Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - Wskaźnik rotacji należności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - Wskaźnik rotacji należności - strona 1 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - Wskaźnik rotacji należności - strona 2 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa - Wskaźnik rotacji należności - strona 3

Fragment notatki:

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo dokonuje na bieżąco różnych operacji gospodarczych, które wpływają odpowiednio na zmian wielkości oraz struktury jego aktywów i pasywów. Operacje te są rejestrowane na bieżąco przez księgowość i na tej podstawie sporządzane są sprawozdania finansowe ilustrujące aktualną sytuację majątkową i finansową. Z kolei przy pomocy sprawozdań finansowych możemy konstruować pewne wskaźniki, które charakteryzują różne aspekty działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Praca ta stanowi opracowanie najważniejszych i najczęściej wykorzystywanych wskaźników, a będą to :
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA W celu utrzymania ciągłości gospodarowania przedsiębiorstwo powinno, obok przestrzegania zasady racjonalnego gospodarowania, tak prowadzić swoją działalność, aby zachować płynność finansową. PŁYNNOŚĆ FINANSOWA charakteryzuje zdolność firmy do regulowania krótkoterminowych zobowiązań
( tzn. tych, które są płatne w ciągu roku). Analiza płynności prowadzona w długich okresach dotyczy z kolei efektywności inwestycji;
jest to inaczej zdolność płatnicza firmy;
oznacza zdolność przedsiębiorstwa do upłynnienia jego aktywów
Aktywa płynne to takie, które są zbywalne na rynku i można je szybko i łatwo zamienić na gotówkę, bez ryzyka straty kapitałowej. Poszczególne składniki aktywów maja różny stopień płynności.
Do oceny płynności finansowej przedsiębiorstwa wykorzystuje się najczęściej dwa wskaźniki: wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) aktywa bieżące wskaźnik płynności bieżącej = ___________ 1,2

(…)

… polega na określeniu udziału długu w finansowaniu długu firmy oraz badaniu relacji pomiędzy wielkością zysku a stałymi obciążeniami firmy z tytułu oprocentowania długu.
Do oceny zadłużenia przedsiębiorstwa wykorzystuje się następujące wskaźniki:
A) wskaźnik ogólnego zadłużenia
Zobowiązania ogółem Wskaźnik ogólnego zadłużenia = __________ ×100 %
Aktywa ogółem
Wskaźnik ten określa udział zobowiązań…
… socjalne) oraz rozliczenia międzyokresowe bierne.
WSKAŹNIKI OBROTOWOŚCI (Wykorzystanie aktywów)
Wskaźniki te przedstawiają finansowy aspekt wykorzystania przez firmę swoich aktywów ogółem oraz głównych ich rodzajów
Wskaźnik obrotowości (rotacji) zapasów „Inventory turnover ratio” Sprzedaż netto
Wskaźnik obrotu zapasami = __________
Zapasy
Jest to relacja wartości sprzedaży do stanu posiadanego przez firmę…
… jest w cenach realizacji a zapasy według kosztów wytworzenia. Dlatego poprawnym byłoby wyrażenie wartości sprzedaży według kosztów wytworzenia.
Koszt wytworzenia sprzedawanych wyrobów
Wskaźnik obrotu zapasami = ____________________
Zapasy
Ponieważ wartość zapasów jest ustalona na określony moment (jest zasobem) należy ustalić przeciętny stan zapasów na podstawie jego stanów na początek i na koniec okresu. Wskaźnik cyklu zapasów (w dniach )- wskaźnik obrotu zapasami w dniach
Średni stan zapasów 360 dni
Wskaźnik cyklu zapasów = ________ ×360 dni = __________
Sprzedaż netto wskaźnik obrotu zapasami
Wskaźnik ten obrazuje skalę zamrożenia kapitałów w finansowaniu zapasów. Poziom tego wskaźnika informuje jak długo przeciętnie zapasy oczekują na sprzedaż (co ile dni przedsiębiorstwo odnawia swoje zapasy…
… ⇒ niskie wskaźniki płynności są sygnałem, że zdolność płatnicza przedsiębiorstwa nie jest wystarczająca. Płynność większa niż potrzeby przedsiębiorstwa może niekorzystnie wpływać na jego rentowność.
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki te informują o efektywności działania przedsiębiorstwa. Zajmujemy się wyłącznie wskaźnikami rentowności w odniesieniu do zysku netto, a będą to:
*Wskaźnik rentowności sprzedaży
… dla zrealizowania określonej sprzedaży)
Wysoki wskaźnik
Wolny obrót zapasów
Niski wskaźnik
Szybki obrót zapasów.
W przypadku zapasów wyrobów gotowych świadczy o występowaniu znacznego popytu na te towary, o łatwości ich sprzedaży i o krótkim okresie ich magazynowania.
C)wskaźnik obrotowości (rotacji) należności.
Sprzedaż netto Wskaźnik rotacji należności = ____________ Średni stan należności
Wskaźnik obrotu…
… w należnościach.
wskaźnik cyklu należności (w dniach) -przeciętny okres inkasowania należności
Średni stan należności 360 dni
Wskaźnik cyklu należności = _________ × 360 dni = ____________ =
Sprzedaż netto wskaźnik rotacji należności
Należności
= ___________
przeciętna sprzedaż dzienna
Oblicza się go dzieląc stan należności przez przeciętną dzienną sprzedaż (ponieważ stan należności ulega z reguły wahaniom…
… długoterminowego
Zobowiązania długoterminowe
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego= _____________
Kapitał własny
Wskaźnik ten określany jest jako wskaźnik długu bądź wskaźnik ryzyka. Zobowiązania (długi) długoterminowe dotyczą długów spłacanych w okresie dłuższym niż rok od daty sporządzenia bilansu. Mogą to być zobowiązania z tytułu wypuszczonych przez firmę obligacji, długoterminowy kredyt inwestycyjny czy tez…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz