Analiza ekonomiczna - strona 9

Miejsce i rola małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 777

Temat: Miejsce i rola Małych i Średnich Przedsiębiorstw w gospodarce Istota gospodarki rynkowej Rynek istnieje tak długo, jak długo istnieje między ludźmi potrzeba wymiany dóbr. Potrzeba ta wynika z faktu, że ludzie posiadają nadmiar jednych dóbr przy niedoborze innych. Od wieków niektórzy odczuwal...

Mikroekonomia - definicja mikroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

mikroekonomia W świecie możemy poczynić dwie obserwacje: -świat jest mniej lub bardziej skończony w swych wymiarach -istniejące w nim zasoby są ograniczone w swojej wielkości. ZASOBY- są to rzeczy wykorzystywane do produkcji dóbr i usług obejmują one: -ziemię-obszar ziemi wszystko to, co jest użyte...

Mikroekonomia - wprowadzenie do mikroekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

I. UWAGI WSTĘPNE 1. Na czym polega ekonomiczny aspekt ludzkiej działalności? Gospodarczy charakter działalności ludzi jest jednym z wielu jej aspektów, choć czasem może mieć znaczenie pierwszoplanowe (praca najemna, własna firma). Aspekt ten dotyczy natury gospodarowania, która obejmuje dużą grupę ...

Mikroekonomia - cel badań

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

1 . Sformułuj podstawowy cel badań mikroekonomii. Zdefiniuj obiekt i przedmiot ekonomii. Przedmiotem ekonomii jest obszar ludzkich zachowań, obejmujący produkcje wymianę użytek czyniony z dóbr i usług. Najważniejszym problemem ekonomicznym stojącym przed społeczeństwem jest rozwiązywanie sprzecznoś...

Mikroekonomia - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

Wykład nr 1 Ekonomia pochodzi z starożytności . ` Oikosnomikos ` - nauka o gospodarstwie domowym Ojkos - dom Nomos - nauka Mikroekonomia bada gospodarstwo domowe , nauka społeczna pokrewna filozofii . EKONOMIA - nauka o gospodarowaniu dobrami rzadkimi ( McKenzy ) Ekonomia była nazywana społeczn...

Analiza powiązań między wskaźnikami - model Du Ponta

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

ANALIZA POWIĄZAŃ MIĘDZY WSKAŹNIKAMI - MODEL DU PONTA Zależność między rentownością majątku a wskaźnikiem rentowności sprzedaży i efektywności wykorzystania majątku: = Zależność między rentownością kapitału własnego a wskaźni...

Modele ekonomiczne - wykład

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 959

Modele ekonomiczne U podłoża istnienia i funkcjonowania każdej społeczności odnajdujemy zawsze pewne po d stawowe problemy i zjawiska ekonomiczne. Początki myśli ekonomicznej sięgają starożytności. Niektóre z nich mają równie kluczowe znaczenie dziś, co w czasach starożytnych Wtedy też użyta został...

Ocena finansowa przedsiębiorstwa - Sprawozdania finansowe

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 728

Spis treści Wstęp. Rozdział I Analiza finansowa przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej1 Przedmiot i zakres analizy finansowej1 Metody stosowane w analizie finansowej4 Rozdział II Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa10 Sprawozdania finansowe i ich ana...

Ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Spis treści 1. Ocena kondycji ekonomiczno- finansowej PRZEDSIĘBIORSTWA Ocena kondycji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa Metody oceny kondycji ekonomiczno - finansowej przedsiębio r stwa Badanie kondycji ekonomiczno -finansowej stanowi wyjściowy etap prac analitycznych w przedsiębiorstwie i o...

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - Wskaźnik rotacji należnoś...

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo dokonuje na bieżąco różnych operacji gospodarczych, które wpływają odpowiednio na zmian wielkości oraz struktury jego aktywów i pasywów. Operacje te są rejestrowane na bieżąco przez księgowość i na tej podstawie sporządzane są sprawozdania...