Podejście teorii uczenia się do odsobowości-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejście teorii uczenia się do odsobowości-opracowanie - strona 1 Podejście teorii uczenia się do odsobowości-opracowanie - strona 2 Podejście teorii uczenia się do odsobowości-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PODEJŚCIE TEORII UCZENIA SIĘ DO OSOBOWOŚCI
Osobowość w świetle teorii uczenia się krytyka kategorii „osobowość” (cecha, obraz samego siebie, samoświadomość, ja podmiotowe, ego), bo to byty niepodlegające obserwacji krytyka założeń o znacznej stabilności i międzysytuacyjnej spójności zachowania Główne założenia 1. Znaczenie uczenia się (wszelkie bardziej złożone formy zachowania są produktem uczenia się)
2. Znaczenie uwarunkowań środowiskowych (zachowanie znajduje się pod kontrolą konfiguracji bodźców środowiskowych I antycypowanych wzmocnień)
Implikacje dla psychologii osobowości
geneza względnie stałych właściwości człowieka tkwi w jego doświadczeniu (uczenie się związków między bodźcami, historia wzmocnień)
zdecydowane podkreślanie roli sytuacji jako determinanty zachowania w sporze sytuacjonizm - personalizm każde zachowanie może podlegać modyfikacji poprzez zmianę w środowisku - manipulacja zmiennymi środowiskowymi i obserwacja zmian w zachowaniu będących ich konsekwencją stałość zachowania wynika ze stałości sytuacji a nie istnienia ogólnych, wewnętrznych dyspozycji zaburzenia psychiczne są rezultatem uczenia się zachowań dezadaptacyjnych bądź deficytu uczenia się zachowań adaptacyjnych terapia opiera się na zastosowaniu reguł teorii uczenia się do zmiany zachowania (a nie na próbach reorganizacji osobowości)
socjalizacja człowieka: rola emocjonalnych odruchów warunkowych uczeniu się norm społecznych znaczenie wzmocnień wtórnych dla rozwoju systemów motywacyjnych (np. nabieranie wartości przez pieniądze, wysoką pozycję społeczna, osiągnięcia na polu intelektualnym)
Na jakich koncepcjach opiera się to podejście?
WARUNKOWANIE KLASYCZNE - PAWŁOW
nabieranie wartości przez bodźce neutralne Pojęcia: bodziec bezwarunkowy
bodziec warunkowy
reakcja bezwarunkowa
reakcja warunkowa
generalizacja - skojarzenie reakcji z podobnymi bodźcami, prowadzi do spójności reakcji
wygaszanie - bez bezwarunkowego
różnicowanie - w wyniku prób, gdy tylko po pewnych bodźcach bezwarunkowe bodźce, prowadzi do specyficzności reakcji
warunkowanie semantyczne
Zastosowania teorii warunkowania klasycznego
nerwica jako następstwo niemożności różnicowania
warunkowanie jako mechanizm nabywania fobii i innych zaburzeń związanych z lękiem (Albert: szczur i hałas)
Systematyczna desensytyzacja (Wolpe) jako metoda terapii fobii

(…)

… się z poznawczym nurtem w psychologii osobowości TEORIA WYUCZONEJ BEZRADNOŚCI jako model depresji (Seligman) - uczenie się, że nie ma związku między działaniem a jego następstwami
PRZYCZYNA: utrata kontroli nad biegiem zdarzeń - sytuacja treningu bezradności. PROCES POŚREDNICZĄCY: zgeneralizowane oczekiwania braku kontroli. NASTĘPSTWA: syndrom wyuczonej bezradności deficyty: poznawczy (asocjacyjny)
motywacyjny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz