Analiza ekonomiczna - strona 7

Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Problem przed którym stoi każde przedsiębiorstwo działające na obecnym rynku sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: jakie należy przedsięwziąć cele aby odnieść sukces, jakimi środkami i w jaki sposób należy do tego sukcesu dążyć ?. Podstawowymi czynnikami określającymi reguły postępowania przedsi...

Pytania z analizy matematycznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Metodą dowodu wprost lub niewprost na podstawie definicji wykazać, że funkcja f(x)= jest malejąca. Zad 2 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : x ρ y ⇔ Zad 3 Obliczyć (nie jestem pewna) Zad 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji,

Zadania z analizy matematycznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Egzamin z analizy matematycznej Zad 1 Metodą dowodu wprost lub niewprost na podstawie definicji wykazać, że funkcja f(x)= -x 3 -3x+1 jest malejąca. Zad 2 Na płaszczyźnie OXY zaznaczyć obraz relacji ρ ⊂ R 2 : x ρ y ⇔ e x = 2e y Zad 3 Obliczyć Zad 4 Wyznaczyć dziedzinę funkcji,

Ekonomia i rodzaje zasobów

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

EKONOMIA WYKŁADY SEMESTR I Wykład 16.X.2001 Ekonomia - nauka zaliczana do nauk społecznych zajmuje się analizą zachowań jednostek ludzkich. W ekonomi obowiązuje kolejność działań matematycznych, bada ona zachowanie poszczególnych jednostek, dotyczy procesu gospodarowania. 3 rodzaje zasobów: natur...

Ekonomia i jej podział

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903

Wykład 30.IX.2001. Ekonomia Pozytywna Normatywna Ekonomia normatywna - formuje zalecenia oparte na subiektywnych (własnych) ocenach zjawisk. Ekonomia pozytywna - zajmuje się obiektywnym naukowym objaśnianiem zasad funkcjonowania gospodarki. Ceny ropy naftowej w latach 1973 - 74 wzrosły ponad trzyk...

Wzory analizy ekonomicznej

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714

Wykład 07.X.2001 Y = C + I + G C = Yd - S egzogeniczny (egzo) - wewnętrzne I = Y - C endogeniczny (endo) - zewnętrzne Yd = Y - NT Endo Y - dochód narodowy Endo C - konsumpcja Endo I - wydatki inwestycyjne Endo G - wydatki rządowe Endo Yd -

Podmioty procesowe gospodarowania

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 791

Wykład 21.X.2001 PODMIOTY W PROCESIE GOSPODAROWANIA PRZEDSIĘBIORSTWO - są to ludzie lub grupy ludzkie dysponujące określonymi środkami niezbędnymi do regularnego prowadzenia działalności gospodarczej w sferze produkcji obrotu towarowego czy usług. Głównym celem jest osiąganie zysku. GOSPODARSTWO D...

Rynek i jego struktury

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

Wykład 28.X.2001] RYNEK Rynek - pojęcie wieloznaczne, zespół transakcji, warunków, które doprowadzają do kształtu pomiędzy kupującymio i sprzedajacymi w procesie wymiany dóbr i usług. Rynek wyznacza: cene ilość Popyt - jets to ilość pewnego dobra jaką nabywcy, konsumenci sa gotowi nabyć przy r...

Elasrtyczność cenowa popytu

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU - jest to siła reakcji popytu wywołana zmianą dochodu realnego. e d = [( Q 1 - Q 0 ) \ Q 0 ] \ [( d 1 r - d 0 r ) \ d 0 r ] Innymi słowy elastyczność ta informuje o ile % zmieni się popyt na dane dobro jeżeli dochód ...

Etapy analizy strategicznej - Makrootoczenie

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 910

Etapy analizy strategicznej Analiza strategiczna jest zbiorem działań wykorzystujących zarówno metody ilościowe jak i jakościowe z różnych dziedzin, tj. ekonomii, finansów, psychologii, statystyki, marketingu, które mają na celu zebranie, zinterpretowanie i konfrontację danych dotyczących zarówno s...