcia (silny - słaby, dobry - zły) tworzące hierarchiczny system służą charakteryzowaniu przedmiotu poznania.
Dzięki nim konstruujemy doświadczenia = nadajemy im sens.
Teoria kontroli
poczucie kontroli (Rotter); poczucie samoskuteczności (Bandura0
sprawowanie kontroli (seligman: teoria wyuczonej bezradności; Mischel: kontrola umysłu…
… - można je osiągnąć przez bierność i czekanie.
Na to jakich emocji się doznaje nic nie można poradzić, człowiek nie może nad nimi zapanować.
Seligman wyuczona bezradność (niezdolność uczenia się unikania wskutek wcześniejszego doświadczenia sytuacji, w której unikanie nie było możliwe)
W. B. Jest uogólnionym oczekiwaniem braku kontroli powstałym wskutek wyuczenia się, że nie ma związku pomiędzy działaniem…
…, Kardin 1973)
Trening radzenia sobie
Szczepienie przeciw stresowi (Meichenbaum 1975)
Terapie poznawcze: zbiór procedur powstałych na drodze eksperymentalnej (wiele przypadków, a nie jeden!), czerpiących z teorii przetwarzania informacji, percepcji, teorii decyzji, psychologii społecznej oraz rozwojowej.
♣ Stopowanie myśli - procedura przeznaczona do zatrzymania tych procesów poznawczych, które prowadzą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz